KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfi

 

petak, 31. decembar 2021 27. džumade-l-ula 1443

 

LAŽ VODI U DŽEHENNEM

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova! Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Kao što ni zlo i dobro nisu isti, tako nisu isti ni laž i istina. Istina nikada ne može postati laž, ma koliko je neko pokušao sakriti ili izmijeniti, kao što ni laž ne može postati istina, pa makar je neko i deset puta ponovio. Toga moramo biti svjesni, pogotovo u ovom vremenu velikih laži i prevara, vremenu koje prethodi dolasku najvećeg lašca i prevaranta u povijesti ljudskog roda – prokletog dedžala, vremenu čiji je dolazak naš Poslanik, s.a.v.s., uredno najavio prije nekih 1400 godina.

Zašto je pitanje istine i laži toliko važno? Zato što laž ljude okiva u lance zablude, dok ih istina oslobađa od istih. To je pitanje uvijek i svugdje aktuelno, a posebno kada je u pitanju najveća istina, na kojoj počiva cijeli univerzum, a to je činjenica (La ilahe illallah) da postoji samo Jedan Bog, Koji sudruga i Sebi ravnoga nema i Koji supruge i djece nema.

Drugim riječima, laž je mrak a istina svjetlo. Onaj ko bira laž, taj tumara po mraku i samo po dodiru može da pretpostavi šta je dotaknuo. Dok onaj koji bira istinu, jasno vidi svoj put i hrabro grabi naprijed prema svome cilju. Naravno, u ovom vremenu mas-medija, kada ''svako'' određuje šta je istina a šta laž i kada mediji oblikuju ljudsku svijest, uopće nije lahko pronaći istinu. Jer, istina mora da dođe od autoriteta. A danas na Dunjaluku osim Kur'ana i Sunneta drugog meritornog autoriteta nema. Međutim, ljudi se sve manje povode za njima. Kako u svemu tako i u autoritetima traže nekakvu alternativu, a alternativa ne može da ponudi dugoročno rješenje.

Druga stvar. Koliko god je važno tražiti i slijediti istinu, isto toliko je važno i istinu govoriti.

Ebu Derda, r.a., je upitao Poslanika, s.a.v.s.: ''Može li se desiti da vjernik ukrade?'' ''Može!'' – odgovori Poslanik, a.s. Zatim upita: ''Može li se desiti da vjernik učini blud?'' ''Može!'' – opet odgovori Poslanik, a.s., ''Makar se to i ne svidjelo Ebu Derdau''. ''A može li vjernik biti lažac?'' – upita Ebu Derda a Poslanik, a.s., odgovori: ''Ne! Laž izmišlja samo nevjernik.'' (Taberani)

Dakle, musliman-vjernik strogo se mora kloniti laži, jer je laž odlika nevjernika i licemjera. I da stvar bude gora, i prije nego što je i došla do ljudi, laž je potekla iz usta prokletog Iblisa, koji je u naletu zavisti, ljubomore i oholosti Uzvišenom Allahu rekao: ''Ja sam bolji od čovjeka, mene si stvorio od vatre a njega od zemlje ustajale.'' Zbog te laži je proklet, protjeran iz Dženneta i obećan mu je Džehennem.

Prema tome, onaj ko slijedi prokletog šejtana u laži, zaista ga slijedi i na putu prema Džehennemu, na što Poslanik, s.a.v.s., i upozorava: ''Istina vodi ka dobročinstvu a dobročinstvo vodi u Džennet. Zaista čovjek govori istinu sve dok kod Allaha ne bude upisan kao iskreni. Dok laž vodi u bestidnost a bestidnost vodi u Džehennem. Zaista čovjek laže sve dok kod Allaha ne bude upisan kao lažac.'' (Muttefekun alejhi)

Zato, blago onome koga Allah upiše u iskrene, a teško onome koga Allah upiše u lašce.

S tim u vezi, moramo još biti svjesni da su potpuno isti onaj koji izmišlja laži i onaj koji ih prenosi. Poslanik, s.a.v.s., je na to jasno upozorio rekavši: ''Dovoljno je čovjeku grijeha samo da prenosi sve ono što čuje.'' (Muslim i Ebu Davud) Zato je prije prihvatanja i širenja neke informacije vrlo važno primjeniti kur'ansko pravilo ''fetebejjenu'' – informaciju treba provjeriti. (el-Hudžurat, 6.)

Braćo, istinu trebamo uvijek govoriti pa makar ona i gorka bila, kao što se trebamo i kloniti laži pa makar ona i slatka bila, i pri tome se ne trebamo brinuti oko toga šta će ljudi o nama reći, niti se obazirati na činjenicu da mnogi ljudi mrze one koji govore istinu.

I treća, ništa manje važna stvar, jeste da istinu jedni drugima trebamo preporučivati. U svima nama poznatoj suri el-Asr (3. ajet), navodeći odlike ljudi koji nisu gubitnici, Uzvišeni Allah poručuje: ''Samo nisu gubitnici oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima preporučuju istinu, i koji jedni drugima preporučuju strpljivost.'' Tumačeći ovaj ajet poznati svjetski alim dr. Zakir Naik tvrdi da je nužno da se čovjek okiti sa sve četiri navedene odlike kako bi stekao uvjet za ulazak u Džennet. Pa bujrum, braćo, i meni i vama!

 

Molim Dragog Allaha da nam istinu pokaže istinitom i pomogne nam da je slijedimo i da nam laž pokaže lažnom i pomogne nam da je izbjegavamo. Također molim Allaha Milostivog da nam osvijetli Pravi put i bude Vodič ka vječnoj sreći. Amin.

Laz II.doc
Microsoft Word Dokument 50.0 KB