JELO JE IBADET!

 

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Jedna od najvažnijih tema u našem životu, a o kojoj opet najviše vodimo računa u mjesecu ramazanu, jeste jelo. Počevši od toga da se tokom posta suzdržavamo od hrane, pa do pitanja hoćemo li i šta sehuriti, šta ćemo za iftar, s kim ćemo i gdje iftariti, koliko ćemo hrane pojesti i ts. Tim povodom danas želim da vas podsjetim na najvažnije propise vezano za jelo.

Kao prvo ono čega treba da budemo svjesni jeste da je hrana Allahova, dž.š., blagodat. On poručuje: ''Hranite se dopuštenim i lijepim jelima koja vam Allah daruje i budite zahvalni Allahu, ako se samo Njemu klanjate.'' (En-Nahl, 114.) Dakle, ja jesam zaradio novac i kupio namirnice, a supruga je skuhala ručak, i sada uživam u blagodatima. Ali, te blagodati ne bih imao da mi ih Dragi Allah nije podario i da sam nezahvalan bio.

Zatim, trebamo biti svjesni zašto je nama, ustvari, potrebna hrana? Zato da bismo mogli održati tijelo u životu i da bismo dobili energiju za obavljanje ibadeta.

I kada uzmemo u obzir odakle dolazi hrana i zašto nam je ona potrebna, onda ćemo vrlo lahko doći do zaključka da je jelo ibadet.

Naravno, taj ibadet, kao i svi ostali, ima i svoja pravila. Kao prvo, prije jela, po mogućnosti, treba uzeti abdest. Poslanik, a.s., je rekao: ''Abdest prije jela sprječava siromaštvo, a poslije jela sprječava ludost.'' 

Zatim, jelo mora biti u ime Allaha, dž.š. Dakle, počinjemo sa bismillom. Time ćemo, u isto vrijeme, odbiti od sebe prokletog šejtana, koji ne zna kuhati, ali ipak jede ukusna jela i to čini sa onima koji ne uče bismillu.

A pošto hranu unosimo u organizam, ona mora biti čista (halal) i mora se unijeti čistim rukama, to jest, prije jela treba oprati ruke. A da bismo uzeli berićet iz hrane, Poslanik, a.s., nam preporučuje da jedemo desnom rukom (jer šejtan jede lijevom) i to sa tri prsta, koja po završetku jela, a prije pranja, treba da poližemo.

Zatim, treba voditi računa o dužini ibadeta, da on ne bude ni prekratak, a ni predug. Uzvišeni Allah poručuje: ''Jedite i pijte, ali ne pretjerujte. Zaista, Allah ne voli one koji pretjeruju.'' (El-E'raf, 31.) U tom smislu najbolje je slijediti Poslanika, a.s., i položajem tijela spriječiti prejedanje. Od Abdullaha b. Bešira, r.a., se prenosi: ''Poslanik, a.s., kada bi htio da jede, kleknuo bi i sjeo na tabane ili bi podigao desnu nogu a sjeo na lijevu, i govorio bi'Neću da jedem naslonjen, ja sam rob, jedem kao što jedu robovi isjedim kao što sjede robovi.' ''

Dalje, tokom jela, kao ibadeta, treba izgledati ponizno. To se postiže sjedenjem i iskazivanjem poštovanja prema hrani. Poslanik, a.s., je, iz skromnosti, jeo sjedeći na zemlji; i nije kudio hranu, ako bi mu se nešto svidjelo jeo bi, a ako mu se ne bi svidjelo, ostavio bi; i nije bacao hranu. Jednom prilikom je rekao: ''Kada nekome od vas ispadne zalogaj neka ga uzme i neka očisti to što se zaprljalo, neka ga ne ostavlja šejtanu...'' 

I, naravno, kao i svaki ibadet, i jelo treba završiti dovom, u kojoj je sadržana zahvala Allahu, dž.š.

Braćo moja, ako pristupimo jelu kao ibadetu, onda ćemo od njega imati korist i bit će nam upisano kao dobro djelo. Ali, ako ne pristupimo jelu kao ibadetu, onda ćemo ili ostati gladni ili ćemo se prejesti; bit ćemo bolesni; izgubit ćemo berićet i naljutit ćemo svoga Gospodara, pa će nam onda On umanjiti svoje blagodati. A mi to ne volimo i ne želimo.

Ovdje ćemo sada obratiti pažnju na još jednu stvar. Pošto je ibadet vrjedniji u džematu, tako je i jelo bolje, slađe i berićetnije, kada se obavlja u društvu. Prenosi se da Poslanik, a.s., nikada nije jeo sam, a da je Ibrahim, a.s., čak presretao ljude na ulici kako bi ih pozvao da jedu zajedno sa njim. U vezi sa ovim Poslanik, a.s., je rekao: ''Jedite u grupi, pa će vam biti dat berićet u jelu.'' I rekao je: ''Za troje čovjek neće biti pitan: za ono što je jeo na sehuru, za ono što je iftario i za ono što pojede sa svojom braćom.''

U vezi sa ovim želim da pohvalim vašu sklonost da organizujete zajedničke iftare za što ćete, akobogda, imati i posebnu nagradu. Poslanik, a.s., je rekao: ''Ko priredi iftar postaču, imat će istu nagradu kao i taj postač, a da se ovome ništa ne umanji od njegove nagrade.'' A osim te nagrade, ima i druga nagrada, a to je jačanje međusobnih veza i prijateljstva.

A kod jela u društvu trebamo znati još i to da ono, pored navedenih, ima joštri dodatna propisa: da se jede ispred sebe, da jelo započinju najstariji ljudi u društvu i da prilikom jela treba pričati (o lijepim stvarima), kako bismo se razlikovali od židova, koji tokom jela šute.

Braćo draga! Ovo su bili najvažniji propisi vezani za jelo. Ono o čemu sada treba da razmislimo jeste, da li mi jedemo po propisima i da li je naše jelo ibadet ili grijeh.

A pošto se nalazimo u mjesecu ramazanu, iskoristit ću još priliku da vam predložim da redovno ustajete na sehur i da iftarite čim nastupi akšam. Poslanik, a.s., je rekao: ''Ustajte na sehur, jer je u njemu berićet!'' i ''Ljudi će biti u dobru sve dok budu požurivali sa iftarom.''

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, da nas učini od onih koji poštuju Njegov nimet i koji su zahvalni svome Gospodaru na blagodatima. Amin.

 

12.07.2013

Hutba o hrani.doc
Microsoft Word Dokument 41.0 KB