KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

hutba: 2/ 2013 – 29. safer 1434.H. / 11. januar 2013.g.  

           

ODLIKE VJERNIKA

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Današnjom hutbom ćemo, akobogda, zaokružiti naš govor o bliskosti između Allaha, dž.š., i Njegovih robova. U pretprošloj hutbi smo govorili o tome kako se Uzvišeni Allah približava onima koji Ga traže. U prošloj hutbi smo govorili o tome kako će Uzvišeni Allah nagraditi one koji Ga traže. A danas ćemo govoriti o tome kako treba tražiti Dragog Allaha, da bismo Ga približili sebi i stekli Njegovu nagradu.

Uzvišeni Allah, one ljude koji Ga traže, u Kur'anu naziva imenom ''el-mu'minun'' (vjernici), i na početku istoimene sure On navodi njihove odlike.

Pa tako u prvom ajetu On vjernicima daje jedno obećanje: ''Uspjet će vjernici.'' A šta će to oni uspjeti? U 11. ajetu ove sure se govori o tome da će vjernici uspjeti da nađu Dragog Allaha, a onaj ko Ga nađe, steći će Njegovo zadovoljstvo i Džennet. O tome Ebu Davud kaže: ''Kada je Allah stvorio Džennet, rekao mu je: 'Ukrasi se!', pa se on ukrasio. Zatim mu je naredio: 'Pričaj!', a on reče: 'Blago li se onome, kime si Ti zadovoljan.''

Nakon što je dao vjernicima obećanje da će oni uspjeti, Uzvišeni Allah počinje da navodi djela, koja vjernici treba da čine kako bi ostvarili taj uspjeh. A vjerujte da ta djela nisu lahka. Pa prvo kaže: ''Oni koji su u svom namazu skrušeni.'' Koji su to skrušeni? To su ''oni koji smatraju da će sresti svoga Gospodara i da će se Njemu vratiti.'' (El-Bekare, 46.). Tj., to su oni koji svoj namaz doživljavaju kao stajanje pred Allahom, dž.š., i razgovor sa Njim, i tako se pripremaju za sličnu situaciju koja će biti na Sudnjem danu kada budu pred Dragim Allahom polagali račune. Ti ljudi se ne vrte u namazu, gledaju ispred sebe, ne češkaju se, riječ ''Amin'' izgovaraju tiho i ponizno, razmišljaju o onome šta uče u namazu (prisutni su), namaz je za njih radost i odmor. Nije lahko. Zar ne?

''I koji se okreću od besmislica.'' To su oni koji izbjegavaju neposlušnost prema Dragom Allahu, ne pričaju ružne riječi, ne prisustvuju praznim i beskorisnim govorima i sijelima, i klone se svega onoga što se njih ne tiče. I ovo je teško. Zar ne?

''I koji zekat daju.'' Ovo je posebno teško djelo onim ljudima koji imaju puno novca, jer im se valja rastati od jednog njegovog dijela. Valja izdvojiti onaj dio koji ne pripada čovjeku i dati ga drugima. Valja očistiti svoj imetak. Vjernici to draga srca čine.

''I koji svoja stidna mjesta čuvaju, osim od žena svojih ili robinja, oni, doista, prijekor ne zaslužuju. A oni koji pored toga nešto traže, oni u zlu sasvim pretjeruju.'' Tj., vjernici su oni koji upražnjavaju normalne bračne spolne odnose i koji ne čine blud. Danas je to vrlo teško, jer su se dedžalski sistemi potrudili da dozvole blud i da ga učine dostupnim svakome. Pa tako danas na svakom koraku imate ponude za blud – na TV-u, internetu, u novinama, u raznim klubovima, u svom društvu, u komšiluku, svugdje. Pa ti hajde budi faca (tj. vjernik), pa nemoj učiniti blud!

''I koji vode računa o svojim povjerenim emanetima i preuzetim obavezama.'' Dakle, vjernici ispunjavaju preuzete emanete i svoje poslove obavljaju onako kako treba. Eh, tu sada moramo biti oprezni! Jer, mi živimo u vremenu kada veliki broj ljudi ne ispunjava preuzete obaveze i gleda da prevari druge ljude. Živimo u vremenu teškog licemjerstva, kada čovjek mora da bude vuk. Kada je sve teže biti pošten i vjernik.

''I koji namaze svoje čuvaju.'' Dragi Allah ponovo spominje namaz, ali ovog puta ukazuje na važnost njegovog redovnog obavljanja. Prema tome, nije dovoljno samo skrušeno klanjati namaz, nego ga treba i redovno klanjati. Ko ne može klanjati navrijeme, može naklanjati. Samo neka redovno klanja. Možda je nekome to teško, ali vjerujte da će se isplatiti. S ovim ajetom Dragi Allah završava nabrajanje djela koja vjernici treba da čine. Ostalo je još samo da im kaže kakva ih nagrada za ta djela čeka.

''Oni su nasljednici.'' A šta će to vjernici naslijediti? Naslijedit će ona mjesta u Džennetu, koja bi inače dobili stanovnici vatre, da su kojim slučajem bili vjernici i ušli u Džennet. U vezi s tim je Poslanik, a.s., rekao: ''Svaki od vas ima dva boravišta, jedno u Džennetu i jedno u Džehennemu. Ko umre i uđe u vatru, onda stanovnik Dženneta nasljeđuje njegovo boravište i zato Uzvišeni kaže: 'Oni su nasljednici.''

''Oni koji naslijede Firdevs, u njemu će vječno boraviti.'' Ovim riječima Uzvišeni Allah nas obavještava da će vjernici naslijediti bašču počasti (Džennet Firdevs), a to je najviši stepen u Džennetu, i da će vječno uživati u njegovim ljepotama.

            Braćo moja draga! Do vječnih ljepota Dženneta Firdevs se ne može doći samo sa ''čistim srcem i dobrom dušom'', nego sa velikim brojem dobrih djela i sa Allahovom, dž.š., milošću. Zato se trudite da nađete svoga Gospodara, a On će vas uputiti putevima koji do Njega vode! (El-Ankebut, 69.)

            Molim Dragog Allaha da nam u tome pomogne. Amin.

Odlike+vjernika.doc
Microsoft Word Dokument 38.5 KB