KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

petak, 19. mart 2021 6. ša'ban 1442

 

VJERA JE MJERA

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Mi, evo, lagahno putujemo kroz mjesec Ša'ban, koji je u narodu poznat kao mjesec Muhammeda, s.a.v.s., i vjerujem da na isti način privodimo kraju naše pripreme za doček mjeseca Ramazana, u kome će intenzitet našeg ibadeta dostići svoj godišnji vrhunac. S tim u vezi, želim sebi i vama da ukažem na tri stvari, koje bi nam trebale pomoći da postignemo najbolje rezultate našeg ibadeta i da ibadet doživimo kao užitak, a ne kao mučenje.

Prvo. U vjeri (odnosno, ibadetu) ne treba pretjerivati, jer se niko nije takmičio sa vjerom a da ga vjera nije pobijedila. Prenosi se tako da su trojica ljudi došli kući Poslaniku, s.a.v.s., a on je bio odsutan, te se kod njegovih supruga raspitivali o njegovim ibadetima. Kada su obaviješteni, učinilo im se da je to malo, pa su rekli: ''Gdje smo mi u odnosu na Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kome su oprošteni svi grijesi, i prošli i budući?!'' Pa tako jedan od njih reče: ''Ja ću do kraja života noći provoditi u namazu.'' Drugi reče: ''Ja ću do kraja života svaki dan postiti.'', a treći reče: ''Ja ću izbjegavati žene i neću se nikada oženiti.'' Zatim je došao Poslanik, s.a.v.s., i rekao: ''Jeste li vi oni koji su rekli to i to? Zaista, ja prema Allahu imam najviše strahopoštovanja i najviše Ga se bojim od svih vas, ali ja postim i mrsim, noću klanjam ali i spavam, i ženim se, pa ko ne postupa ovako taj ne slijedi moj sunnet.'' (Muttefekun alejhi)

Drugo. Čovjek nije dužan da izvršava sve moguće ibadete i ne treba sam sebe u tom smislu da forsira. Naime, prenosi se da se pobožnjak po imenu 'Abdullah el-'Umeri povukao u izolaciju radi posta, namaza i učenja Kur'ana, pa je pisao imamu Maliku s ciljem da i njega na to podstakne.

Imam Malik mu je odgovorio: ''Allah je podijelio djela kao što je podijelio i nafaku, pa je nekome možda data mogućnost da mnogo klanja, ali mu nije data mogućnost da ide u džihad; nekom je Allah otvorio vrata sadake, ali mu nije otvorio vrata dobrovoljnog posta. Širenje znanja je jedno od najboljih djela i ja sam zadovoljan sa onim što mi je Allah podario i omogućio i ne mislim da je manja nagrada za ono što ja radim u odnosu na ono čemu si se ti posvetio, a nadam se da smo obojica u dobru.''

A Poslanik, s.a.v.s., u vezi s tim poručuje: ''Ko bude redovno klanjao namaz, bit će pozvan sa (džennetskih) vrata namaza; ko se bude borio na Allahovom putu, bit će pozvan sa vrata džihada; ko bude mnogo postio, bit će pozvan sa vrata posta; a ko bude mnogo udjeljivao sadaku, bit će pozvan sa vrata sadake.'' (Muttefekun alejhi)

Prema tome, svako od nas bi trebao da razmisli o sebi i da zaključi koji to ibadet može najviše i najbolje da čini pa da mu se onda najviše i posveti, jer su to njegova džennetska vrata. S tim što, naravno, ne treba zapostavljati ni druga džennetska vrata.

I treće. Ne treba svoju dušu opterećavati, jer Allah nikoga ne opterećuje preko njegovih mogućnosti. O tome Muhammed, s.a.v.s., veli: ''Svaki pobožnjak ima period zanosa i aktivnosti, a u svakom zanosu krije se slabost i malaksalost.'' (Tirmizi, Ahmed i Ibn Hibban)

Dakle, kada čovjek osjeti da mu je ''naletio'' period kada mu ibadet posebno godi, onda treba da izvršava i farzove i nafile (i obavezne i dobrovoljne ibadete). A kada osjeti da mu je naletio period malaksalosti i nedostatka slasti u ibadetu, onda treba da se fokusira samo na farzove. Jer, ibadet treba da bude stvar srca i izvor užitka, a ne predmet prisile koji će nas udaljiti od Boga, umjesto da nas Njemu približi. Vjerujem da će nam u tome puno pomoći ako ibadete budemo postepeno uvodili i povećavali, odnosno, na njih se navikavali.

 

Na kraju, molim Dragog Allaha da nam olakša naše ibadete, da nam u njima podari slast i da učini da nam oni budu sredstvo približavanja Njemu i put sticanja Njegovog zadovoljstva i Dženneta. Amin, ja Rabbe'l alemin.

Umjerenost.doc
Microsoft Word Dokument 53.0 KB