KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

hutba:2013 – 30. džumade-l-uhra 1434.H. / 10. maj 2013.g.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

UVEJS EL-KARENI (VEJSEL KARANI)

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Sutra, akobogda, nastupa mubarek mjesec redžep, jedan od četiri časna mjeseca. To je Allahov, dž.š., mjesec, koji najavljuje dolazak ša'bana, Poslanikovog, a.s., mjeseca, i u kome počinju pripreme za dolazak mjeseca koji pripada Ummetu Muhammedovom, a.s., a to je mubarek mjesec ramazan.

U sklopu tih priprema mi ćemo danas malo razmisliti o tome kakav je naš odnos prema Dunjaluku i Ahiretu, odnosno, koliko smo mi blizu ili daleko od našeg Gospodara. U tom cilju, upoznat ćemo se sa jednim čovjekom, čije je ime Uvejs el-Kareni.

Poslanik, a.s., je rekao: ''Od Svojih stvorenja, Uzvišeni Allah najviše voli ona koja su čista, nepoznata i nevina, čije glave nisu počešljane, čija su lica prašnjava i stomaci prazni, kojima nije dozvoljeno da uđu u prostorije vladara i kraljeva, kojima se odbija prosidba bogate djevojke. Kada su odsutni, niko za njih ne pita, a kada se pojave, nikome nije pravo što ih vidi. Kada se razbole, niko ih ne posjećuje, a kada umru, niko im na dženazu ne dolazi.'' Ashabi upitaše: ''Kako možemo upoznati nekoga od njih, Allahov poslaniče?'' Poslanik, a.s., odgovori: ''Takva osoba je Uvejs el-Kareni.'' Ashabi upitaše: ''Ko je Uvejs el-Kareni?'' Muhammed, a.s., odgovori: ''Osoba širokih bionjača, širokih prsa, ravnomjerno građenoga tijela. Brada mu je uvijek blizu grudi, oči usmjerene na mjesto činjenja sedžde, desnu ruku drži na lijevoj, uči Kur’an i plače. Odjeća mu je prašnjava i za njega niko ne mari. Nepoznat je na Zemlji, ali je na nebesima vrlo poznat. Ako se zakune Allahom, Allah će mu sigurno ispuniti zakletvu. Pod lijevim ramenom ima bijelu sjajnu tačku. Na Sudnjemu danu će se Allahovim robovima reći: 'Uđite u Džennet', a Uvejsu će se reći: 'Ostani malo.' Allah će mu tada dozvoliti da se zauzme za veliki broj ljudi, onoliko koliko ima dlaka u vuni ovaca plemena Rebi’a i Mudar. Omere i Alija, ako ga sretnete, zamolite ga da zatraži od Allaha oprost za vas; Allah će vam tada sigurno oprostiti.''

23. godine po hidžri Omer i Alija, r.a., su poslušali savjet Poslanika, a.s., te su krenuli da obave hadž i da potraže Uvejsa el-Karenija.

Našli su ga Arefatu. Prenijeli mu selam od Poslanika, a.s., i tražili od njega da uči dovu za oprost njihovih grijeha. Uvejs im odgovori da on ne upućuje dove specijalno niti za sebe niti za bilo koga od sinova Ademovih, već za sve vjernike i vjernice, muslimane i muslimanke, i na kopnu i na moru, i u noći i u danu. Međutim, Omer i Alija, r.a., su ipak učinili onako kako je od nih zatražio Poslanik, a.s., i tražili su da prouči dovu specijalno za njih. A kada ih je upitao ko su njih dvojica i oni mu se predstavili, Uvejs reče: ''Ko sam ja da tražim oprost za vas dvojicu?'' Naravno, oni su insistirali i on je onda proučio.

Nakon toga Omer, r.a., mu reče da će mu donijeti iz Mekke nešto hrane i novu odjeću, na što Uvejs reče: ''O vođo pravovjernih, sastanka između mene i tebe više neće biti, i mi se od danas više ne poznajemo. Zar misliš da bih ja ovaj moj ogrtač i odjeću od vune zamijenio sa nečim drugim? I šta ti misliš, kada ću ja poderati ove moje zakrpljene sandale? I kada ću potrošiti ova četiri dirhema, koja sam zaradio čuvajući deve? O vođo pravovjernih, preda mnom je prepreka koju će moći savladati samo siromašni i mršavi, pa olakšaj, o oče Hafsin, Allah ti se smilovao. Dunjalučko izobilje je obmana. Ono je kratkotrajno i prolazno. Ko osvane opterećen dnevnim brigama, razmišljat će o sutrašnjem danu, a ko je opterećen brigama za sutrašnji dan, srce će mu biti vezano za cijelu sedmicu, a čije srce je opterećeno zbivanjima sedmicu unaprijed, neće se odreći ni mjeseca, potom će čeznuti za godinom, a smrt mu je bliža od njegovih nada i ispunjenja planova. Ko se sustegne od dunjalučkog izobilja, sutra će kod Svemogućeg naći što želi, u džennetskim perivojima punim svakojakih plodova i onim što um ni pojmiti ne može.''

Čuvši ovo, Omer, r.a., udari svojim bičem o zemlju i glasno povika: ''Kamo sreće da Omera majka nije ni rodila i da nerotkinja nije izliječena.''

Uvejs reče: ''Vođo pravovjernih! Vi idite svojim putem, a ja ću svojim.'' I tako Uvejs ode goneći kamile pred sobom, a Omer i Alija, r.a., se vratiše u Mekku.

Braćo moja draga! Razmislimo o tome gdje smo mi u pogledu Dunjaluka i Ahireta prvenstveno u odnosu na Omera i Aliju, r.a., kojima je Poslanik, a.s., još na Dunjaluku obećao Džennet, a onda i u odnosu na Uvejsa el-Karenija, kome su Omer i Alija, r.a., ljubili ruke i molili da uči dovu za njih.

Završit ćemo sa Poslanikovom, a.s., dovom, koju je on učio na početku mjeseca redžepa: ''Gospodaru moj, blagoslovi nam redžep i ša'ban i daj nam da dočekamo ramazan.'' Amin.

Uvejs el-Kareni.doc
Microsoft Word Dokument 35.5 KB