KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

06.09.2013

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

OVISNICI O ALLAHU, DŽ.Š.

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Jedna od najvećih istina koja postoji i sa kojom se svako od nas mora suočiti, je sadržana u riječima uzvišenog Allaha: ''Čovjek je stvoren kao slabić.'' (En-Nisa', 28.) Ovaj ajet bukvalno govori da ogromni mišići kod nekih muškaraca ili dominantno ponašanje nekih osoba u društvu jesu samo obična kamuflaža, jer glavna odlika slabića jeste strah. A da bi odstranili svoj strah, slabići moraju da se brane isticanjem među ljudima. Tako ste vi sigurno vidjeli slabiće koji, recimo, svoj strah od supruge otklanjaju izlaskom iz kuće i hvalisanjem među ljudima, svoj strah od ljudi otklanjaju ili bodi-bildingom ili sakrivanjem u kuću, svoj strah od šefa otklanjaju galamom na druge ljude, svoj strah od siromaštva otklanjaju neprestanom pričom o svom stečenom imetku, svoj strah od neznanja otklanjaju pametovanjem u društvu, svoj strah od neprimjećenosti u društvu otklanjaju izmišljanjem problema i dizanjem halabuke i tako dalje. Ove ljudske strahove i reakcije na njih, psiholozi pravdaju i svrstavaju ih u ljudske temperamente, ali to, ipak, ne mijenja činjenicu da je čovjek slab i da je ovisan o drugome.

Drugim riječima rečeno, čovjek je stvoren da bude rob. Preciznije rečeno, čovjek je stvoren da bude Allahov rob(Ez-Zarijat, 56.), ali čovjek ima slobodnu volju da izabere čiji rob želi da bude – ili rob Stvoritelja Vječnog ili rob stvorenog i prolaznog. Nažalost, mi danas imamo puno ljudi koji robuju ovome drugom, to jest, svojim šefovima ili svojim ženama ili svojoj djeci ili svom imetku ili svom novcu ili prokletom šejtanu ili svome nefsu ili, pak, kravi ili psu ili alkoholu ili duhanu ili kompjuteru (internetu) ili video igricama ili mobitelu ili nekim drugim prolaznim stvarima o kojima su ovisni. To robovanje Uzvišeni Allah je nazvao širkom, najgorim grijehom, koji On neće oprostiti, ako se čovjek ne pokaje. A mislim da nema potrebe da spominjemkuda vodi taj grijeh.

Prema tome, braćo moja! Mislim da je ovo, poslijeramazansko vrijeme, dobra prilika za nas da razmislimo o tome čiji smo mi robovi(?). Pa ako primjetimo da robujemo nekome drugom mimo Allaha, onda je vrijeme za pokajanje i promjenu sistema života. Vrijeme je da je priznamo Allaha, dž.š., za Gospodara i da počnemo živjeti kao Njegovi robovi!

A kako se to ponašaju ''Ibadur-Rahman'' (robovi Milostivog), oni koji su ovisni o Allahu, dž.š.? Njihov opis nalazimo na kraju sure El-Furkan i mi ćemo sada navesti te ajete, sa ciljem da se upoznamo sa odlikama Allahovih robova i sa željom da se, u što skorije vrijeme, okitimo sa njima.

Pa kaže Uzvišeni Allah: ''A robovi Milostivoga su oni koji po Zemlji mirno hodaju (to jest, ne uzdižu se iznad drugih ljudi), a kada im se neznalice obrate, oni odgovaraju: 'Selam!',(to jest, ne razgovaraju sa nerazumnim ljudima, nego ih samo pozdrave i odu za svojim poslom) i oni koji provode noći pred Gospodarom svojim na sedždu padajući i stojeći (to jest, koji kao prvo redovno klanjaju namaze, a onda još klanjaju i noćnu nafilu); i oni koji govore: 'Gospodaru naš, poštedi nas patnje u Džehennemu, jer je patnja u njemu, doista, propast neminovna, on je ružno prebivalište i boravište'(to jest, koji i riječima i djelima traže zaštitu od Džehennema); i oni koji, kad udjeljuju, ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine; i oni koji se mimo Allaha drugom bogu ne klanjaju (o tome, ustvari, govori cijela ova hutba), i koji ne ubijaju one koje je Allah zabranio, osim kada to pravda zahtijeva, i koji blud ne čine; – a onaj ko to radi, iskusit će kaznu, patnja će mu na onome svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati; ali onima koji se pokaju i uzvjeruju i dobra djela čine, Allah će njihova loša djela u dobra promijeniti, a Allah prašta i samilostan je (i o tome danas govorimo, onaj ko je zaglibio u navedenim grijesima, vrijeme mu je za pokajanje, a kada to učini, zaslužit će da mu Dragi Allah na Sudnjem danu grijehe pretvori u dobra djela); a onaj ko se bude pokajao i dobra djela činio, on se, uistinu, Allahu iskreno vratio; i oni koji ne svjedoče lažno (to jest, koji nisu licemjeri, a, nažalost, licemjera danas ima puno), i koji, prolazeći pored onoga što ih se ne tiče, prolaze dostojanstveno (eh, ovo je odlika na kojoj mnogi padaju, jer ne mogu da razluče šta ih se tiče, a šta ne tiče); i oni koji, kada budu opomenuti dokazima Gospodara svoga, ne ostaju ni gluhi ni slijepi (nažalost, i ovdje mnogi padaju, jer dopuštaju da im ono što čuju na vazu, na jedno uho uđe, a na drugo izađe. Uopće ne razmišljaju o onome što su čuli i nemaju želje da to primjene);  i oni koji govore: 'Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!' (to jest, oni koji vode računa o svom odgoju i o odgoju svojih supruga i svoje djece) – oni će biti, za ono što su trpjeli, odajama džennetskim nagrađeni i u njima će pozdravom i blagoslovom biti susretani, u njima će vječno ostati, a kako su one divno prebivalište i boravište!'' (El-Furkan, 63-76.)

Braćo moja draga! Sada kada znate kako izgledaju Allahovi robovi, kao brat i kao prijatelj vas pozivam i savjetujem vam – nemojte robovati lažnim božanstvima, nego budite robovi Milostivog!

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nam podari snage da se okitimo svojstvima Njegovih robova. Amin.

Robovi Milostivog.doc
Microsoft Word Dokument 39.5 KB