KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN 

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

petak, 23. decembar 2022  29. džumade-l-ula 1444

 

ONI ZNAJU

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike na Pravome putu.

Uzvišeni Allah u Kur'anu časnom poručuje: ''Upitaj: 'Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju?' Samo oni koji pameti imaju pouku primaju.'' (Ez-Zumer, 9.)

Braćo moja u Dini Islamu! Evo nas na kraju još jedne kalendarske godine, kada svodimo posljednje račune te pravimo analizu protekle i plan za narednu godinu. Oni koji su imali uspješnu godinu, dočekat će njen kraj sretni i zadovoljni. A oni manje uspješni, dočekat će novu godinu sa nadom da će ona biti bolja od stare. No, nema sumnje u to da ni jedni ni drugi neće slaviti novu godinu i neće kititi jelku, jer oni znaju da je to širk, i zato ne žele da naljute svoga Gospodara i da unište svoja dobra djela. Kao što ne žele ni da glume kršćane, pa zato neće ni svojoj djeci a ni drugima kupovati poklone za novu godinu, jer oni znaju da ni Sv. Nikola a ni njegovi pokloni, kao ni pokloni ispod jelke, ne pripadaju islamskoj već kršćanskoj tradiciji. 

Umjesto toga, oni će višak svog novca usmjeriti u korisne svrhe. I bez obzira da li će praznike provesti u svojoj domovini pa tamo svoje bližnje posjetiti i pomoći ili će, pak, ostati ovdje pa se u toplini svojih sigurnih domova prisjetiti ugroženih muslimana, oni će dio svog novca potrošiti na bolesne, gladne i žedne. Pri tome će duboko razmišljati o jednom jako poznatom Hadisi kudsiju, od koga se koža ježi, a u kome stoji slijedeće: 

''Uzvišeni Allah će na Sudnjem danu reći: 'Čovječe, bio Sam bolestan a ti Me nisi posjetio!' Čovjek će reći: 'Gospodaru, kako da te posjetim a Ti si Gospodar svjetova?!' Gospodar će reći: 'Zar nisi znao da je taj i taj Moj rob bolestan, pa ga nisi posjetio?! Zar ne znaš, da si ga posjetio da bi Mene kod njega našao?! Čovječe, tražio sam od tebe da Me nahraniš, pa to nisi učinio!' Čovjek će reći: 'Gospodaru, kako da Te nahranim a Ti si Gospodar svjetova?!' Gospodar će reći: 'Taj i taj Moj rob je od tebe tražio da ga nahraniš pa ga nisi nahranio! Zar ne znaš, da si ga nahranio da bi to kod Mene našao?! Čovječe, tražio sam od tebe da Me napojiš, pa to nisi učinio.' Čovjek će reći: 'Gospodaru, kako da Te napojim a Ti si Gospodar svjetova?!' Gospodar će reći: 'Taj i taj Moj rob je od tebe tražio da ga napojiš, pa ga nisi napojio. Zar ne znaš, da si ga napojio da bi to kod Mene našao?!''' (Muslim)

Zato će oni nahraniti gladnog, pomoći bolesnom u liječenju i učestvovati u gradnji česme ili bunara, jer oni znaju da će im njihov Gospodar to nadoknaditi. Znaju da će se njihova braća i sestre obradovati njihovoj pomoći. I znaju da su i oni sami ovisni o Gospodaru svjetova i Njegovoj milosti, pa se zato trude da steknu Njegovu milost i privuku Njegovu pažnju. 

Pri tome oni duboko razmišljaju o jednom drugom jako poznatom Hadisi kudsiju, od koga se ledi krv u žilama, a u kome Gospodar svjetova poručuje: 

''O robovi moji, zaista sam Sebi zabranio nepravdu pa sam je zabranio i vama, zato nemojte jedni drugima nepravdu činiti. O robovi moji, svi ste vi u zabludi osim onaj koga Ja uputim, pa tražite od Mene i Ja ću vas uputiti. O robovi Moji, svi ste vi gladni osim onaj koga Ja nahranim, pa tražite od Mene i Ja ću vas nahraniti. O robovi Moji, svi ste vi goli osim onaj koga Ja odjenem, pa tražite od Mene i Ja ću vam odjeću dati. O robovi Moji, vi griješite noću i danju a Ja sam Onaj koji oprašta sve grijehe, pa tražite od Mene i Ja ću vam oprostiti. O robovi Moji, vi Mi ne možete niti štetu nanijeti niti korist donijeti. O robovi moji, kada bi i prvi i posljednji, i ljudi i džinni, svi zajedno bili dobri poput srca najboljeg među vama, to Moju vlast ne bi povećalo. O robovi Moji, kada bi i prvi i posljednji, i ljudi i džinni, svi zajedno bili loši poput srca najgoreg među vama, to Moju vlast ne bi umanjilo. O robovi Moji, kada bi i prvi i posljednji, i ljudi i džinni, svi zajedno došli na jednu ravan pa tražili od Mene i Ja svakome dao ono što traži, to ne bi kod Mene umanjilo ni koliko igla umanji od mora kada se u njega umoči. O robovi Moji, to su samo vaša djela, Ja ću ih obuhvatiti i spram njih vam dati. Koga zadesi dobro, neka se zahvali Allahu. A koga zadesi zlo, neka ne krivi nikoga osim samoga sebe.'' (Muslim)

Molim Dragog Allaha da nam podari Svoje blagodati i dadne nam pameti i mudrosti pa da Njegove blagodati koristimo onako kako On to voli i želi. Molim Dragog Allaha da naše bolesne izliječi i dadne im da i dalje uživaju u Njegovim blagodatima. I molim Dragog Allaha da nam podari svijest o Njegovim blagodatima pa da na njima zahvalni budemo. Amin.

Oni znaju.doc
Microsoft Word Dokument 44.5 KB