KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

hutba:2013 – 07. redžeb 1434.H. / 17. maj 2013.g.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

VRIJEDNOSTI ZIKRA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! U sklopu naših priprema za dolazak mubarek mjeseca ramazana, danas ćemo, akobogda, kratko govoriti o zikru.

Šta je to zikr? Zikr (zikrullah) je spominjanje Allaha, dž.š.On se ubraja u dobra djela, i kao takav je preporučen i blago naređen u Kur'anu. Uzvišeni Allah je rekao: ''O vjernici, Allaha puno spominjite i ujutro i navečer mu tesbih činite! On sa Svojim melekima donosi salavate na vas kako bi vas izveo iz mraka na svjetlo. A On je prema vjernicima Samilostan.'' (El-Ahzab, 41-43.).

Spominjanje Allaha, dž.š., je čin ljubavi (ašk) prema svome Gospodaru. Čovjek, po prirodi, najviše spominje ono što najviše voli. Tako vidite neke ljude koji samo govore: ''moje auto'', ''moja kuća'', ''moj posao'', ''moja žena'', ''moja djeca'', ''moj imetak'' i ts. Suprotno od njih, zaljubljenici u Allaha, dž.š., (zakiri) stalno govore: ''Allah, Allah''.

Inače, sama riječzikrznači opomena.Dakle, zikrom čovjek sam sebe podsjeća na Allahovu, dž.š., sveprisutnost i opominje sebe da povede računa o svojim djelima. Eh, tada mu zikr postaje sredstvo za približavanje Allahu, dž.š.

Dragi Allah o tome kaže: ''Ja sam sa Mojim Robom kad god Me on spomene. Ako Me spomene u sebi, i ja njega spomenem u Sebi, a ako Me spomene u društvu, i Ja njega spomenem u društvu, koje je bolje od njegovog. Ako Mi se Moj rob primakne za pedalj, Ja se njemu približim za lakat, a ako Mi se primakne za lakat, Ja se njemu približim za rukohvat. Ako mi dolazi pješice, Ja njemu idem trčeći!''

Braćo moja! Mi živimo u vremenu kada se svako živi, pa čak i naša djeca, žali na štres. Mnogi zbog toga (bezuspješno) traže pomoć kod psihologa. Uzvišeni Allah nam, u vezi s tim, nudi svoje rješenje (lijek), a to je zikr. ''A kada se Allah spominje, srca se smiruju." (Er-Ra'd, 28.) Kada se srce smiri, štresa nestaje. Ovo je, inače, jedan od najvažnijih razloga zašto mi poslije dženaze učimo tevhid (zikr) za merhuma – da bi se smirila srca kod njegove porodice.

Još jedna od koristi zikra jeste da je on briše naše grijehe, odnosno, čisti naša srca i u njih unosi svjetlost (nur). Time se, u isto vrijeme, slabi djelovanje prokletog šejtana. On, jednostavno, bježi od čovjeka koji čini zikr. U tom smislu nalazimo hadise u kojima Poslanik, a.s., preporučuje da učimo: 100 x Subhanallah, 100 x Subhanallahi ve bihamdihi, 100 x Estagfirullah, 100 x La ilahe illallahu vahdehu la šerike leh... (do kraja).

A da bi zikr ostavio još veći utjecaj na čovjeka, Poslanik, a.s., nas poziva da zikrimo u džematu. On je rekao: ''Kada naiđete pored džennetskih bašti, uzmite njegove plodove.'' Ashabi upitaše: ''Božiji Poslaniče, šta su džennetske bašte?'' On reče: ''To su halke zikra.'' U zajedničke zikrove se ubraja i naša sinošnja halka, tevhid, zikr poslije namaza u džematu, kao i svako druženje, čiji je cilj veličanje Dragog Allaha.

Šta se dešava kada ljudi zikre u džematu? Muhammed, a.s., je rekao: ''Allah ima meleke koji obilaze po putevima tražeći one koji spominju Allaha. Kada nađu ljude koji spominju Allaha, jedni druge dozivaju: 'Dođite onome što ste tražili!' Zatim ih natkrile svojim krilima ispunjavajući prostor do zemaljskog neba, pa ih Gospodar njihov upita – a On bolje zna od njih: 'Šta kažu Moji robovi?' 'Slave Te, veličaju i zahvaljuju Ti!', odgovore oni. 'A jesu li Me vidjeli?', upita On, a oni odgovaraju: 'Ne, tako nam Allaha, nisu Te vidjeli!' On ih ponovo pita: 'A šta bi bilo da su Me vidjeli?' 'Da su Te vidjeli, bili bi Ti još više pokorni, i više bi Te veličali!', odgovore. On ponovo pita: 'A za šta mole?' 'Mole Te za Džennet', odgovore oni. 'A jesu li ga vidjeli?', upita On. 'Ne, tako nam Allaha, nisu ga vidjeli!' 'A šta bi bilo da su ga vidjeli?',pita On, a oni odgovore: 'Da su ga vidjeli, više bi za njim žudjeli i više bi ga tražili!' 'A od čega traže zaštitu?', pita On, a oni odgovaraju: 'Od Vatre!' 'A jesu li je vidjeli?', pita On, a oni odgovaraju: 'Ne, tako nam Allaha, nisu je vidjeli!' 'A šta bi bilo da su je vidjeli?', pita On. 'Da su je vidjeli, više bi od nje bježali i više bi od nje strahovali', odgovore oni, a On kaže: 'Uzimam vas za svjedoke da sam im oprostio!'Jedan od meleka kaže: 'Među njima je taj i taj, koji je došao zbog neke potrebe!', a Allah Uzvišeni odgovara:'Moj oprost će obuhvatiti i njega.' ''

Braćo moja! Ako neko od vas nema običaj da čini zikr, preporučujem vam da od danas počnete za zikrom. A onima koji imaju običaj da zikre, preporučujem da pojačate svoj zikr u ovim mubarek mjesecima, kada se nagrade za dobra djela umnogostručuju.

Molim Dragog Allaha da nas učini od onih koji puno zikr čine i koji će preko ljubavi prema Dragom Allahu stići do Allahovog zadovoljstva i vječne sreće. Amin.

 

 

Zikr.doc
Microsoft Word Dokument 35.0 KB