KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

17.07.2020. / 26. zu-l-ka'de 1441.

 

VJERA JE SAVJET

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah u Kur'anu časnom poručuje: ''Kunem se vremenom! Zaista je čovjek na gubitku. Samo nisu oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji međusobno preporučuju istinu i međusobno preporučuju strpljivost.'' (El-Asr, 1-3.)

Allahov Poslanik, s.a.v.s., je rekao: "Vjera je savjet!'' (3x) Ashabi upitaše: ''Kome savjet, Allahov Poslaniče?'' A on reče: ''Savjet Allahu, Njegovoj Knjizi, Njegovom Poslaniku, vođama muslimana i ostalim muslimanima!" (Muslim)

Braćo moja u Islamu! Navedeni ajeti svima nama poznate sure El-Asr, kao i hadis Allahovog Poslanika, s.a.v.s., govore nam da se vjera sastoji od savjetovanja, to jest, rješavanja dilema putem istihare, uzimanja pouka iz Kur'ana i hadisa, te međusobnog savjetovanja sa muslimanima, a posebno sa onima koji obnašaju funkcije u Islamskoj zajednici.

S tim u vezi, danas sam za vas izabrao nekoliko savjeta, koje su uputili naši velikani i pravedne halife: Ebu Bekr, Omer i Alija, r.a.

Ebu Bekr, r.a., je jednom prilikom rekao: ''Allah sigurno neće primiti nijedno djelo kojim se ne želi Njegovo Lice. Zato svojim djelima težite ka Allahu! Znajte da vaša prava pokornost Allahu leži u onome u čemu ste iskreni prema Njemu. Nema nikakvog dobra u riječima kojima se ne želi Allahovo Lice, niti ima dobra u imetku koji se ne koristi na Allahovom putu, niti ima dobra u čovjeku koga je njegova umišljenost neznalicom učinila, kao ni i u onome koji se na Allahovom putu boji nečijeg prijekora.''

Omer, r.a., veli: ''O ljudi, bojte se Allaha i u javnosti i u tajnosti, naređujte dobro, a od zla odvraćajte, i nemojte biti poput onih koji su na lađi putovali, kada je jedan od njih htio da zapali dio lađe, govoreći: 'Ovo je moj dio lađe, ja njime raspolažem i imam pravo s njim da radim što god ja hoću.' Spriječili su ga, te su spašeni i on i oni, a da su ga pustili da radi šta hoće, svi bi stradali.''

Alija, k.v., je jednom prilikom svojim sinovima uputio slijedeće savjete: ''Sinovi moji! Savjetujem vam da budete bogobojazni, da težite Ahiretu, a da se Dunjaluku ne prepuštate. Ni za čim na Dunjaluku ne žalite, jer ćete ga sigurno napustiti. Činite samo ono što je dobro, nasilniku budite protivnici, a pomozite onome kome je nepravda učinjena.

Sinovi moji! Savjetujem vam da se Allaha bojite i u javnosti i u tajnosti, da istinu govorite i kada ste zadovoljni i kada ste ljuti, da budete umjereni i u izobilju i u oskudici, da budete pravedni i prema prijatelju i prema neprijatelju i da Allahom budete zadovoljni i u iskušenju i u blagostanju.

Sinovi moji! Ko je shvatio svoje slabosti, taj se ne bavi tuđim mahanama; ko je zadovoljan s onim što mu je Allah dao, taj ne žali za onim što je propustio; ko izvuče sablju nasilja, biće njome ubijen; ko bude svome bratu spletku pravio, njemu će se o glavu obiti; ko osramoti svoga brata, njegova djeca će biti osramoćena; ko zanemari svoje greške, taj se bavi i preuveličava tuđe; ko se divi svome mišljenju, taj zaluta; ko se uzdiže i oholi nad ostalima, taj biva ponižen; ko je često sa onima koji su prezreni, i sam postane bijednikom; ko ide na loša i sumnjiva mjesta, i sam postaje sumnjiv; ko se sa učenjacima druži, biva dostojanstven; ko se mnogo šali, biva potcijenjen; ko mnogo govori, mnogo i griješi, a njegov stid se umanjuje; a ko gubi stid, i njegova pobožnost slabi; a kod koga pobožnost slabi, njegovo srce se umrtvljuje; a čije srce bude mrtvo, ući će u Vatru.''

Braćo moja! Navedeni savjeti su mudri, korisni i teški kao zemlja. Zato pozivam sebe i vas, razmislimo o njima i uzmimo pouku iz njih!

 

Molim Dragog Allaha da nas uputi na ona djela koja će nas približiti Njemu, Njegovom zadovoljstvu i lijepom Džennetu. Amin.

Vjera je savjet.doc
Microsoft Word Dokument 45.5 KB