KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

07.08.2020. / 17. zu-l-hidždže 1441.

 

GLEDANJE U ALLAHOVO LICE

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Ima jedan Bajram, koji je puno ljepši od Kurban-bajrama. On nije na ovome svijetu i za njega se, kao i za Kurban-bajram, moramo pripremiti i žrtvovati.

Muhammed, s.a.v.s., pripovijeda da je Musa, a.s., pitao Allaha, dž.š.: ''Koji je najmanji stepen u Džennetu?'' Allah, dž.š., mu objavi: ''Najmanji stepen i najmanju nagradu u Džennetu imat će čovjek koji će, nakon što džennetlije uđu u Džennet, izaći iz džehennemske vatre puzeći, pa će mu biti rečeno: 'Uđi u Džennet!' On će doći do Dženneta i učinit će mu se da je pun i da niko više ne može ući, pa će se vratiti i reći: 'Gospodaru moj, Džennet je ispunjen do posljednjeg mjesta, a ljudi su zauzeli svoje položaje i ono što im pripada od nagrade.' Tada će mu Allah reći: 'Jesi li zadovoljan da u Džennetu posjeduješ onoliko koliko je posjedovao neki zemaljski vladar?' Odgovorit će: 'Zadovoljan sam, Gospodaru, ali zar se to Ti sa mnom izigravaš, a Ti si Gospodar svjetova!?' Allah, dž.š., će mu ponovo reći: 'Tebi zaista pripada to i još četiri puta toliko.' Čovjek će reći: 'Zadovoljan sam, Gospodaru moj, niko nije plemenitiji niti darežljiviji od Tebe!' Nakon toga Allah će mu ponovo reći: 'Tebi pripada to i još deset puta toliko, imat ćeš u Džennetu što god ti duša poželi i što se tvome oku svidi.'' Onda Musa, a.s., upita: ''Gospodaru moj, ako je to najmanji stepen u Džennetu, koji je onda stepen najveći?'' Allah, dž.š., mu objavi: ''Najveći stepen u Džennetu imat će oni kojima sam ja Svojom rukom nagradu pripremio i zapečatio je tako da je niko osim njih ne može ni vidjeti. Takvo nešto oko nije vidjelo, uho nije čulo, i ne može se zamisliti.''

Muhammedovi, s.a.v.s., ashabi su bez daha slušali ovu priču o Musau, a.s., želeći da im djela budu primljena i da dostignu najveći stepen u Džennetu. Zatim jedan od njih reče: ''Allahov Poslaniče, možeš li nam spomenuti barem nešto od onoga što je Allah pripremio svojim odabranim robovima?'' Muhammed, s.a.v.s., odgovori: ''Zaista će vjernik u Džennetu, između ostaloga, imati i šator od izdubljenog bisera, njegova dužina je šezdeset milja i u njemu će biti i njegova porodica, ali jedni druge neće vidjeti zbog udaljenosti.'' Lica ashaba blistala su od sreće i zadovoljstva i svi su čeznuli za takvim šatorom u Džennetu i molili Allaha da im podari ono što je obećao Svojim iskrenim robovima. Kada je Poslanik, s.a.v.s., vidio koliko ashabi žude za Džennetom, on im, želeći da ih još više podstakne na dobra djela, reče: ''U Džennetu ima stablo koje konjanik ni na najbržem konju ne može ni za sto godina prijeći.'' Tada jedan upita: ''Allahov Poslaniče, a koji stepen će imati Allahu bliski?'' A on reče: ''Uistinu će stanovnici Dženneta vidjeti iznad sebe druge stanovnike koji će biti u svojim odajama, kao što se vide sjajne zvijezde na nebu, tolika će razdaljina među njima biti zbog prednosti jednih nad drugima.''

Ashabi rekoše: ''Allahov Poslaniče, to su sigurno stepeni Allahovih poslanika, koje niko drugi ne može dostići!?'' A on reče: ''Naprotiv, tako mi Onoga u Čijoj je ruci moja duša, to su stepeni onih koji su iskreno vjerovali u Allaha i u poslanike.'' Ponovo ga upitaše: ''Da li će se stanovnici Dženneta ikada sastati na jednom mjestu i u određenom vremenu i da li će se moći posjećivati?'' Muhammed, s.a.v.s., reče: ''Da, u Džennetu će biti trgovi koje će džennetlije svakog petka posjećivati. Kad se okupe na tim trgovima zapuhat će istočni vjetar koji će osjetiti na svojim licima i odjeći i koji će im povećati ljepotu. Kada se vrate svojim porodicama, bit će im rečeno: 'Vraćate se ljepši nego što ste otišli.' A oni će reći: 'I vaša ljepota se također povećala.''' Tada ashabi rekoše: ''Allahov Poslaniče, pričaj nam još o Džennetu!'' Muhammed, s.a.v.s., ih upita: ''Znate li šta će Allah reći stanovnicima Dženneta?'' Oni odgovoriše: ''Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!'' Poslanik, s.a.v.s., reče: ''Allah će reći džennetlijama: 'O stanovnici Dženneta!', a oni će reći: 'Odazivamo Ti se, Gospodaru, u Tvojoj ruci je svako dobro!' Onda će ih Allah upitati: 'Jeste li zadovoljni?' Odgovorit će: 'Kako da ne budemo zadovoljni kad si nam podario ono što nikom drugom nisi.' Ponovo će ih upitati: 'Da li želite više od toga?' Oni će reći: 'A šta je više od onoga što si nam dao?' Allah će im reći: 'Obasut ću vas Svojim zadovoljstvom i nikada se na vas neću rasrditi.' Džennetlije će tada slaviti i veličati Allaha, a On će ih upitati: 'Želite li da vam povećam nagradu?' Odgovorit će: 'O Uzvišeni Gospodaru, o Ti Koji u obilju daješ, o Vlasniče plemenitosti i dobrote, zar nam nisi lica učinio svijetlim, i u Džennet nas uveo a od Vatre nas sačuvao?!' Tada će im Allah, dž.š., podariti najveću blagodat uopće. On, Uzvišeni Gospodar svjetova, otkrit će se stanovnicima Dženneta i oni će gledati u Njegovo lice. To će biti najveća nagrada džennetlijama.''

 

Molim Dragog Allaha da dočekamo i taj Bajram. Amin.

Gledanje u Allahovo Lice.docx
Microsoft Word Dokument 15.7 KB