KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

hutba: 11 /2013 – 10. džumade-l-ula 1434.H. / 22. mart 2013.g.

 

 

UROK JE ISTINA!

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Danas ćemo, akobogda, kratko govoriti o dvije duševne bolesti od kojih boluje većina muslimana, a koje razaraju bratske, rodbinske, komšijske, prijateljske i džematske odnose. Govorit ćemo o ZAVISTI I UROCIMA.

Zavist je prvi grijeh koji je prokleti Iblis učinio prema Allahu, dž.š., kada je odbio da se pokloni Ademu, a.s. Osim toga, to je i bolest, koju su ljudi naslijedili od prokletog šejtana i koja se javlja kao rezultat nezahvalnosti Dragom Allahu na blagodatima. To je, dakle, i bolest i grijeh, sa kojima čovjek izaziva svoga Gospodara i zbog kojih ga onda Uzvišeni Allah žestoko kažnjava. A čovjek Gospodara izaziva na pet načina:

  1. Prezire i mrzi svaku blagodat koju ima njegov brat.

  2. Nezadovoljan je Allahovom podjelom imetka i stalno pita: ''Zašto si tako podijelio?''

  3. Škrtari na Allahovim blagodatima, iako su one isključivo Allahove i Allah ih daje kome On hoće, a zavidnik to ne želi.

  4. Ponižava onoga kome je Dragi Allah dao blagodati sa željom da te blagodati nestanu.

  5. Pomaže prokletom šejtanu protiv svoga brata.

Ako čovjek primjeti na sebi ovu opaku bolest onda se mora liječiti. Kako će to postići? Postoje dvije stvari koje u tom slučaju mora učiniti.

Prva stvar jeste da nastavi izvršavati sve svoje obaveze koje ima prema bratu kome je pozavidio, a tih obaveza ima šest: kad sretne brata da ga poselami; kad ga brat pozove u goste, da mu se odazove; kad mu brat traži savjet, da ga posavjetuje; kada brat kihne i kaže ''elhamdu lillah'', da mu kaže ''jerhamukellah''; kad mu se brat razboli, da ga posjeti; i kad mu brat umre, da mu klanja dženazu.

Druga stvar koju treba da uradi jeste da zamoli Dragog Allaha da i njemu dadne one blagodati koje je dao njegovom bratu. To je preporuka Gospodara svjetova: ''Tražite od Allaha Njegove blagodati!'' (En-Nisa, 32.) Pa neka mu je hairli liječenje!

Direktna posljedica ili plod zavidnosti jeste urok. To je bolest o kojoj je Poslanik, a.s., rekao: ''Urok je istina, a prisustvuju mu šejtan i zavist Ademovog potomka.''

Kako nastaje i kako se liječi urok? To će nam najbolje objasniti sljedeći slučaj.

Jednom prilikom je Sehl b. Hunejf, r.a., putovao prema Mekki u grupi sa Poslanikom, a.s. Kada su stigli u klanac El-Hazzar u Džuhfi, Sehl se okupao, a bio je čovjek bijele puti i lijepe kože. Dok se kupao, pogledao ga je Amir b. Rebia, pripadnik plemena Adijja b. Ka'ba, pa je rekao: ''Do danas nisam vidio ovako lijepu kožu čak ni kod pokrivene djevice.'' Sehl se istog trenutka srušio od jačine bola. Zatim su ga doveli Allahovom Poslaniku, a.s., i upitali: ''Allahov Poslaniče, hoćeš li da pomogneš Sehlu? Tako nam Allaha, on ne podiže glavu niti dolazi svijesti!'' Poslanik, a.s., ih upita: ''Sumnjate li na koga?'' Oni rekoše: ''Gledao ga je Amir b. Rebia.'' Tada Poslanik, a.s., pozva Amira i strogo mu se obrati: ''Zbog čega ubijate svoju braću?! Kada si vidio ono čemu se diviš, zašto to nisi blagoslovio?'' A zatim mu je naredio: ''Okupaj se!'', pa je on u posudi za vodu oprao svoje lice, laktove, koljena, stopala i unutrašnjost ispod ogrtača. Zatim je ta voda izlivena na glavu i leđa Sehla, nakon čega je on ozdravio i nastavio put bez ikakve tegobe.

Iz navedenih hadisa možemo zaključiti da urok nastaje kao posljedica pogleda zavidnog oka i šejtanovog napada i da je toliko opasan da može da obori, pa čak i da ubije čovjeka. A liječi se na način da se okupa onaj ko je prouzrokovao urok i da se onda ta voda prospe na žrtvu uroka. Alternativni način liječenja od uroka jeste učenje ajeta (na arapskom), koji su kod nas poznati kao Nazar dova (dova protiv pogleda), a ona glasi: ''Gotovo da te nevjernici obore pogledima svojim dok slušaju Kur'an, govoreći: 'On je, zaista, lud!' A Kur'an je opomena cijelom svijetu.'' (El-Kalem, 51-52.) I, svakako, najbolji način liječenja od uroka jeste da izbjegnemo uzrok njegovog nastanka (zavist), odnosno, da blagoslovimo ono što nam se sviđa kod drugoga. To jest, da kažemo ''Mašallah, la kuvvete illa billah'' (Mašalah, moć je samo u Allaha!). (El-Kehf, 39.)

Ko može biti žrtva uroka? Žrtva uroka može biti svaka blagodat: čovjek, životinja, usjev, auto, kuća i sve ostalo. Najčešće žrtve uroka jesu djeca, a jedan od simptoma tog napada jeste žestoki plač kod djeteta, koje nije ni bolesno ni gladno.

Braćo moja draga! Klonimo se zavidnosti i uroka! Budimo zadovoljni sa onim što nam je Dragi Allah dao i budimo Mu zahvalni na tim blagodatima! Znajte da će Dunjaluk brzo proći i da nam valja vječnoj kući doći. Zato, nemojte da trošimo vrijeme na liječenje od duševnih bolesti, nego se potrudimo da nas te bolesti nikada ne pogode.

Molim Dragog Allaha da nam u tome pomogne. Amin.

Uroci.doc
Microsoft Word Dokument 35.0 KB