KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

hutba: 5/1. februar 2013.g. / 20. reb'iu-l-evvel 1434.h.g. 

 

TO JE UMMET MUHAMMEDOV (A.S.)

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Danas ćemo, akobogda, završiti govor o bliskosti između Muhammeda, a.s., i njegovog Ummeta. Mi smo prvo govorili o obaveznosti slijeđenja Muhammedovog, a.s., sunneta, zatim smo naveli nekoliko karakteristika njegovog sunneta, koje bi trebale da krase i naše živote. A danas ćemo, akobogda, govoriti o blagodatima, koje ćemo dobiti ako budemo dio Muhammedovog, a.s., ummeta.

Neko će upitati: ''Zar mi nismo već dio Muhammedovog, a.s., ummeta?'' Odgovor je: ''Da, mi jesmo dio Muhammedovog, a.s, ummeta, pošto smo izgovorili šehadet. Međutim, mi sada moramo dokazati da smo taj šehadet iskreno izgovorili, odnosno, moramo prihvatiti Muhammeda, a.s, kao svoga učitelja i svoga vodiča (muršida).''

            Što se tiče blagodati koje čekaju pripadnike Muhammedovog, a.s, ummeta, one su mnogobrojne i zato ćemo mi danas, akobogda, navesti samo neke od njih. S tim u vezi poslušat ćemo jedan od nekoliko razgovora, koji je Musa, a.s., vodio sa svojim Gospodarom, radi čega je i dobio naziv El-Kelim (Onaj koji je direktno razgovarao sa Allahom, dž.š.).

Prenosi se da je Musa, a.s., jednom prilikom rekao: ''Gospodaru, u Pločama (Tevrat) vidim da će postojati narod koji će imati pravo zagovora i za koje će se drugi zagovarati, pa učini ga mojim ummetom.'' Allah, dž.š., mu reče: ''To je ummet Muhammedov.''

Musa, a.s., reče: ''Gospodaru, u Pločama vidim narod koji će se boriti protiv onih koji su u zabludi i koji će ubiti ćoravog Dedžala, pa učini ga mojim ummetom.'' Allah Dragi mu reče: ''To je ummet Muhammedov.''

Musa, a.s., reče: ''Gospodaru, u Pločama vidim narod koji se čisti vodom i prašinom, pa učini ga mojim ummetom.'' Uzvišeni Allah reče: ''To je ummet Muhammedov.''

Musa, a.s., reče: ''Gospodaru, u Pločama vidim narod koji uzima sadaku i koristi se njome, dok su prijašnji narodi morali da spale svoju sadaku i zekat, pa učini ga mojim ummetom.'' Milostivi Allah reče: ''To je ummet Muhammedov.''

Musa, a.s., reče: ''Gospodaru, u Pločama vidim narod, u kojem ako neko naumi da učini dobro djelo, pa ga ne učini – piše mu se jedno dobro djelo, a ako ga učini – piše mu se od 10 do 700 dobrih djela, pa i više. A ako naumi da učini loše djelo, pa ga ne učini – ništa mu se ne piše, a ako ga učini – piše mu se samo jedno loše djelo, pa učini ga mojim ummetom.'' Samilosni Allah reče: ''To je ummet Muhammedov.''

Musa, a.s., reče: ''Gospodaru, u Pločama vidim narod iz kojeg će 70.000 ljudi ući u Džennet bez polaganja računa, pa učini ga mojim ummetom.'' Gospodar mu reče: ''To je ummet Muhammedov.''

Musa, a.s., reče: ''Gospodaru, u Pločama vidim narod koji je najbolji na Zemlji, traži da se čini dobro, a od zla odvraća, pa učini ga mojim ummetom.'' Stvoritelj mu odgovori: ''To je ummet Muhammedov.''

Musa, a.s., reče: ''Gospodaru, u Pločama vidim narod koji će zadnji doći, ali će na Sudnjem danu biti prvi, pa učini ga mojim ummetom.'' Sveznajući mu odgovori: ''To je ummet Muhammedov.''

Musa, a.s., reče: ''Gospodaru, u Pločama vidim narod koji će znati Knjigu (Kur'an) napamet, a učit će iz nje gledajući, pa učini ga mojim ummetom.'' Svemoćni mu odgovori: ''To je ummet Muhammedov.''

Zatim Musa, a.s., reče: ''Gospodaru, učini da i ja budem dio ummeta Muhammedovog.'' Dragi Allah mu objavi: ''O Musa, Ja sam tebe odlikovao nad ostalim svijetom poslanstvom Svojim i govorom Svojim. Ono što ti dam uzmi i zahvalan budi.'' (El-E'raf, 144.) ''I u Musaovom narodu ima ljudi koji na Istinu upućuju i koji prema njoj pravedno sude.'' (El-E'raf, 159.).

I tada je Musa, a.s., bio zadovoljan.

Braćo moja draga! Muhammed, a.s., je poslan kao milost svim svjetovima – općenito, i kao milost svome ummetu – posebno. Zato se radujte Allahovoj, dž.š., milosti koju vam je pružio slanjem svog Posljednjeg Poslanika! Radujte se što ste dio Muhammedovog, a.s., ummeta i borite se svim silama da i do kraja svog života ostanete dio tog Ummeta!

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, koji kroz slijeđenje Sunneta vodi do Allahovog, dž.š., rahmeta (milosti) i Dženneta. Amin.

To je ummet Muhammedov.doc
Microsoft Word Dokument 34.0 KB