KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

26.06.2020. / . ševval 1441.

 

DOĆI ĆE ČUDNO VRIJEME – 3. DIO

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Jedna od Poslanikovih, a.s., mudžiza je bila ta da je mogao da vidi budućnost, što je on iskoristio kao priliku da nas upozori na vremena koja će doći kako bismo mi bili spremni za njih. Ta vremena su ashabima zvučala čudno, u smislu – doći će čudno vrijeme. Međutim, ta vremena su za nas sasvim normalna, jer smo ih proživjeli i živimo ih, a neka od njih ćemo vjerovatno uskoro doživjeti. S tim u vezi, danas želim da vas podsjetim na neke od tih hadisa, kojima u principu ne treba puno komentara, jer su sami po sebi prilično jasni.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Doći će vrijeme kada vjernik neće moći da očuva svoju vjeru osim onaj koji sa svojom vjerom bude išao od brda do brda, sa vrha na vrh, od stijene do stijene. Kada dođe to vrijeme, za život će se zarađivati samo uz Allahovu srdžbu (haram). Čovjek će zbog svoje žene i djece stradati, a ako ne bude imao ženu i djecu onda će stradati zbog svojih roditelja, a ako ne bude imao roditelja stradat će zbog rođaka svojih ili komšija!'' Ashabi upitaše: ''Zbog čega će biti tako, Allahov Poslaniče?'' A on reče: ''Ponižavat će ga zbog slabe nafake, pa će se čovjek zbog toga izlagati onome što će ga uništiti!'' (Kitabul-Zuhd el-Kebir, Bejheki, br. 446.)

Od Enesa, r.a., se prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Doći će vrijeme kada će onaj koji bude strpljiv u svojoj vjeri biti poput čovjeka koji drži žar u svojoj ruci!'' (Tirmizi)

Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Doći će vrijeme kada će obilne kiše padati, a zemlja neće davati plodove!'' (Musned el-Bezzar, br. 7411.)

Enes b. Malik, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Doći će vrijeme kada se neće moći opstati bez činjenja grijeha, tako da će čovjek morati da laže i da se krivo zaklinje, pa kada nastupi to vrijeme valja vam bježati!'' Upitaše: ''Kuda da bježimo, Allahov Poslaniče?'' Reče: ''Allahu, Njegovoj Knjizi i Sunnetu Njegovog Poslanika!'' (Džami'ul-Ehadis, Sujuti, br. 26414.)

Ummu Seleme, r.a., kaže da je čula Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: ''Doći će vrijeme kada će se iskreni čovjek ugoniti u laž, a lažovu će se vjerovati, kada će se povjerljivi proglašavati varalicom, a varalica povjerljivim, kada će ljudi svjedočiti i zaklinjati se onda kada se to od njih ne bude tražilo!'' (Šerhu Me'anijel-Asar, Tahavi, br. 6123.)

Džabir b. Abdullah, r.a., prenosi da je čuo Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: ''Doći će vrijeme kada će se mu'min među ljudima plašiti isto kao što se munafik danas plaši među vama!'' (Musnedul-Šamijjin, br. 238.)  

Adijj b. Hatim, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ''Doći će vrijeme kada će čovjeku padati teško da dadne zekat na svoj imetak!'' (El-Mu'džem el-Kebir, Taberani, br. 13708.)

Selama bint el-Hurr, r.a., prenosi da je čula Allahovog Poslanika, s.a.v.s., kako kaže: ''Doći će vrijeme kada ljudi neće moći da nađu imama koji bi ih predvodio u namazu!'' (Sunen, Ibn Madždže, br. 982.; Musned, Ahmed, br. 27181.)

Poslanik, s.a.v.s., je rekao: ''Doći će vrijeme kada će bravi biti najvrjedniji imetak muslimana, s kojima će on hodati po vrhovima brda i mjestima s vodom, bježeći sa svojom vjerom od fitni (iskušenja)!'' (Sahihul-Buhari, 1/11.)

 

Na kraju molim Dragog Allaha da nam da snage da u ovim vremenima, koje je Poslanik, a.s., najavio sačuvamo svoju vjeru i svoju porodicu. Amin.

Cudno vrijeme 3.doc
Microsoft Word Dokument 44.0 KB