KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

 2013.g., džuma 28. redžeb 1434.H./07. juni 2013.g.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

NAMAZ


Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Prije dva dana smo ispratili noć Miradža, u kojoj je prije 1400 godina Uzvišeni Allah naredio Poslaniku, a.s., i njegovom Ummetu obavljanje pet dnevnih namaza. Nažalost, uprkos toliko godina opominjanja i činjenici da je namaz uvjet (šart) za ispravnost svih ostalih dobrih djela, većina muslimana danas ne obavlja ovu dužnost. S ciljem da popravimo ovu situaciju, mi ćemo danas, akobogda, u sklopu naših priprema za dolazak mjeseca ramazana, govoriti o namazu kao našoj potrebi.

Zašto je nama potreban namaz? Namaz se na arapskom jeziku kaže salah, a u osnovi te riječi je riječsileh, što znači veza. Namaz je, dakle, veza sa našim Gospodarom. A zašto je nama potrebna ta veza? Mi živimo u veoma teškom vremenu, kada smo pritisnuti raznim teretima: stresom, umorom, raznim problemima. Upravo su to situacije kada nam je potrebna blizina našeg Gospodara, a namaz je put ka toj blizini. Zato je Poslanik, a.s., definisao namaz kao radost (oka) i kaoodmor(od Dunjaluka). Prema tome, onaj ko želi radost svome srcu i odmor svojoj duši, neka ih potraži na sedždi, kada je rob najbliži svom Gospodaru. Eto rješenja!Pitanje je samo da li mi to želimo?

Naš Gospodar to sigurno želi i zato, što nas poznaje bolje nego mi sami sebe, u Kur'anu nas poziva na namaz. U isto vrijeme On ukazuje na istinu da će namaz biti ''težak svima drugima osim Haši'inima''. A ko su Haši'ini?To su klanjači koji u svojim namazima osjećaju Božije prisustvo i Njegovu blizinu pa su zbog toga u njima ponizni i skrušeni. Kada prouče početni tekbir, oni počinju da se uzdižu, isto onako kako se uzdizao Poslanik, a.s., kada je putujući kroz nebeske sfere išao na svoj Miradž. Haši'ini i hoće da se, bar nakratko, odvoje od vezanosti za dunjaluk, da svoju dušu oslobode od okova materije, kako bi mogla da slobodno lebdi i raduje se blizini Voljenog. Njihov svaki novi namaz je novo iskustvo ljubavi koja nadahnjuje, koja daje snagu i koja poziva na novi susret i ustrajavanje u uzdizanju. Blago se takvim klanjačima! Njihovi namazi su, uistinu, ono za čim žude milioni ljudi danas - duševni mir i zadovoljstvo. Oni osjećaju intenzivno kako izgleda trag vječne sreće i radosti. Zato je Uzvišeni Allah i rekao: ''Uspjet će vjernici, oni koji su u svom namazu skrušeni.'' (El-Mu'minun, 1-2.)

Kakvu to tajnu posjeduju takvi klanjači?Odakle im snaga da se odvoje od prolaznog i tako snažno vežu za Vječnog i vječno? Odgovor nalazimo u nastavku kazivanja iz sure el-Bekare (46. ajet), u kome Dragi Allah navodeći odlike skrušenih kaže da su to oni ''koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti''. Eto, upravo to uvjerenje je tajna takvih ljudi. I zbog tog uvjerenja oni posežu za pripremama za Ahiret.

S druge strane, kad god čovjek zanemari to uvjerenje, ili prema njemu bude ravnodušan, on počinje da gubi volju da svoje vrijeme žrtvuje Vječnom Gospodaru. On to vrijeme radije poklanja prolaznim stvarima, i u tim prolaznim stvarima on nalazi svoju prolaznu radost.

Eto, mislim da nam je sad malo jasnije zašto neki ljudi uopće nemaju volju za namazom, zašto je namaz nekome težak iako ga klanja, a zašto je, opet, nekome namaz radost i zadovoljstvo.

Braćo moja draga! Nedostatak naše komunikacije u džematu je jasan pokazatelj da je i naša komunikacija sa Gospodarom slaba i da se ta konekcija pod hitno mora popraviti. Pri tome imajte na umu i to da mi svojim odnosom prema namazu, istovremeno gradimo i svoj odnos prema cijeloj Vjeri. U tom smislu Poslanik, a.s., poručuje da je namaz ''stub Vjere''. I''Onaj ko gradi namaz istovremeno gradi i vlastitu Vjeru, a ruši namaz, taj istovremeno ruši i vlastitu Vjeru.'' Zato,čuvajmo svoj namaz! Čuvajmo svoju vjeru! Pazimo na svog Gospodara i na svoju međusobnu komunikaciju! Znajte da nam je ostalo još samo malovremena do polaganja računa. Zato, nemojte gubiti vrijeme! A za namaz ćemo prvo odgovarati!

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nas upiše u Svoje skrušene robove. Amin.

 

 

Namaz.doc
Microsoft Word Dokument 34.5 KB