KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

KOCKA – VELIKO ZLO

 

            Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Dobio sam informaciju da se 80 % naših ljudi kocka. Ako ovaj procenat uzmemo sa rezervom, ipak moramo priznati da problem postoji. A ako uzmemo da je pomenuti procenat tačan, onda moramo priznati je situacija katastrofalna i moramo pod hitno reagovati. Tim povodom ćemo danas, akobogda, govoriti o kocki.

            Uzvišeni Allah je zabranio kocku(!) i zato se ona u Islamu ubraja u velike grijehe. Naravno, Dragi Allah nije odmah zabranio kocku, jer su ljudi bili ogrezli u ovom haramu i nikada ga ne bi ostavili da je zabrana došla odmah. Zato je On, dž.š., prvo pripremio ljude za zabranu kocke, ukazavši na njenu štetnost: ''Pitaju te o vinu i kocki. Reci: oni donose veliku štetu, a i neku korist ljudima, samo je šteta od njih veća od koristi.'' (El-Bekare, 219.) Dakle, Dragi Allah je poručio: ''Nemojte sebi nanositi štetu!''

A zatim je izrekao zabranu: ''O vjernici, vino, kocka, kumiri i strjelice za gatanje su odvratne stvari, šejtanovo djelo; zato se toga klonite da biste postigli što želite! Zaista šejtan želi da među vas ubaci neprijateljstvo i mržnju pomoću vina i kocke i da vas odvrati od sjećanja na Allaha i klanjanja namaza. Pa okanite ih se!'' (El-Maide, 90-91.)

Zašto je Uzvišeni Allah zabranio kocku? Zato što je kocka zlo koje uzrokuje brojne štetne posljedice. Jedna od njih je i čovjekovo prisvajanje tuđe imovine i stvaranje iluzije da će se obogatiti bez rada, na tuđi račun i nevolju. To Uzvišeni Allah ne dopušta: ''Ne jedite imovinu jedan drugoga na nepošten način.'' (El-Bekare, 188.)

Zatim, psiholozi su ustvrdili da kocka kod čovjeka uzrokuje uzbuđenje, pa razočarenje, te na kraju mržnju i neprijateljstvo. Ona kockaru postaje smisao života i droga sa kojom on, kao kukavica, pokušava da pobjegne od stvarnosti i problema.

Strast za kockom uništava čovjekov život i brak, razara u čovjeku sve ljudske vrline i vrijednosti, uništava razum, ponos i dostojanstvo, tako da je kockar spreman prevariti, slagati, ukrasti, pa i ubiti, samo da bi došao do sredstava za kockanje.

Kockar uništava svoj imetak, psihički se preokupira, zanosi i opija, te uzalud troši vrijeme, što Islam jasno osuđuje.

Kada sve navedeno uzmemo u obzir, onda nam postaje jasno zašto Islam zabranjuje kocku i zašto je Dragi Allah nazvao kocku šejtanovim djelom, koga se treba kloniti, i radi svoje sreće i radi sreće svoje porodice i zajednice.

Poslanik, a.s., je osudio čak i za samu pomisao na kocku, rekavši: ''Ko samo kaže svome drugu: 'Hajde da se kockamo?', neka podijeli sadaku.'' Vidimo, dakle, koliko je opasno samo i pomisliti na kocku, a kamoli se još i kockati.

Šta se ubraja u kockanje? Svaka igra, koja se igra u novac, opkladu ili neku drugu vrijednost gdje samo jedan učesnik dobiva, a svi drugi gube. Zatim, tu se ubrajaju igre na sreću: loto, bingo, razne srećke i kladionice. Tu se ubrajaju čak i igre koje su dozvoljene kao razonoda (šah, tavla, karte i sl.), ako se igraju u novac, ako izazivaju psovku i ružne riječi, i ako zbog njih ljudi zapostavljaju namaz i druge obaveze.

S druge strane, u kocku se ne ubrajaju kvizovi, jer se oni baziraju na znanju, a ne na sreći, kao i nagradne igre u prodavnicama, u kojima uz račun prilažemo i nagradni kupon, jer u ovim vidovima igara, niko ne gubi, bez obzira što samo pojedinci dobijaju.

            Braćo moja draga! Dok veliki broj naših ljudi u Bosni žive u bijedi i pokušavaju da kockanjem steknu kakvo-takvo bogatstvo ili makar koru hljeba, mi na Zapadu živimo u izobilju i kockamo se iz razonode. Naša braća u Bosni nije svjesna da će izgubiti i ono malo novca što imaju, a mi nismo svjesni da ćemo izgubiti onaj novac, koji bismo mogli i trebali uložiti u hajr, i koji bi bio koristan i nama i drugima.

            Neki kockari svoje kockanje i pravdaju kao pomoć drugima, jer lutrija odvaja dio sredstava za socijalne programe. Međutim, samim tim što je kocka haram, i novac od kocke je haram i ne može se dati kao sadaka. Drugim riječima, Islam od nas traži da novac i stičemo i trošimo na halal način. Zato se okanimo kocke!

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, da otkloni od nas kocku i sve štetne posljedice, koje ona ostavlja u našem životu. Amin.

Kocka.doc
Microsoft Word Dokument 33.0 KB