KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

hutba:2013 redžeb 1434.H. / 24. maj 2013.g.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

GIBET

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Mi nastavljamo sa pripremama za dolazak mubarek mjeseca ramazana. Jedna od najvažnijih obilježja mjeseca ramazana jeste post, a jedna od stvari koja najčešće kvari post jeste ružan govor. Mi ćemo danas, akobogda, govoriti o jednoj vrsti ružnog govora, koja je prisutna kod nas, a to je gibet.

Šta je to gibet?Allahov Poslanik, a.s., je isto to pitanje postavio ashabima. Ashabi odgovoriše: ''Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.'' Poslanik, a.s., tada reče: ''Gibet je da spominješ svoga brata po onome što on ne voli i nije mu drago.'' Neko reče: ''A šta ako je to što ja o njemu kažem istina?'' Poslanik reče: ''Ako je istina to što si o njemu rekao, onda si ga ogibetio, a ako nije istina, onda ga potvorio.''

Gibet je, dakle, ogovaranje. On se ubraja u velike grijehe, koji brste iman, kao što ovce brste travu i u smrtonosne bolesti, koje ubijaju društvene odnose.

Zato je Uzvišeni Allah u Kur'anu strogo zabranio gibet:''Nemojte ogovarati jedni druge! Zar bi nekom od vas bilo drago da jede meso umrlog brata svoga, - a vama je to odvratno.'' (El-Hudžurat, 12.)

Braćo moja! Zamislimo da pred sobom imamo tijelo svog mrtvog brata. Da li bi iko od nas mogao da jede njegovo meso? Naravno da ne bi. Međutim, danas mnogi upravo to i rade, a da to uopće i ne osjećaju. S druge strane, koji god čovjek čuje da ga je neko ogovarao, on osjeća kao da mu neko odgriza njegovo meso.

O ovome govori i predaja da je Maiz, r.a., došao Poslaniku, a.s., i priznao da je počinio blud, te je tražio od Poslanika, a.s., da nad njim izvrši Allahovu kaznu (kamenovanje). Kada je to učinio, Poslanik, a.s., ču dvojicu ensarija kako razgovaraju: ''Vidi ovog čovjeka šta uradi, Allah mu je sakrio grijeh, a on se sam prijavio, pa je kamenovan poput psa.'' Poslanik, a.s., im ništa ne reče, nego nastavi hod. Nakon izvjesnog vremena Poslanik, a.s., naiđe pored krepalog magarca, pa pozva onu dvojicu ensarija i naredi im da jedu tu lešinu. Oni rekoše: ''Allah ti se smilovao, ko bi to mogao jesti?'' Tada im Poslanik, a.s., reče: ''Ono što ste maloprije govorili o svom bratu je gore nego da jedete ovu lešinu, a, tako mi Allaha, Maiz sada uživa u džennetskim rijekama.''

Šta se ubraja u gibet? U gibet se ubraja sve ono što potpada pod izreku: ''Kad zna Allah, nek znaju i ljudi.'', to jest, spominjanje: tjelesnih mahana, lošeg porijekla, ružnog ponašanja, loših djela, neuredne odjeće, nevaspitane djece i nezgodne žene.

S druge strane, u gibet se ne ubraja spominjanje osobina nekog čovjeka, koji predstavlja problem za džemat, s ciljem da se taj problem riješi, kao ni spominjanje osobina momka ili djevojke, koji treba da stupe u brak, s ciljem da se izbjegnu neki problemi, koji se mogu javiti u braku, ako te njihove osobine njima nisu poznate.

Kako se liječi gibet? Gibetje, u suštini, bolest jezika, asve bolesti jezika najefikasnije se liječe zikrom.

Braćo draga! Osim što bi svako od nas trebao da se kloni gibeta, u isto vrijeme bi trebao da i druge ljude odvraća od ovog grijeha. Jer, gibet predstavlja napad na čast muslimana, a prema riječima Muhammeda, a.s., u Islamučast muslimana je sveta, kao što je svet Dan Arefata, mjesec zul-hidže i grad Mekka.

Prema tome, čuvanje časti muslimana je naša obaveza, a u vezi s tim Poslanik, a.s., veli: ''U čijem prisustvu bude ponižen musliman, a taj bude u stanju da ga od toga odbrani pa to ne učini, Allah će ga poniziti na Sudnjem danu pred cijelim svijetom.''

S druge strane, Poslanik, a.s., obećava: ''Ko zaštiti čast svog brata muslimana, Allah će zaštiti njegovo lice od džehennemske vatre.''

Dakle, onaj koji čuje gibet dužan je da ga spriječi, a ako to nije u stanju, onda je dužan da napusti takvo društvo.

Završit ćemo sa hadisom u kome Enes, r.a., prenosi da je Poslanik, a.s., kada je bio na Miradžu, prošao pored ljudi koji su imali nokte od olova i njima su parali svoja lica i prsa. Upitao je Džibrila ko su ti ljudi, a on mu je odgovorio: ''To su oni koji su ogovarali ljude i prljali njihov obraz.''

Braćo moja draga! Vrijeme je da povedemo računa o našem govoru i da iz naše svakodnevne komunikacije izbacimo gibet. Učinimo to prije dolaska mjeseca ramazana!

Molimo Allaha, dž.š., da nas uputi na Pravi put i da nas zaštiti od gibeta i svega onoga što nas razjedinjuje i što slabi naš iman. Amin.

 

 

Gibet.doc
Microsoft Word Dokument 35.0 KB