KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

GARANCIJE ZA DŽENNET

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova! Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Mislim da nema čovjeka koji ne voli garanciju. Kad god nešto novo kupujemo mi obavezno tražimo garanciju. Čak i kada polovno kupujemo pitamo da li slučajno još uvijek ima garanciju. Bez razlike i bez izuzetka tražimo je u svim stvarima kao i u svim našim međuljudskim odnosima. Zašto? Zato što garancija donosi sigurnost, a danas svi želimo, koliko god je to moguće, da budemo sigurni. U svemu. I koliko god želimo da budemo sigurni na Dunjaluku, isto toliko (pa čak i više) želimo da budemo sigurni na Ahiretu. Iz tog razloga danas želim da se podsjetimo na nekoliko hadisa, koji govore o onim djelima koja nam garantuju Džennet.

Prvi hadis je vezan za riječi najveće istine. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ''Ko iskreno kaže 'La ilahe illallah', ući će u Džennet.'' (Bezzar, hadis sahih) Šta znači ''iskreno'' reći? To znači da te riječi budu rezultat čovjekove vjere i dubokog ubjeđenja da postoji samo Jedan Bog, to jest, da ne budu popraćene širkom, jer onome ko čini širk Džennet je zabranjen.

Naravno, ta iskrenost se mora i dokazati djelima. Prenosi se da je neki beduin rekao: ''Allahov Poslaniče, uputi me na djelo koje će me, ako ga budem činio, uvesti u Džennet.'' Poslanik, s.a.v.s., mu reče: ''Robuj Allahu i nemoj Mu širk činiti, redovno obavljaj propisane namaze, udjeljuj obavezni zekat i posti ramazan.'' Tada beduin reče: ''Tako mi Onoga Koji te je poslao sa Istinom, neću ovome ništa ni dodati ni oduzeti.'' Kada je beduin otišao, Poslanik, s.a.v.s., reče: ''Koga raduje da vidi stanovnika Dženneta neka pogleda u ovog čovjeka.'' (Muttefekun alejhi)

Uz navedene ibadete jedan se posebno ističe, a to je hadž. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ''Za primljeni (mebrur) hadž nagrada je Džennet.'' (Muttefekun alejhi)

A pored obaveznih ibadeta i nafile mogu biti garancija za Džennet. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ''Ko klanja dvanaest rekata (nafile) tokom dana i noći bit će mu sagrađena kuća u Džennetu.'' (Muslim) Tih dvanaest rekata su pritvrđeni sunneti, a to su: sabahski sunnet, podnevski sunnet i sun-sunnet, akšamski sunnet i jacijski sun-sunnet. Ako neko zbog obaveza propusti neki od ovih sunneta, može ih naklanjati ili ih zamijeniti drugim, poput ikindijskog ili jacijskog sunneta.

Također, i sustezanje od grijeha može da bude garancija za Džennet. S tim u vezi nam Poslanik, s.a.v.s., posebno skreće pažnju da čuvamo svoj spolni organ i jezik, pa veli: ''Ko mi garantuje za ono što je među njegovim vilicama i ono što je među njegovim nogama, ja mu garantujem Džennet.'' (Muttefekun alejhi) Sjetimo se da smo prošlog petka govorili o tome kako laž vodi u Džehennem. Istim putem vode i drugi jezički grijesi poput ogovaranja, potvaranja, prenošenja tuđih riječi i vrijeđanja ljudi. A ništa manje opasan grijeh nije ni blud, bez obzira na to što ga je moderno društvo prihvatilo i legalizovalo.

Dalje, pored riječi ''La ilahe illallah'', postoje i druge riječi koje mogu biti garancija za Džennet. Naš Poslanik, s.a.v.s., poručuje: ''Ko ujutro ustane i izgovori: 'Raditu billahi Rabba ve bil-Islami dina ve bi Muhammedin, sallallahu alejhi ve sellem, nebijja.', (Zadovoljan sam da mi je Allah Gospodar, Islam vjera i Muhammed, s.a.v.s., Pejgamber), ja sam mu garant, odnosno, ja ću ga uzeti za ruku i uvesti u Džennet.'' (Tirmizi, hadis sahih)

Kao što su to i riječi Ajetul-Kursije, o kojima Poslanik, s.a.v.s., veli: ''Ko poslije svakog propisanog namaza prouči Ajetul-Kursiju, samo ga smrt dijeli od Dženneta.'' (Nesa'i, Taberani, Ibn Hibban, hadis sahih)

I na kraju, posebnu garanciju za Džennet nudi nam lijepo ponašanje. S tim u vezi Poslanik, s.a.v.s., veli: ''Garantujem kuću u podnožju Dženneta onome ko ostavi raspravu pa makar bio i upravu; garantujem kuću u sredini Dženneta onome ko ostavi laž pa makar bila i u šali; i garantujem kuću u najvišem dijelu Dženneta onome ko uljepša svoje ponašanje.'' (Ebu Davud i Tirmizi, hadis hasen)

Braćo! Kod nas je poznata ona izreka: ''Najdalje stigne onaj koji zna kamo ide.'' S toga pozivam sebe i vas, ako to još uvijek nismo učinili, da odredimo sebi krajnji cilj u život, a moja preporuka jeste da to bude Džennet. I u duhu druge izreke, koja glasi: ''Samo onaj ko zna svoj cilj, pronađe put do njega.'', pozivam sebe i vas da se pozabavimo djelima koja vode u Džennet, a prvenstveno onima sa garancijom.

 

Molim Dragog Allaha da nam na tom putu bude Vodič i Pomoćnik. Amin, ja Hadi ja Vekil.

Garancije za Dzennet.doc
Microsoft Word Dokument 49.5 KB