KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

     

petak, 8. oktobar 2021  2. rebi'u-l-evvel 1443

 

POSLANIKOVE MAJKE

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova! Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Evo, hvala Dragom Allahu, nastupio je Rebiul-evvel – mjesec mevluda, mjesec u kome je majka rodila Muhammeda, s.a.v.s., mjesec u kome se prisjećamo njegovog rođenja i života, te Dragom Allahu posebno zahvaljujemo što nas je učinio časnim Ummetom i sljedbenicima posljednjeg i najodabranijeg Poslanika, koga volimo, čiji Sunnet slijedimo i čijem šefa'atu (zauzimanju) na Sudnjem danu se nadamo.

Kada je u pitanju njegovo rođenje, svi mi dobro znamo da se njegova majka zvala Amina, te da je Muhammed, s.a.v.s., rođen kao jetim (siroče); to jest, da mu je otac Abdullah umro 6 mjeseci prije njegovog rođenja; te da mu je majka umrla pri povratku iz Jesriba (Medine), kad mu je bilo samo 6 godina.

Također nam je poznato i to da je Muhammed, s.a.v.s., imao i drugu majku, odnosno, dojilju Halimu iz plemena Benu Sa'd. U svom emotivnom kazivanju, koje je preneseno u svim poznatim sirama (životopisima) Muhammeda, s.a.v.s., ona je opisala njegov boravak kod nje. Od prvog dana, kada ga je preuzela od njegove majke, uz sav bereket koji je došao sa njim, zatim njegov prvi susret sa majkom nakon dvije godine, te nastavak boravka kod nje sve do događaja kada su mu došla dva meleka u ljudskom obliku, te izvadili i oprali srce, nakon čega ga je vratila njegovoj majci, iz straha da mu nešto ne desi.

Međutim, ono što nam je manje poznato ili je nepoznato i o čemu danas želim da govorim jeste činjenica da je Muhammed, s.a.v.s., imao i treću majku (pomajku), koja spada u red najčasnijih žena u Islamu, koja je rodila i odgojila velikane Islama, a u srcu našeg Poslanika, s.a.v.s., je imala posebno mjesto. Ona je na najbolji način pokazala kako se treba odnositi prema jetimu, odnosno, kakva treba da bude pomajka.

To je žena, koju je Dragi Allah počastio da se punih 17 godina brine o Muhammedu, s.a.v.s. Bio je u njenoj kući, hranila ga je, pojila, čistila mu odjeću, spavao je u njenom naručju, pazila ga više nego svoju djecu. Kad god bi bila postavljena sofra sa jelom a Muhammed, s.a.v.s., kasnio, nije dozvoljavala svojoj djeci da jedu sve dok on ne dođe. Ako bi neko od njih pokušao da sa rukom uzme zalogaj, ona bi ga blago udarila po ruci govoreći da sačeka Muhammeda.

Ona je časna žena, mu'minka, sahabijka i muhadžirka, Fatima bint Esed, r.a. – Poslanikova, s.a.v.s., amidžinica (supruga Ebu Taliba). Ona je iz plemena Kurejš, iz časne porodice Benu Hašim, prva Hašimijka koja je rodila halifu (Aliju ibn Ebi Taliba, r.a.). Nakon nje, takva je čast pripala njenoj snahi hazreti Fatimi, r.a., koja je rodila petog pravednog halifu, Hasana ibn Alija, r.a. Osim Alije rodila je još i Akila, Džafera, Tajara i Taliba, te njihove sestre Ummu Hani i Džumanu.

Nakon što je Poslanik, s.a.v.s., oženio Hatidžu, r.a., poznavajući njegov karakter i moral, povjerila mu je svoga sina Aliju, da ga odgaja i hrani u njegovoj kući.

Islam je prihvatila nakon smrti svog muža Ebu Taliba, a zatim je učinila Hidžru u Medinu zajedno sa svojom djecom. Bila je veoma bogobojazna i učena žena. Poslanik, s.a.v.s, ju je stalno posjećivao a i ona je bila redovan gost u njegovoj kući. Od Poslanika, s.a.v.s., je prenijela 46 hadisa.

Umrla je pete godine po Hidžri. Kada je umrla, Poslanik, s.a.v.s, je bio veoma tužan. O tom slučaju Enes ibn Malik, r.a., prenosi: ''Nakon što je umrla Fatima bin Esed, majka Alije, r.a., Poslanik, s.a.v.s., je ušao u njenu kuću, sjeo pored njene glave i rekao: 'Allah ti se smilovao majko! Bila si mi majka poslije moje majke, hranila si me, brinula se o meni, štitila me a sve to radi Allahovog zadovoljstva i nagrade na Ahiretu.' Zatim je naredio da se tri puta okupa, a onda je skinuo svoju košulju i naredio da joj je obuku i umotaju je u njegov ogrtač. Nakon toga, pozvao je Usamu ibn Zejda, Ebu Ejuba Ensariju, Omera ibn Hattaba i jednog crnog mladića, da joj iskopaju kabur. Kad su sa kopanjem došli do lahda (udubljenje na strani kabura prema kibli u koje se stavlja mejit), Poslanik, s.a.v.s., je lično sišao u kabur i svojim rukama lahd iskopao. Zemlju je svojim rukama izbacio a onda je sjeo u kabur, naslonio se na zid kabura i rekao: 'Allah je Taj koji život i smrt daje, On je živi i vječni! Molim te, Gospodaru, smiluj se mojoj majci Fatimi i oprosti joj!' Onda joj je klanjao dženazu a u kabur su je spustili Poslanik, s.a.v.s., Ebu Bekr i Abbas, r.a.'''

 

Molim Dragog Allaha da se smiluje Fatimi bint Esed, kao i svim našim majkama, te da im podari vječne džennetske ljepote. Amin.

Poslanikove majke.doc
Microsoft Word Dokument 41.5 KB