KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

hutba: 7/2013 – 12. rebiu-l-ahir 1434.H. / 22. februar 2013.g.

 

   

RODITELJSKI HAKK (PRAVO) JE TEŽAK

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Najveći grijeh koji postoji, i koji rađa sve ostale grijehe, jeste ljubav prema Dunjaluku. A jedan od tih rođenih grijeha, koji je danas prilično prisutan kod muslimana, jeste neposlušnost prema roditeljima. Tim povodom danas želim kratko da govorim o hakkovima (pravima), koje roditelji imaju kod svoje djece.

O tome Uzvišeni Allah veli: ''Gospodar tvoj naređuje da se samo Njemu klanjate i da roditeljima dobročinstvo činite! Ako dočekaš da jedno od njih, ili oboje, dožive starost, ne reci im ni 'Uh!' i ne diži glas na njih i obraćaj im se riječima punim poštovanja. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: 'Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali.'' (El-Isra', 23-24.)

U ovim ajetima su navedena dva najvažnija farza – robovanje Allahu i dobročinstvo prema roditeljima. To su dva neraskidivo povezana farza i jedan bez drugog nemaju nikakvu vrijednost. Prema tome, ako ih čovjek bude oba izvršavao, imat će veliku nagradu kod Allaha, dž.š. A ako ih ne bude oba izvršavao, imat će kaznu i na Dunjaluku i na Ahiretu.

U vezi s tim poslušat ćemo jedan poduži hadis, koji prenosi Enes b. Malik, r.a. On veli: "U vrijeme Božijeg Poslanika, a.s., živio je (u Medini) jedan mlađi čovjek po imenu Alkame, koji je slovio kao veliki borac za Islam. Uz to bio je jako darežljiv i mnogo je dijelio sadaku. Jednog se dana razbolio i bolest se iz dana u dan pogoršavala. Kada je njegova žena vidjela da mu se bliži smrt, poručila je Božijem Poslaniku: "Muž mi je na samrti. Želim da te o tome na vrijeme obavijestim". Čim je Muhammed, a.s., primio obavijest pozvao je Bilala, Aliju, Selmana i Ammara, r.a., i rekao im: "Otiđite do Alkame i vidite kako je i u kakvom je stanju". Oni su odmah otišli i kada su unišli kod Alkame, rekli su mu: "Reci: La ilahe illellah". Međutim, on nije mogao micati jezikom. Kada su se uvjerili da on ne može izgovoriti ''ŠEHADET", poslali su Bilala da obavijesti Muhammeda, a.s, u kakvom se halu nalazi Alkame. Tada je Muhammed, a.s., upitao: "Ima li Alkame roditelje?" "Otac mu je umro, a stara mati mu je živa.", rekoše Muhammedu, a.s. On tada naredi Bilalu: "Otiđi do Alkamine majke. Poselami je od mene i reci joj, ako joj starost dozvoljava nek dođe kod mene, a ako ne, onda joj reci da ću ja kod nje doći". Kada ju je Bilal obavijestio o Poslanikovoj poruci rekla je: "Iako sam veoma stara, ipak ne mogu sebi dozvoliti da meni na noge dolazi Božiji Poslanik, kojeg ja toliko volim da sam spremna i svoj život za njeg dati". Uzela je štap i zaputila se Božijem Poslaniku. Kada je došla, nazvala mu je selam i sjela pred njega. On joj reče: "Reci mi istinu: kakav je tvoj sin Alkame? Ako mi ne rekneš pravu istinu, mene će o tome Allah obavijestiti." "Klanjao je i postio, a uz to je mnogo dijelio sadaku." - reče Alkamina majka. "Kako se odnosio prema tebi?" - upita Božiji Poslanik, a ona mu reče: "Ja sam se na njega žestoko naljutila zbog toga što više udovoljava svojoj ženi, nego meni kao svojoj majci. Nju u svemu sluša, a mene neće ni da čuje". Tada Muhammed, a.s., reče: "Dakle, sada je jasno. Razlog zašto Alkame ne može da izgovori "ŠEHADET" jeste što se njegova majka na njega naljutila. Bilale! Idi i saberi podosta drva da spalim Alkamu na vatri". "Pa zar ćeš na moje oči spaliti moga sina, koji je plod moga srca?" - zavika Alkamina majka, na što joj Božiji Poslanik reče: "Božija kazna koja čeka tvoga sina zbog neposlušnosti prema tebi je teža i duža od ove. Ako želiš da Allah oprosti tvome sinu grijeh, koji je učinio prema tebi - potrebno je da mu halališ, jer, tako mi Allaha, bez tvog mu oprosta neće pomoći ni namaz koji je klanjao, ni sadaka koju je dijelio". Kada je starica čula riječi Božijeg Poslanika rekla je: "Pored tebe i prisutnih, neka mi je i Allah svjedok da ja opraštam svome sinu Alkami". Tada Alejhiselam reče Bilalu: "Otiđi i vidi da li sada Alkame može izgovoriti "ŠEHADET", jer je možda njegova majka samo iz poštovanja prema meni rekla da mu oprašta, a možda to nije učinila sa srca". Bilal je otišao i kada je prišao kućnim vratima Alkame, čuo je Alkamu kako izgovara: "La ilahe illellah." Kad je ušao kod Alkame rekao je prisutnim: "Alkame nije mogao izgovoriti "ŠEHADET" jer je njegova majka bila na njega jako ljuta. Ona mu je sada oprostila (halila) i on je izgovorio "ŠEHADET". Alkame je toga dana umro. Muhammed, a.s., je naredio da se okupa i opremi, a zatim mu je klanjao dženazu. Kada je Alkame položen u mezar, Muhammed, a.s., je prisutnim muhadžirma i ensarijama rekao: "Pazite! Neka je Božije prokletstvo na onoga ko dadne veće pravo ženi nad majkom. Takvom čovjeku Allah neće primiti ni namaz ni druga dobra djela".

Braćo moja draga, dajte svojim roditeljima njihov hakk!

Tih hakkova ima 10, a to su: da ih nahranite, ako su gladni; da ih odjenete, ako nemaju odjeće; da ih uslužite, ako im zatreba usluga; da im se odazovete, kad vas zovnu; da im budete poslušni, ako vam nešto (dozvoljeno) narede; da s njima blago razgovarate; da ih ne zovete po imenu; da ih slijedite na Pravom putu; da želite roditeljima isto što želite i sebi; i kad se molite za oprost, da tražite oprost i za svoje roditelje.

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nam pomogne da ispunimo hakk prema našim roditeljima, te da našim roditeljima oprosti grijehe i smiluje im se, onako kako su i oni prema nama bili milostivi dok su nas, kad smo mali bili, podizali. Amin!

Roditeljski hakk.doc
Microsoft Word Dokument 38.0 KB