KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN 

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

petak, 28. oktobar 2022  3. rebi'u-l-ahir 1444

 

TEBI I MENI

 

Neka je neizmjerna hvala Uzvišenom Allahu, Gospodaru svjetova. Neka su salavat i selam na našeg Poslanika i Miljenika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike na Pravome putu.

Brate moj u Dini Islamu! Ovu hutbu posvećujem tebi, koga iskreno volim i kome svako dobro želim. Tebi koji se raduješ susretu sa svojim Gospodarom i koji se za taj susret strpljivo pripremaš. Tebi koji se nadaš dobru i na ovome i na onome svijetu i koji strepiš od džehennemske vatre, radi čega i učiš dovu: ''Rabbena atina fid-dun'ja haseneten ve fil-ahireti haseneten ve kina azaben-nar.'', a za koju ti od srca preporučujem da je i dalje redovno učiš, jer ju je i Poslanik, s.a.v.s., često učio, a u njoj su sadržane sve tvoje želje i potrebe.

Brate moj! Naš Poslanik, s.a.v.s., je poručio: ''Niko od vas neće biti vjernik sve dok ne bude želio svome bratu isto ono što želi i samome sebi.'' (Muttefekun alejhi) Zato ti želim dobro na oba svijeta, a posebno na drugom jer je on vječan. I s toga te molim da se što više fokusiraš na Ahiret jer od njega zavisi sva tvoja sreća. A za sreću ti ne treba puno – samo Allahova milost. A nju ćeš dobiti preko dobrih djela. Jer svako dobro djelo je sadaka, a sadaka je milost. O tome Poslanik, s.a.v.s., veli: ''Onima koji su milostivi smilovat će se Milostivi. Smilujte se onima koji su na zemlji, pa će se vama smilovati Onaj Koji je na nebesima.'' (Ebu Davud, Tirmizija i Ahmed – hadis sahih)

Ali pazi, dragi brate! Nemoj svoju sadaku (svoje dobro djelo) da pokvariš pogovorom i lošim ponašanjem! Gospodar svjetova na to upozorava: ''O vjernici, nemojte kvariti svoju sadaku prigovaranjem i uvredama, kao što to čini onaj koji troši svoj imetak da bi se ljudima pokazao, a ne vjeruje ni u Allaha ni u onaj svijet.'' (El-Bekare, 264.)

Prije svega, čuvaj svoj jezik jer on ponajviše uništava dobra djela! A onda se čuvaj širka! Jer koliko god da imaš dobrih djela, širk će ih sve do jednog progutati. Kao što će i jedno iskreno izgovoreno LA ILAHE ILLALLAH progutati sva tvoja loša djela, ako ne budeš činio širk. I znaj dobro da će Poslanikov, s.a.v.s., šefa'at (zagovorništvo) obuhvatiti sve pripadnike njegovog Ummeta koji ne budu činili širk, pa se tome raduj i nadaj! A znaj i to da pored otvorenog postoji i skriveni širk, koji je utoliko opasniji jer se ne primjeti. Jedan od takvih je npr. i slavljenje ''Noći vještica'' (tzv. Halloween), a koja je evo pred nama. Zato se dobro čuvaj!

Brate i prijatelju moj! Pripremaj se za Ahiret, ali nemoj zapostaviti Dunjaluk! Jer valja prvo ovaj život proživjeti. Valja prvo kroz Dunjaluk proći. Valja razne ljepote doživjeti ali i svakakva iskušenja i teškoće preživjeti. I radi! Nemoj sjediti uprazno! Odmori se po potrebi i onda opet radi! Nemoj se lijeniti i nemoj vrijeme uzalud i na gluposti trošiti! Radi, i onda se ne boj za Dunjaluk! I ako ikada zbog iskušenja osjetiš strah za Dunjaluk, sjeti se slijedećih ajeta iz Časnoga Kur'ana:

Prvi: ''Milost koju Allah podari ljudima niko ne može uskratiti, a ono što On uskrati niko ne može, poslije Njega, dati.'' (Fatir, 2.)

Drugi: ''Ako ti Allah dadne kakvu nevolju, niko je osim Njega ne može otkloniti, a ako ti zaželi dobro – pa niko ne može blagodat Njegovu spriječiti.'' (Junus, 107.)

Treći: ''Allah će, sigurno, poslije teškoće dati olakšanje.'' (Et-Talak, 7.)

I četvrti: ''Na Zemlji nema nijednog živog bića a da mu Allah ne daje nafaku.'' (Hud, 6.)

Brate moj! Ono što ti Dragi Allah dadne niko ti ne može oduzeti, a ono što ti On uskrati niko ti ne može dati. I znaj, kada bi se svi ljudi sastali da ti kakvu štetu nanesu, neće to uspjeti osim ako to Dragi Allah dopusti. Zato, kada te Dragi Allah iskuša – strpi se, jer iskušenje niko osim Njega ne može otkloniti. Vjeruj da poslije iskušenja dolazi nagrada i da poslije svake teškoće dolaze dva olakšanja. Vjeruj Allahu! I onda budi miran i spokojan. I vrati osmijeh na lice.

Brate moj, mili i dragi! Znaj dobro da ono što želim sebi želim i tebi, a ono što savjetujem tebi savjetujem i sebi. I sve što sam rekao tebi rekao sam i svojoj sestri.

Neka nam se Dragi Allah smiluje i podari dobro na oba svijeta. Amin.

 

Tebi i meni.doc
Microsoft Word Dokument 55.0 KB