KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

     

petak, 15. oktobar 2021 9. rebi'u-l-evvel 1443

 

SURA EL-INŠIRAH

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! U Časnom Kur'anu ima jedna kratka sura, koju većina nas zna napamet, a koja nam otkriva najteži period života Muhammeda, s.a.v.s. To je mekkanski period Objave, koji je on proživio u susretu sa mekkanskim glavešinama, a sura nosi naziv El-Inširah (Širokogrudnost).

Ova sura je bila veliko olakšanje i ohrabrenje Muhammedu, s.a.v.s., kao i njegovim ashabima, a u isto vrijeme i poruka njegovom ummetu kako i na koji način treba da rješavaju sve probleme i teškoće, kao i prepreke na putu prema Dragom Allahu. Kao takva, bila je aktuelna u svim vremenima, a posebno je aktuelna u ovom našem vremenu.

Prije objave ove sure Poslanik, s.a.v.s., je bio u stanju zabrinutosti, tjeskobe i nemira. Uzvišeni Allah je tada poslao meleke da mu operišu srce i izbace šejtanski dio, koji inače ima svaki čovjek, a potom objavio riječi ohrabrenja: ''Zar ti nismo grudi tvoje prostranim učinili?''

Učinili smo ti srce čistim kako bi bilo spremno da primi Uputu, iman i spoznaju Istine. Zato svaki čovjek treba da zna da nikad neće imati sreće i smirenosti bez vjere u Allaha, Upute i Istine. Uvijek će osjećati tjeskobu u prsima, pa makar bio i najbogatiji čovjek na Dunjaluku.

U nastavku sure On kaže: ''I breme tvoje s tebe skinuli, koje je pleća tvoja pritislo.''

Kao mali siroče si postao, cijeli život među paganima, grijeha punim, proživio. Sada s tebe skidam teret koji si u duši nosio. Svaki čovjek koji osjeća teret poniženosti, kompleks manje vrijednosti i neopredijeljenost u vezi sa Islamom, nakon što mu Allah, dž.š., skine taj teret osjetit će olakšanje koje je osjetio i sam Poslanik, s.a.v.s.

''I spomen tvoj visoko podigli.'' – nastavlja Milostivi.

Zbog tvoje borbe i žrtve, o Muhammede, da očuvaš Islam kako bi čovječanstvu dostavio misiju poslanstva, bit ćeš počašćen visokim spomenom sve dok traje ljudski život na ovome svijetu.

O ovome Poslanik, s.a.v.s., kaže: ''Rekao mi je Džibril: 'Tvoj i moj Gospodar veli: 'Znaš li kako sam podigao tvoj spomen?' Rekoh: To samo Allah zna. Džibril mi prenese: 'Kad se Ja spomenem i ti si spomenut sa Mnom.'' Zato nema potpunog imana bez izgovora cjelovitog šehadeta: Ešhedu en la ilahe illallah ve ešhedu enne Muhammeden 'abduhu ve resuluhu.

Sura nastavlja ovako: ''Zaista, s mukom dolazi olakšanje. Zaista, s mukom dolazi i drugo olakšanje.''

Muhammedu, s.a.v.s., je bilo teško zato što su ga mušrici maltretirali. Govorili su mu: ''Oko tebe se okupljaju samo siromašni i primitivni. Ako ti je cilj bogatstvo, reci nam i mi ćemo ti dati, samo napusti tu vjeru.'' On je mislio da mušrici neće nikada primiti Islam zato što su on i ashabi siromašni. Sa objavom ovih ajeta od radosti je uzviknuo: ''Radujte se! Jedna tegoba nikada neće savladati dvije lahkoće!'' I, zaista, uz pomoć ustrajnosti i čvrstog imana, poslije tegobe dobili su dvije lahkoće: plijen i državu. Život na ovom svijetu je muka. Ali sa vjerom u Allaha dobijamo dvije lahkoće: zadovoljstvo u duši na ovome svijetu i džennetske ljepote na onome svijetu.

Dalje se u suri navodi: ''A kad završiš, namazu se predaj.''

Kad obaviš dunjalučke poslove i borbu protiv neprijatelja, posveti se namazu.

Braćo moja! Svaki onaj koji sebe smatra sljedbenikom Muhammeda, s.a.v.s., iz ovoga treba da izvuče pouku. Ako želiš da sačuvaš slobodu vjerovanja i ako ne želiš da budeš neopredijeljen, kad dođeš sa posla klanjaj namaz (!).

Sura završava riječima: ''I samo se Gospodaru svome obraćaj!''

Možeš biti bogat, raditi ili studirati, poslovati s ljudima, ali ne zaboravi da trebaš težiti ka vječnosti i za nju se pripremiti. Naš krajnji cilj mora biti Allah Milosni!

 

Zato na kraju današnje hutbe molim Dragog Allaha da budemo među onima kojima je Uzvišeni Allah najveća želja. Amin.

El-Insirah.doc
Microsoft Word Dokument 38.0 KB