KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

PROPISI O MEHRU

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Prošlog puta smo govorili o jednom aspektu problema vezanog za brak. Govorili smo o tome kako naša omladina bježi od braka. Danas ćemo govoriti o drugom aspektu tog problema, a to je sklapanje braka uz obavljanje samo jednog vjenčanja, to jest, sklapanje braka uz obavljanje građanskog ali ne i šerijatskog vjenčanja i sklapanje braka uz obavljanje šerijatskog ali ne i građanskog vjenčanja.

Ova dva oblika sklapanja braka se međusobno nadopunjuju i jedan bez drugog nisu valjani, jer jedan vodi ka izigravanju šerijatskih propisa, a drugi ka izbjegavanju jednog od najvažnijih uslova za bračni život, a to je MEHR.

S obzirom da većina ljudi ne zna i nije svjesna šta je mehr, danas ćemo, akobogda, govoriti o njegovim propisima.

Šta je mehr? Većina ljudi smatra da je mehr samo formalna stvar, koja se dogovara kod šerijatskog vjenčanja; da je to količina novca koja će prisiliti muškarca da do smrti ostane uz ženu, bez obzira na to da li će oni živjeti u ljubavi i harmoniji ili u netrpeljivosti i ratnoj sjekiri; da je to količina novca koju muž mora isplatiti ženi samo u slučaju razvoda braka. To su pogrešna mišljenja i mi ćemo ih danas, akobogda, ispraviti.

Mehr je vjenčani dar, koji mladoženja daruje svojoj mladoj kao znak pažnje i zahvalnosti što je pristala da svoj život provede uz njega. Mehr nije puka formalna stvar, kojom se zadovoljavaju kriteriji za sklapanje braka, nego je on obaveza, koju je propisao Uzvišeni Allah u Plemenitom Kur'anu: ''I draga srca dajte ženama njihove vjenčane darove!'' (En-Nisa', 4.)

Koliko je to velika obaveza dovoljno svjedoči činjenica da Poslanik, a.s., nikome nije dozvolio da sklopi brak bez mehra, pa makar on bio i neznatno mali. A ako bi neko i sklopio brak bez mehra, Poslanik, a.s., bi odmah tražio od mladoženje da sa mladom naknadno dogovori mehr. To je Kur'anska odredba i to je poziv svima vama koji ste, pod prisilom u komunizmu ili u neznanju nakon komunizma, obavili samo građansko vjenčanje, da u narednom periodu, u džamiji ili kod kuće, pred svjedocima, naknadno dogovorite mehr sa svojim suprugama i da ga što prije isplatite.

U tom smislu nemojte čekati eventualni razvod braka, pa da onda dogovarate i isplaćujete mehr. Obaveza isplate mehra stupa na snagu odmah nakon njegovog dogovora i vjenčanja, a rastava braka je zadnji rok za tu isplatu. Znajte da je mehr DUG prema ženi. Ako žena umre, a muž joj nije isplatio mehr, onda će muž morati da mehr isplati njenim nasljednicima. Dakle, mehr se MORA dati.

S druge strane treba znati da, u slučaju razvoda braka koji je tražila žena, ona gubi pravo na mehr, odnosno, ako je dobila mehr od muža, onda ga mora vratiti. To jest, ona njemu postaje dužna. Zato količina mehra mora biti u granicama razuma, kako ne bi stvorila poteškoće mužu ili ženi, u slučaju da neko od njih dvoje želi razvod braka.

Naravno, pitanje mehra je vezano isključivo za iman muža i žene, jer mi živimo u nešerijatskoj državi u kojoj je ispunjavanje šerijatskih propisa moguće samo na privatnoj razini. Mada i tu ima izuzetaka. Poznat mi je slučaj da je u Austriji jedan par dogovorio mehr i sklopio samo šerijatski brak, nakon čega je muž htio da izigra šerijatske propise. Dao je ženi razvod i nije joj isplatio mehr. Ona je onda na sudu tražila isplatu mehra i sud je presudio u njenu korist.

Braćo! Znam da propisi o mehru nama muškarcima možda izgledaju opasno, ali znajte da mehr ne određuju isključivo žene, nego se on dogovara između muža i žene. Prema tome, ona može tražiti kule i vile, ali će dobiti samo onoliko na koliko je muž spreman da plati.

S druge strane treba znati da žena, ako to želi, može da odustane od mehra ili da ga naknadno pokloni mužu. Dragi Allah o tome kaže: ''Ako vam one od svoje volje nešto od mehra poklone, onda to s prijatnošću i ugodnošću uživajte.'' (En-Nisa', 4.)

Ovo su, ukratko, bili najvažniji propisi vezani za mehr. Koga zanima još detalja, neka se obrati svom efendiji ili neka uzme prijevod Kur'ana i pročita ajete o mehru.

Braćo moja draga, vi koji tvrdite da volite svoje supruge, pokažite svoju ljubav! Požurite, dogovorite i isplatite svojim suprugama njihove vjenčane darove! To je njihovo pravo, a vaša obaveza, koju ste dobili od Dragog Allaha. Nemojte se igrati sa Allahovim propisima! I znajte da Dragi Allah sve čuje, sve vidi i sve zna!

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, da nam podari sreću i slogu u braku i da nas učini od onih koji svoje obaveze ozbiljno shvataju. Amin.

Mehr.doc
Microsoft Word Dokument 34.0 KB