KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

petak, 14. mai 2. ševval 1442

 

MESDŽIDU-L-AKSA NA SAVJESTI MUSLIMANA

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Zadnjih dana ponovo su aktualizirani napadi na Časnu zemlju, Palestince i džamiju el-Aksa, i to u zadnjoj trećini ramazana (u kojoj se inače obilježava Dan Kudsa – Časnog hrama), pri čemu je ubijeno preko 100 naše braće i sestara, od čega su čak četvrtina bila djeca. S toga, kao musliman, koji nema načina da zaštiti svoju braću i sestre u okupiranoj Palestini, koristim priliku da barem osudim ovaj teroristički čin te da pozovem Dragog Allaha da se osveti zločincima. Amin, ja Rabbel alemin.

Braćo moja! Da bismo shvatili zašto je Palestina toliko važna za nas muslimane i zašto je ona na našoj savjesti, danas ću vam iznijeti nekoliko važnih informacija vezanih za nju.

Palestina je bila prebivalište nekoliko Allahovih poslanika. Ibrahim, a.s., je u nju učinio hidžru. Lut, a.s., je također otišao u nju, nakog što ga je Allah spasio od kazne koju je spustio na njegov nevjernički narod. Davud, a.s., je u njoj živio i tu sagradio svoj mihrab. Sulejman, a.s., je i iz nje vladao cijelim svijetom. S njim u vezi je i kur'ansko kazivanje o mravu, koji se obratio ostalim mravima rekavši: ''O mravi, ulazite u stanove svoje da vas ne izgazi Sulejman i vojske njegove, a da to i ne primjete!'' (En-Neml, 18.) Dolina mrava nalazi se u Palestini, pored grada Askalana. U Palestini, odnosno u Kudsu, nalazi se i mihrab Zekerijaa, a.s., a Musa, a.s., je tražio od svoga naroda da uđu u nju, odnosno, u svetu zemlju koja je očišćena od širka (višebošstva).

Palestina je svjedok mnogih mu'džiza (nadnaravnih događaja), uključujući i rođenje Isaa, a.s., od njegove majke Merjem, a.s., koja je bila djevica. Zatim, njegovo uzdignuće na nebo kada su ga Židovi htjeli da ubiju i razapnu na krst.

U njoj će kao predznak Sudnjega dana Isa, a.s., ubiti Dedžala kod vrata Ludda u blagoslovljenoj zemlji, a ubrzo nakon toga, svoj kraj će doživjeti narodi Jedžudž i Medžudž.

U njoj su se odigrali mnogi važni događaji, poput onog sa Talutom i Džalutom, kada je mladi Davud, koji je bio u Talutovoj vojsci, ubio gorostasa i zulumćara Džaluta (Golijata).

Nadalje, Kuds je nakon Hidžre muslimana u Medinu bio prva kibla prema kojoj su se muslimani (godinu i po dana) okretali u namazu.

Zatim, Muhammed, s.a.v.s., je u toku svog Isra'a i Mi'radža (noćnog putovanja i uzdignuća) svratio u džamiju el-Aksa i u njoj je kao imam predvodio namaz svim Allahovim poslanicima.

Zanimljiva je i informacija da prvi pravedni halifa Ebu Bekr, r.a., i pored zaokupljenosti problemom otpadništva Arapa na Arapskom poluostrvu, nije otkazao pohod vojske na Šam, koju je mobilizirao Allahov Poslanik, s.a.v.s., prije svoga preseljenja na Ahiret.

Također je zanimljivo da u vrijeme drugog pravednog halife Omera ibn Hattaba, r.a., (u zlatno doba islamskih osvajanja), kada su osvojeni Egipat, Irak i Šam, halifa nije napustio Medinu da bi proslavio osvajanje bilo kojeg grada i mjesta, osim kada su osvojeni Palestina i Kuds. On je tada lično otišao u Jerusalem i preuzeo ključeve grada, te potpisao ugovor kojim je zagarantovao slobodu i sva prava kršćanima Kudsa, koji su do tada bili ugnjetavani od strane Bizantije.

Kao što je zanimljivo i to da je Salahuddin Ejubija po drugi put oslobodio Kuds u petak, 27. redžeba, 583. h.g., na isti dan i mjesec kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., doživio noćno putovanje.

Dakle, Palestina je zajedno sa Šamom bila i ostala zemlja stalne pripravnosti i džihada, na čijem tlu je, prilikom oslobođanja od Bizantije, život dalo oko 5.000 ashaba.

Džamija el-Aksa u Jerusalemu je nakon Harema Ka'be u Mekki i Harema Poslanikove džamije u Medini, treći po važnosti Harem, u kome jedan namaz vrijedi kao 500 namaza obavljenih na nekom drugom mjestu.

Allah, dž.š., je ta tri sveta mjesta spojio na početku sure et-Tin (1-3.): ''Tako mi smokve i masline, i Sinajske gore, i grada ovog bezbjednog.'' Komentirajući ove ajete Abdullah ibn Abbas, r.a., je rekao: ''Smokva je Šam, maslina je Palestina, Sinajska gora je mjesto gdje je Allah razgovarao sa Musaom, a.s., a grad bezbjedni je Mekka.''

Dok Allahove riječi: ''Mi smo u Zeburu, poslije Tevrata, napisali da će zemlju Moji čestiti robovi naslijediti.'' (El-Enbija’, 105.) znače da će Muhammedov, s.a.v.s., ummet naslijediti svetu zemlju.

 

Molim Dragog Allaha da se smiluje našoj slabosti, da pruži Svoju pomoć našoj braći i sestrama u Palestini, i da nas poživi dovoljno dugo da vidimo ponovno i konačno oslobođenje Kudsa. Amin ja Rabbel alemin.

Bejtul-makdis.doc
Microsoft Word Dokument 41.5 KB