KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

11.09.2020. / 23. muharrem 1442.

 

60 GODINA

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Allahov Poslanik, s.a.v.s., je u svojim hadisima posebno istakao životnu dob od šezdeset godina. Zbog toga bi svaki musliman, koji se primakao toj dobi ili je već napunio šezdeset godina, trebao dobro da razmisli o tim hadisima, te da taj zadnji period svog života maksimalno provede u ibadetu i dobrim djelima.

Imam Buharija je čak čitavom poglavlju u svom Sahihu dao slijedeći naslov: ''Onaj ko navrši šezdeset godina neće imati opravdanja kod Allaha, na osnovu riječi Uzvišenog Allaha: 'Oni će u njemu (Džehennemu) jaukati: 'Gospodaru naš, izbavi nas, činit ćemo dobra djela, drugačija od onih koja smo činili.' - 'A zar vas nismo ostavili da živite dovoljno dugo da bi onaj koji je trebao da razmisli imao vremena da razmisli, a bio vam je došao i onaj koji opominje?' (Fatir, 37.) Allahove riječi: 'Onaj koji opominje', odnose se na sijede vlasi.'' A zatim je naveo hadis: ''Allah neće prihvatiti opravdanje čovjeka čiju je smrt odgodio do šezdesete godine.''

Zašto je to tako? Zato što je šezdeset godina dug i sasvim dovoljan period da čovjek spozna istinu, da pročita Kur'an, da nauči islamske propise i da postane Allahov pokorni rob.

U drugom hadisu Allahov Poslanik, s.a.v.s., upozorava: ''Smrt je najučestalija između šezdesete i sedamdesete godine.'' (Hakim) A rekao je i slijedeće: ''Životni vijek moga ummeta je između šezdeset i sedamdeset godina. Malo je onih koji žive duže od toga.'' (Tirimizi i Ibn Madže)

Zato su mudri ljudi kazali: ''Postoje četiri životne dobi: doba djetinjstva, doba mladosti, sredovječno doba i doba starosti kao posljednja faza ljudskog života, a koja je najčešće između šezdeset i sedamdeset godina. U toj dobi se pojavljuje slabost, odnosno gubljenje snage i senilnost, pa bi se čovjek u toj dobi trebao u potpunosti okrenuti Ahiretu, budući da je nemoguće vratiti se u početno stanje vitalnosti, aktivnosti, mladalaštva i snage.''

Sufjan es-Sevri je čak znao reći: ''Svaki musliman koji napuni šezdeset godina trebao bi sebi da kupi ćefine.''

A Vehb b. Munebbeh veli: ''Čitao sam u listovima Tevrata da Allah svaku noć doziva i govori: 'O vi koji ste napunili četrdeset godina, vi ste usjev sazrio za žetvu; o vi koji ste napunili pedeset godina, požurite ka obračunu, da se vidi šta ste pripremili a šta ste propustili; o vi koji ste napunili šezdeset godina – vi nemate opravdanja; a vi koji ste napunili sedamdeset godina, ubrojite sebe među mrtve!''

Braćo moja! Ma koliko život dug i sladak bio, vremenom slast i užitak nestaju, a posljedice ostaju. I ma koliko puno dunjalučkih blagodati imao, kada smrtni čas dođe, čovjek u trenu zaboravlja sve blagodati, kao da one nikada nisu ni postojale.

Na to ukazuje slijedeći ajet, u kome Gospodar svjetova poručuje: ''Šta ti misliš, ako im Mi dopuštamo da godinama uživaju, a zatim ih snađe ono čime im se prijeti, zar će imati šta od slatkog života koji su provodili?'' (Eš-Šu'ara, 205-207.) Pobožni ljudi iz prvih generacija su učeći ove ajete plakali.

Zato, blago onome kome je Allah podario dug život, pa ga on provede u pokornosti Allahu i u činjenju dobrih djela, a teško onome kome je Allah podario dug život, a on ga provede u grijehu i nepokornosti Uzvišenom Stvoritelju.

S tim u vezi se prenosi da su ashabi upitali Allahovog Poslanika, s.a.v.s.: ''Koji čovjek je najbolji?'', pa je odgovorio: ''Onaj kome Allah podari dug život, pa ga on provede u činjenju dobrih djela.'' Zatim su upitali: ''A koji čovjek je najgori?'', pa je odgovorio: ''Onaj kome Allah podari dug život, a on ga provede u griješenju.'' (Ahmed i Ed-Darimi)

 

Molim Dragog Allaha da učini da naš život bude u znaku dobrih djela i pokornosti Njemu, da naši najbolji trenuci budu posljednji trenuci na ovom svijetu, da naša najbolja djela budu ona sa kojima ćemo napustiti ovaj svijet i da naš najsretniji dan bude dan susreta sa našim Gospodarom. Amin.  

60 godina.doc
Microsoft Word Dokument 46.0 KB