KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

petak, 18. mart 2022 15. ša'ban 1443

 

PRIPREME ZA KIJAMET

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah u Kur'anu časnom poručuje: "Reci robovima Mojim neka govore samo lijepe riječi, jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima. Zaista je šejtan čovjeku otvoreni neprijatelj.'' (El-Isra', 53. ) 

Braćo moja u Dini Islamu! Jednom prilikom je jedan od ashaba upitao Božijeg Poslanika, s.a.v.s.: "Kad će biti Sudnji dan?", na što mu je Poslanik, s.a.v.s., samo kratko odgovorio kontrapitanjem: "A šta si ti pripremio za njega?" (Buharija)

Tom rečenicom je Poslanik, s.a.v.s., rekao nekoliko stvari. Kao prvo, da on ne zna kada će biti Sudnji dan, jer to zna isključivo Uzvišeni Allah. Kao drugo, kada ljudi imaju u vidu tu činjenicu, onda nema potrebe da se opterećuju razmišljanjem o tome kada će nastupiti Sudnji dan. Pogotovo ne ashabi, koji nisu vidjeli ni blizu toliko predznaka Sudnjeg dana koliko ih mi danas vidimo. I kao treće, da preokupacija ljudi treba da bude priprema za Sudnji dan, jer od rezultata ispitivanja (tj. suđenja) toga Dana zavisi čitava naša budućnost, odnosno naša sreća ili naša nesreća.

A u pripreme za Sudnji dan, između ostalog, spada i izbjegavanje onih stvari za koje je Poslanik, s.a.v.s., rekao da su predznaci Sudnjeg dana. Jer to su u suštini ružne i štetne stvari, koje nam polaganje računa na Sudnjem danu mogu učiniti teškim i neizvjesnim, a to nam nije potrebno.

Iz tog razloga danas želim s vama da podijelim nekoliko kratkih hadisa, u kojima se navode neka od tih djela, a sa ciljem da ih se klonimo, odnosno izbacimo iz svoje prakse. Naravno, mi treba da čitamo i druge hadise o predznacima Sudnjeg dana, ali hajde danas da razmislimo o ovim:

Muhammed, s.a.v.s., poručuje: "U predznake Smaka svijeta se ubrajaju bestidnost i razvratan govor, prekidanje rodbinskih veza, te iskazivanje nepovjerenja povjerljivom i ukazivanje povjerenja varalici." (Ahmed i Bezzar, hadis sahih)

U drugom hadisu veli: "Pojavit će se ljudi koji će palacati svojim jezicima kao krave kada jedu travu.'' (Ahmed, hadis sahih)

U trećem hadisu stoji slijedeće: "Moje sljedbenike će pogoditi bolest ranijih naroda.'' Ashabi upitaše: ''Allahov Poslaniče, koja je to bolest ranijih naroda? A on odgovori: ''Razuzdanost, oholost, umišljenost, zaokupljenost imetkom i posvećenost Dunjaluku, međusobna mržnja i zavist, sve dok ne zavlada nasilje.'' (Hakim i Taberani, hadis sahih)

I u četvrtom hadisu on poručuje: ''Vrijeme će postati kratko, malo dobrih djela će se činiti i škrtost će ispuniti ljudska srca.'' (Muttefekun alejhi)

Braćo moja! Pripreme za Sudnji dan treba da budu dio naše svakodnevnice, a ne samo mjeseca ramazana, iako će nam one u velikoj mjeri pomoći da upravo mjesec ramazan provedemo onako kako ga provode iskreni vjernici, a koji će za svoj post kao i ostale ramazanske ibadete biti, akobogda, obilno nagrađeni.

Zato, u ovom vremenu velikih laži i prevara kao i izgubljene pameti i iznevjerenog emaneta, neka navedeni hadisi budu pouka i opomena i meni i vama da uvijek i svugdje, a posebno u mjesecu ramazanu, pazimo na svoja djela a posebno na svoj jezik, kako ne bismo bili od onih koji će od svojih dobrih djela imati samo prah i krah, a od svog posta samo glad i žeđ. Jer pogani jezik, osim što kvari zube, kvari i dobra djela, pa tako i post.

Zato iskoristimo i ovaj period prije dolaska mjeseca ramazana da malo treniramo svoj jezik: da izbjegavamo psovku i druge ružne riječi, da vježbamo šutnju i da povećamo spominjanje Uzvišenog Allaha.  U suprotom, moglo bi nam se desiti ono na što nas je Uzvišeni Allah upozorio u ajetu sa početka hutbe, a to je da, umjesto šejtanu, mi jedni drugima postanemo neprijatelji.

Kako ćemo se u tom slučaju i u takvom stanju opravdati pred Uzvišenim Allahom na Sudnjem danu? I šta ćemo reći Poslaniku, s.a.v.s., kada ga sretnemo kod Havda, a znamo da nam je on poručio da su muslimani braća i sestre?

I na kraju, da vam ne ostanem dužan, dovršit ću onaj hadis sa početka hutbe. Dakle, ashab odgovara Poslaniku, s.a.v.s.: ''Nisam (za Sudnji dan) ništa posebno pripremio, osim što volim Allaha i Njegovog Poslanika.'' Poslanik, s.a.v.s., mu na to reče: ''Ti ćeš biti sa onima koje voliš!''

 

Molim Dragog Allaha da nas uvede u lijepi Džennet i u okrilje Svoje milosti i blizine, te da nas u Džennetu udruži sa onima koji su nas voljeli i koje smo mi voljeli na Dunjaluku. Amin.

Pripreme za Kijamet.doc
Microsoft Word Dokument 41.5 KB