KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

16.10.2020. / 29. safer 1442.

 

DOVOLJAN JE NAMA ALLAH

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Uzvišeni Allah u Kur'anu Časnom poručuje: ''Onome koji se Allaha boji On će izlaz naći i opskrbit će ga odakle se i ne nada; a onome koji se u Allaha uzda, On mu je dovoljan.'' (Et-Talak, 2-3.)

Braćo moja u Dini Islamu! Zdravstvena i politička situacija u svijetu, koja je posebno destruktivna u zadnjih nešto više od pola godine, natjerala je mnoge porodice da malo više povedu računa o svojim kupovnim običajima. Mnogi kućni budžeti su oštećeni skraćenim radnim vremenom ili otkazima, što uz kredite ili stanarine (koje svaka kuća ima) današnji život čini mnogo složenijim i pred ljude postavlja jedno logično pitanje: ''Kako pokriti svoje potrebe?'' I dok je za mnoge ljude matematički nemoguće preživjeti mjesec bez neke dodatne zarade ili pomoći, u pozadini se nazire jedno sasvim jednostavno rješenje, a to je vezanje za Onoga Koji daje nafaku.

Ta veza je višestruka. Naravno, ona počinje sa namazom, a nastavlja se sa nekolicinom drugih djela. Jedno od tih djela jeste i sadaka, koja po pravilu povećava imetak, iako na samom početku ne izgleda tako. Naravno, da bi sadaka bila djelotvorna, ona mora biti umjerena, dobronamjerna i bespogovorna.

Drugo pravilo glasi: Ne rasipati imetak! Onaj ko rasipa, ne može ni imati. A ''Rasipnici su šejtanova braća.'' – kaže naš Gospodar i s toga oni Uzvišenom Allahu nisu dragi. Pa kako će imati?

Treće, o čemu treba voditi računa, jeste da zarada bude halal. Halal zarada je prekrivena Allahovim bereketom i zato ona traje mnogo duže nego što je uobičajeno. S druge strane, haram zarada (poput zarade od kocke, droge i prostitucije) kratkog je vijeka i nestaje po pravilu: Kako došlo, tako i otišlo.

Četvrto pravilo glasi: Ne činiti grijehe! Naš Poslanik, s.a.v.s., nas uči da grijesi umanjuju nafaku. Nasuprot tome, treba što više istigfar činiti (tražiti oprost od Gospodara).

Prenosi se da se neki čovjek požalio Hasanu El-Basriju na sušu, pa mu je on rekao: ''Traži oprost od Allaha.'' Drugi mu se požalio na siromaštvo, pa mu je rekao: ''Traži oprost od Allaha.'' Treći je zatražio od njega da zamoli Allaha da mu podari sina, a on mu je rekao: ''Traži oprost od Allaha.'' Četvrti mu se požalio na neplodnost svoga vrta pa je i njemu rekao: ''Traži oprost od Allaha.'' Kako je svima odgovorio isto, prisutni su začuđeno upitali: ''Došli su ti različiti ljudi i požalili ti se na različite probleme, a ti si svima naredio da čine istigfar!'' A on reče: ''Nisam rekao ništa od sebe. Uzvišeni Allah u suri Nuh kaže: 'Tražite od Gospodara svoga oprost jer On, doista, mnogo prašta; On će vam kišu obilnu slati i pomoći vas imanjima i sinovima, i dat će vam bašče, i rijeke će vam dati.'''

Slijedeći koristan korak jeste što više zikr činiti i na Poslanika, s.a.v.s., salavate donositi. S tim u vezi se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Mnogo spominjanje Uzvišenog Allaha i donošenje salavata na mene sprječava siromaštvo.''

A Sehl ibn Sead, r.a., veli: ''Došao je neki čovjek Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., i požalio se na siromaštvo i neimaštinu. Poslanik, s.a.v.s., mu reče: ''Kada uđeš u svoju kuću nazovi selam, bio ko unutra ili ne, zatim donesi selam na mene i prouči jedanput Kulhuvallahu ehad!'' Taj čovjek je tako i postupio pa mu je Allah dao nafaku koja je dotekla i njegovim komšijama i rodbini.'' Nije zgoreg da probate. Ja sam probao i već se uvjerio, hvala Dragom Allahu.

I, naravno, nikada ne treba zaboraviti na bereket koji sa sobom donosi učenje Kur'ana, zatim dovu, koja ima snagu da promijeni čovjekovu sudbinu, a to, Boga mi Dragog, nije mala stvar i, na kraju, zahvalu Dragom Allahu na već dobivenim blagodatima, jer naš Gospodar poručuje: 'Ako budete zahvalni, Ja ću vam, sigurno, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja će doista stroga biti.' (Ibrahim, 7.)

 

I zato neka je hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova!

Dovoljan je Allah.doc
Microsoft Word Dokument 45.0 KB