KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

MI I ''ONI''

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja draga! Ovih dana je u našem džematu aktualizirano pitanje ispravnog klanjanja namaza. Nažalost, dok se sav civilizovan svijet pridržava islamske odrednice i ujedinjuje se, mi muslimani se dijelimo po principu MI I ''ONI'' (ko biva, mi i Vehabije). I umjesto da se bavimo pitanjem zašto samo 5% muslimana redovno klanja pet dnevnih namaza, mi raspravljamo o tome kako treba vezati ruke u namazu i pri tome još jedni druge optužujemo za neispravno klanjanje, pa čak i za nevjerstvo (gluho bilo!).

U skladu sa Allahovom, dž.š., naredbom: ''Svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nemojte se razjedinjavati!'' (Ali Imran, 103.), danas želim da stavim tačku na navedene rasprave i da vas pozovem na jedinstvo i slijeđenje hanefijskog mezheba, koji je utemeljen na Kur'anu, Sunnetu, Idžmau (saglasnosti uleme) i Kijasu (analogiji).

U tom smislu ću, akobogda, iznijeti nekoliko argumenata koji su vezani za neke dijelove namaza, a koji dokazuju da je namaz u hanefijskom mezhebu, od početnog tekbira pa do predaje selama, u potpunosti podržan Sunnetom Muhammeda, a.s., i praksom većine ashaba. (Pogledati knjigu od dr. Šefika Kurdića: ''Ebu Hanife i namaz u hanefijskom mezhebu''). Odnosno, donijet ću vam kratke odgovore na najčešća pitanja oko kojih se vode rasprave, a to su: način podizanja ruku kod početnog tekbira, broj podizanja ruku u namazu, način vezivanja ruku na stajanju, način izgovaranja riječi ''amin'' i učenje za imamom na stajanju prilikom klanjanja u džematu.

Idemo redom – način podizanja ruku kod početnog tekbira. Prema hanefijskom mezhebu, prilikom učenja početnog tekbira muškarci podižu ruke spram ušiju dodirujući mehki dio uha, dok žene podižu ruke spram ramena. To se argumentuje sljedećim hadisima: Enes b. Malik, r.a., prenosi da je vidio Poslanika, a.s., da je, dok je izgovarao početni tekbir, podigao ruke tako da su mu palci bili uz uši. A Vail b. Hudžr, r.a., prenosi da mu je Poslanik, a.s., rekao: ''O sine Hudžrov, kada počinješ klanjati stavi ruke u visini svojih ušiju, a žena neka stavi ruke u visini svojih prsa.''

Što se tiče broja podizanja ruku, hanefije slijede predaju Abdullaha b. Mes'uda, r.a.: ''Poslanik, a.s., je dizao ruke isključivo kod početnog tekbira i to nije ponavljao.''

Naravno, postoji i predaja da je Poslanik, a.s., više puta podizao ruke u namazu, ali je taj propis derogiran, što svjedoči i slučaj prenosioca tog hadisa Abdullaha b. Omera, r.a. On je, naime, jedno vrijeme podizao ruke u namazu više puta, a onda je nakon smrti Muhammeda, a.s., to prestao raditi.

A vezano za vezivanje ruku u namazu postoje dva pitanja – kako se vežu i gdje se drže ruke. Što se tiče načina vezivanja ruku Sehl b. Sa'd, r.a., prenosi: ''Ljudima je bilo naređeno da svoju desnu ruku stave na podlakticu lijeve.'' Dakle, ne na lakat, nego na podlakticu! A gdje se drže ruke svjedoči nam predaja Vaila b. Hudžra, r.a.: ''Vidio sam Poslanika, a.s., kako je stavio desnu ruku preko lijeve ispod pupka.'' Naravno, postoje predaje i o držanju ruku na prsima, ali one, po hanefijskom mezhebu, važe samo za žene.

Što se tiče izgovaranja riječi ''amin'' nakon Fatihe, hanefije slijede predaju Alkame b. Vaila, r.a, koji prenosi da je njegov otac klanjao za Poslanikom, a.s., i kada je završio Fatihu izgovorio je tiho ''amin''. To je u skladu i sa Kur'anom, u kome je Uzvišeni Allah naredio da se dove (među kojima je i ''amin'') uče ponizno i tiho (El-E'raf, 55-56.)

Ostalo nam je još pitanje učenja za imamom prilikom stajanja u namazu u džematu. Prema hanefijskom mezhebu muktedija (onaj koji klanja za imamom) na stajanju ne uči ništa iz Kur'ana. Taj stav se temelji na više hadisa. Jedan od njih je mutevatir (prenosi ga veliki broj ashaba): ''Ko klanja za imamom, učenje imamovo je ujedno i njegovo učenje.'' U drugom hadisu, koga je u ovom slučaju važno spomenuti, a koga prenosi Džabir b. Abdullah, r.a., stoji: ''Ko klanjajući, makar na jednom rekatu ne prouči Fatihu, tome namaz nije ispravan, osim ako je klanjao za imamom.'' Dakle, kada komandant govori – svi vojnici šute.

Braćo moja draga! Vi koji klanjate po hanefijskom mezhebu, nastavite tako da klanjate, jer je tako klanjao i Poslanik, a.s.! A vas koji ste, čitajući razne hadiske predaje, postali zbunjeni i počeli klanjati na neki drugi (ispravni) način, pozivam: bojte se Allaha i prestanite praviti pometnju u džematu!

Molim Dragog Allaha da učvrsti naše korake na Pravome putu. Amin.

Namaz kod hanefija.doc
Microsoft Word Dokument 36.5 KB