KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

hutba: 3/2013 – 06. rebiu-l-evvel 1434.H. 

18. januar 2013.g.  

   

POPRAVI SVOJE STANJE SUNNETOM!

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Nakon što smo hutbama o bliskosti između Allaha, dž.š., i Njegovih robova pojačali naš iman i ljubav prema Allahu, dž.š., danas ćemo započeti govor o bliskosti između Muhammeda, a.s., i njegovog ummeta, sa namjerom da pojačamo naš iman i ljubav prema našem Poslaniku, a.s.

Zašto je nama bitna ljubav prema Muhammedu, a.s.? Zato što je ta ljubav glavni uslov za sticanje Allahove, dž.š., ljubavi. O tome Uzvišeni Allah kaže: "Reci: 'Ako (tvrdite da) Allaha volite, onda mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti!' – a Allah prašta i samilostan je." (Ali Imran, 31.).

To znači da, ako čovjek želi Allahovu, dž.š., ljubav i Džennet, onda treba da voli i Poslanika, a.s. A da bi dokazao svoju ljubav prema Poslaniku, a.s., onda treba da slijedi njegov Sunnet. O tome je Muhammed, a.s., rekao: ''Svi će moji sljedbenici ući u Džennet, osim onih koji odbiju.'' Ashabi upitaše: ''Allahov Poslaniče, zar ima neko da odbija da uđe u Džennet?'' A on reče: ''Onaj ko me slijedi, ući će u Džennet. A onaj koji me ne slijedi, taj odbija da uđe u Džennet.'' Braćo moja! Ima li među nama onih koji ne žele da uđu u Džennet?

            A koliko je važno slijediti Poslanika, a.s., i voljeti ga, dovoljno govori činjenica da je Dragi Allah na nekoliko mjesta u Kur'anu naredio ljudima da slijede Poslanika, a.s., i da je to slijeđenje učinio uslovom ispravnog vjerovanja. Tako Uzvišeni Allah poručuje: ''Reci: 'Pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku! A ako glave okrenete, pa (znajte da) on je dužan da radi ono što mu je naređeno, a vi ste dužni da radite ono što je vama naređeno. Ako ga budete slijedili, bit ćete na pravom putu. A Poslanik je dužan samo da jasno obznani.'' (En-Nur, 54.) Na drugom mjestu kaže: ''Ko je pokoran Poslaniku, taj je pokoran i Allahu. A ako glavu okrene, pa (znaj da) nismo te poslali da im čuvar budeš.'' (En-Nisa, 80.)

            Zašto nam Uzvišeni Allah naređuje da slijedimo Poslanika, a.s.? Zato što Muhammed, a.s., predstavlja najbolji primjer kako treba da se ponaša onaj koji se nada Allahovoj, dž.š., ljubavi i Džennetu (El-Ahzab, 21.). Jer to je čovjek, čijim ponašanjem je Allah, dž.š. bio zadovoljan, čovjek koji je bio na najvišem stepenu morala (El-Kalem, 4.), čovjek čije je ponašanje bilo u potpunosti u skladu sa Kur'anom, čovjek za čiji se odgoj pobrinuo lično Allah, dž.š., i čovjek čiji je glavni zadatak misije bio da usavrši moral kod ljudi.

            Na koji način ćemo slijediti našeg Poslanika, a.s.? Vrlo jednostavno. Poslušajmo šta nam savjetuje naš Gospodar: ''Ono što vam Poslanik da, to uzmite, a ono što vam zabrani ostavite! I bojte se Allaha, jer Allah zaista strahovito kažnjava!'' (El-Hašr, 7.)

            A kako ćemo znati šta nam je Poslanik, a.s., naredio, a šta zabranio? Vrlo lahko. Moramo pronaći vremena za slušanje predavanja o Poslaniku, a.s., i za čitanje njegovih hadisa.

            Šta ćemo dobiti ako budemo slijedili Poslanika, a.s.? Dobit ćemo njegovu ljubav i pažnju na Sudnjem danu. Dobit ćemo pravo da se napijemo sa njegovog pojilišta Havda. Dobit ćemo pravo na njegovo zagovaranje (šefa'at). Dobit ćemo pravo na druženje sa njim u Džennetu Firdevs. I, naravno, dobit ćemo Allahovu ljubav i pažnju, jer Dragi Allah voli Muhammeda, a.s., i voli svakog onog ko se ponaša kao Muhammed, a.s.

            Braćo moja draga! Nalazimo se u mjesecu rebiul-evvelu, mjesecu mevluda, kada se sjećamo najvažnijeg događaja u povijesti čovječanstva, a to je rođenje Muhammeda, a.s. Pred nama se otvara prilika da kroz druženja na mevludima probudimo ili pojačamo svoju ljubav prema Poslaniku, a.s., i da probudimo želju da kroz slijeđenje Muhammeda, a.s., postanemo bolji ljudi i bolji vjernici.

            U tom smislu želim da vas obavijestim da naš džemat iduće subote (26.1.2013.), akobogda, poslije jacije-namaza, organizuje mevludski program u našoj džamiji i ja koristim priliku da vas pozovem da budete dio naše manifestacije i da podijelite sa nama radost povodom sjećanja na rođenje najboljeg Allahovog roba – Muhammeda, a.s.

            Njegov rođendan, inače, pada u četvrtak, 12. rebiul-evvela, ali smo mi iz praktičnih razloga pomjerili učenje mevluda za subotu. A što se tiče četvrtka, ja za vas imam dva prijedloga. Vi znate da je znoj od Muhammeda, a.s., mirisao kao ruža. Dakle, Poslanik, a.s., je nama poput cvijeta ruže, pa vam predlažem da u četvrtak, u znak sjećanja na Poslanika, a.s., svojim suprugama poklonite po jednu ružu (ili buket). Također, radi berićeta i sreće, predlažem vam da svoje porodice napojite salavatima, odnosno, da nad jednim bokalom vode proučite 500 salavata i da onda date svojim ukućanima da to popiju.

            Hutbu ćemo završiti ajetom u kome Allah, dž.š., vjernicima daje jedan savjet i naredbu: ''Allah i Njegovi meleki donose salavate na Vjerovjesnika. O vjernici, donosite i vi salavate na njega i šaljite mu selame!'' (El-Ahzab, 56.)

Molim Dragog Allaha da nam, kroz naše učenje salavata i slijeđenje Sunneta, poveća našu ljubav prema Poslaniku, a.s., i da nam omogući da se družimo sa njim u najljepšim džennetskim perivojima. Amin.

Obaveza slijedjenja sunneta.doc
Microsoft Word Dokument 36.0 KB