KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

     

petak, 22. oktobar 2021 16. rebi'u-l-evvel 1443

 

POSLANIK NIJE PEDOFIL

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova! Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! U sklopu naših hutbi, koje u mjesecu Rebiul-evvelu posvećujemo našem Poslaniku, s.a.v.s., danas želim da govorim o jednoj od najvećih podvala u Poslanikovoj, s.a.v.s., časnoj biografiji, a koja se tiče starosne dobi njegove supruge Aiše, r.a., kada se udala za njega. Naime, u nekim poznatim zbirkama, pa čak i u Buharijevom Sahihu, prenesena je predaja da je Aiša, r.a., tada imala samo devet godina, što je još jedan od dokaza da je samo Kur'an ''sveto pismo'', koje nije podložno greškama. S druge strane, ta informacija je toliko raširena i prihvaćena, da je u nekim zemljama (poput Afganistana) postala tradicija da se ljudi sa sijedim bradama, u pedesetim godinama, žene sa djevojčicama od devet godina. I to još nazivaju sunnetom(!!!). To nije ništa drugo do li obična pedofilija, za koju nevjernici optužuju i samog Poslanika, s.a.v.s. Međutim, Muhammed, s.a.v.s., nije bio pedofil i ja ću vam to danas dokazati. Prava je istina da Aiša, r.a., u trenutku udaje za Poslanika, s.a.v.s., nije imala 9 već između 18 i 22 godine.

Kao prvi dokaz za to navest ću činjenicu da su sve predaje o udaji Aiše, r.a., za Poslanika, s.a.v.s., prenesene od samo jedne osobe. Njegovo ime je Imam Hišam ibn Urve ibn ez-Zubejr, koji je bio Aišin, r.a., nećak. Međutim, on nikad nije ni vidio Aišu, r.a., jer je rođen 61. godine po Hidžri. Naravno, on nije neko u koga se nema povjerenja, ali se kod njega vremenom pojavio jedan problem u pogledu prenošenja hadisa. Naime, Hišam je živio i podučavao svoje studente 71 godinu u Medini, da bi se onda preselio u Irak. Za tih 71 godinu u Medini niko od njegovih studenata od njega nije prenio taj hadis, pa čak ni Enes ibn Malik, r.a. Međutim, kada se preselio u Irak, ljudi su počeli da prenose taj hadis od njega. I ne samo taj hadis već i neke druge, zbog kojih je kritikovan od strane uleme i zbog čega mnogi prenosioci hadisa, među kojima i Enes ibn Malik, nisu htjeli da prihvate ni jednu njegovu predaju iz Iraka. Njegove predaje iz Iraka su se suprostavljale onim iz Medine, zbog čega su ga mnogi optužili za zbunjenost usljed starosti.

Drugi dokaz. U Buharijevom Sahihu se prenosi da je Aiša, r.a., rekla: ''Kada je Allah objavio ajet: 'Skup će, sigurno, poražen biti, a oni će se u bijeg dati!', ja sam bila džerjah.'' U arapskom jeziku se riječ ''džerjah'' koristi za djevojčicu koja ima 11–12 godina. Isto tako Muslim u svom Sahihu prenosi da je Omer, r.a., rekao: ''Kada je Allah objavio ajet: 'Skup će, sigurno, poražen biti, a oni će se u bijeg dati!', čudio sam se i pitao koji je taj skup, sve dok nije bila bitka na Bedru.'' Omer, r.a., je primio Islam u šestoj godini poslanstva, kada je i objavljen ovaj ajet. To znači da je Aiša već bila djevojčica kada je Omer primio Islam, odnosno, da je nemoguće da je bila rođena četiri godine prije Hidžre, kako neki navode, već četiri godine prije poslanstva.

Tome u prilog ide i predaja, koja se u knjigama El-Teradžim i El-Tabakat prenosi od Ibn Hadžera, da je Ebu Bekrova kćerka Esma bila 10 godina starija od sestre Aiše, r.a. Sva ulema se slaže s tim da je Esma rođena 27 godina prije Hidžre, to jest, 14 godina prije poslanstva, te da je umrla u 73. godini po Hidžri, u 100. godini života.

Treći dokaz. U Muslimovom Sahihu Aiša, r.a., govori o tome kako je bila sa vojskom u bici na Bedru. Zaista je teško zamisliti i ne posumnjati u to da je jedna 8-godišnja djevojčica bila na bojnom polju. Zar to ne bi bio teret i opasnost, kako za nju tako i za one koji je čuvaju?

Ili kako se prenosi u Buharijevom Sahihu da je Aiša, r.a., u Bici na Uhudu nosila vodu kako bi napojila i oprala ranjenike. Zar je za očekivati da se djevojčica od 9 godina brine o ranjenicima? Zar nije normalnije da to bude žena od 19 godina?

S druge strane, poznato je da Poslanik, s.a.v.s., sa sobom na bojno polje nije vodio muškarce mlađe od 15 godina. Ibn Omer, r.a., prenosi: ''Nudio sam se Poslaniku, s.a.v.s., da idem sa njim na bojno polje u bici na Uhudu kada sam imao 14 godina i on me je vratio. Otišao sam još jednom kada sam imao 15 godina i on me je tada prihvatio.'' Ako nije sa sobom vodio muškarce mlađe od 15 godina, zar bi onda poveo svoju 9-godišnju ženu?

 

Molim Dragog Allaha da obilno nagradi one ljude koji šire istinu o Poslaniku, s.a.v.s., i slijede njegov sunnet. I molim Dragog Allaha da uputi one ljude koji izmišljaju laži na Poslanika, s.a.v.s., i koji ga ne slijede. Amin.

Poslanik nije pedofil.doc
Microsoft Word Dokument 43.0 KB