KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

petak, 4. mart 2022 1. ša'ban 1443

 

VRATIMO SE KUR'ANU!

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova! Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Govoreći o predznacima Smaka svijeta kao i teškom stanju u kome će se naći njegov Ummet, Muhammed, s.a.v.s., je rekao da u tim vremenima izlaz treba potražiti u Kur'anu i Sunnetu. Kur'anu kao Božijoj riječi i Uputama (koje su aktuelne u svako doba i na svakom mjestu), te Sunnetu kao praktičnoj primjeni kur'anskih principa i najboljem komentaru časnoga Kur'ana.

Braćo! U sjenci aktuelnih dešavanja u Ukrajini, a koja prijete da će se proširiti na cijeli svijet, svi ljudi pa tako i muslimani osjećaju određenu dozu neizvjesnosti i straha. Iz tog razloga, a ujedno i kao dio priprema za doček mjeseca ramazana, danas na početku mjeseca ša'bana želim sebe i vas pa pozovem da razmislimo o našem odnosu prema Kur'anu, jer upravo taj odnos može nam pomoći da prevladamo svoje brige i strahove i da iz svih budućih događaja i iskušenja izađemo, akobogda, kao pobjednici. Pri tome, naravno, moramo biti svjesni osnovnog principa promjene – Allah neće promijeniti stanje naroda, sve dok narod sam sebe ne promijeni. (Er-Ra'd, 11.) Dakle, ako želimo da promijenimo i popravimo stanje u svijetu, onda moramo da promijenimo i popravimo lično sebe.

Naravno da je ramazan najbolja prilika za to, jer je on poznat kao mjesec Kur'ana. Taj naziv je dobio po tome što je u njemu objavljen Kur'an i počela Objava Muhammedu, s.a.v.s., zbog čega i mi u njemu najviše učimo Kur'an. Međutim, to nikako ne znači da samo u mjesecu ramazanu treba da učimo Kur'an, već jednostavno malo više nego u drugim mjesecima, jer učenje Kur'ana predstavlja druženje sa Dragim Allahom, a u mjesecu ramazanu treba na svaki mogući način to druženje da intenziviramo.

S toga ne treba da gubimo vrijeme u čekanju mjeseca ramazana, već sad odmah da počnemo sa ozbiljnijim druženjem sa Kur'anom. I ne samo da učimo Kur'an već i da čitamo njegov prijevod i komentar. Jer učenje Kur'ana na arapskom donosi sevape ali ne i promjene u našem životu. Oni koji ne znaju učiti u Kur'anu, mogu započeti sa učenjem arapskog pisma – sufare.

I pri tome, draga moja braćo, ne treba da vam pravi smetnju vaša ''sramota'' što prije niste naučili ili ako se nalazite u starijoj dobi. Sramotu treba pokazati u nekim drugim stvarima, dok starosna dob ne bi trebala da predstavlja neku značajniju prepreku. Prošle godine je jedan efendija u Bosni u svojoj 65. godini položio hifz, a prije dva-tri dana i jedna naša sestra u svojoj 49. godini. Ako su oni mogli da nauče čitav Kur'an napamet, zašto bi onda bilo teško naučiti čitati u Kur'anu?

Da bih vas podstakao na druženje sa Kur'anom, još jednom koristim priliku da vas podsjetim na hadis u kome Muhammed, s.a.v.s., govori o vrijednostima Kur'ana:

''Kur'an je Allahova knjiga. U njemu su vijesti o onome što je bilo prije vas i obavijesti o onome što će biti poslije vas. Kur'an je sudija među vama, govor koji rastavlja istinu od neistine, lakrdija nikakva on nije. Ko ga napusti iz uobraženosti, Allah će ga uništiti, a ko bude tražio uputu mimo njega, Allah će ga u zabludi ostaviti. Kur'an je čvrsto Allahovo uže, Njegovo jasno svjetlo, mudra opomena i Pravi put. Njega strasti ne mogu iskriviti, niti ga jezici mogu izmijeniti. Za njim čežnja ne jenjava, učenjaci ga se ne mogu zasititi, bogobojaznima ne može dosaditi, ne može se istrošiti mnoštvom ponavljanja i učenja, niti njegova čuda mogu prestati. On je Knjiga, koju kada su džini slušali nisu prestali govoriti: 'Mi smo, doista, Kur'an koji izaziva divljenje slušali, koji na Pravi put upućuje.' Ko po njemu govori istinu govori, ko po njemu radi biva nagrađen, ko po njemu sudi pravedno sudi, a ko njemu poziva biva upućen na Pravi put.'' (Tirmizi)

Braćo moja, ako ni zbog čega drugog, onda Kur'an treba da učimo iz poštovanja prema Božijoj riječi i časti koju nam je Gospodar svjetova ponudio.

Ako ni zbog čega drugog, onda zato što ćemo za svaki proučeni harf dobiti po 10 sevapa.

Ako ni zbog čega drugog, onda zato što ćemo svojim roditeljima na Sudnjem danu staviti krunu na glavu.

Ako ni zbog čega drugog, onda zato što ćemo svoje domove osvijetliti nurom i privući pažnju stanovnika nebesa kao i pažnju Uzvišenog Allaha, što je u vremenu u kome se nalazimo, kao i vremenima koja dolaze, vrlo važno za nas i naše porodice.

Ako ni zbog čega drugog, onda zato da ne dopustimo da mi budemo ta generacija sa kojom će Uzvišeni Allah podići Kur'an sa Zemlje.

 

Na kraju, molim Dragog Allaha da učini da nam Kur'an bude proljeće srca, sugovornik u kaburu, zagovornik na Sudnjem danu, svjetlo na Sirat-ćupriji i prijatelj u Džennetu. Amin.  

Vratimo se Kur'anu.doc
Microsoft Word Dokument 49.5 KB