KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

19. muharrem 1435.H. / 22. novembar 2013.g.

 

LAŽ

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Danas želim da nas upozorim na još jedan veliki grijeh, koji je prisutan kod ljudi, a koga oni ili nisu svjesni ili nisu svjesni njegove težine i opasnosti koju on sa sobom nosi. Govorit ćemo o jednom jezičkom problemu, kojim se, inače, odlikuju licemjerni ljudi. To je djelo koje uništava povjerenje među ljudima i ruši međuljudske odnose, i koje ponižava čovjeka i vodi ga u propast na Onome svijetu. To je LAŽ! Tako kratka, a tako opasna riječ.

A šta je to laž? To je zaobilaženje istine, koje ljudi čine iz dva glavna razloga – ili iz straha ili iz ličnih interesa. Prema tome, postoje dvije vrste laži. O tome Poslanik, a.s., kaže: ''Laž se tretira kao laž, a mala laž kao mala laž.'' A, sada ćemo, akobogda, ukazati na neke prisutne oblike laži.

Jedan od najtežih oblika laži, koji je prisutan kod ljudi, jeste laž na Allaha, dž.š., i Poslanika, a.s. Uzvišeni Allah upozorava: ''I nemojte govoriti neistine jezicima svojim: 'Ovo je dopušteno, a ovo je zabranjeno', da biste tako o Allahu neistine iznosili. Oni koji o Allahu govore neistine – neće uspjeti, kratko će uživati, i njih će strašna patnja čekati.'' (En-Nahl, 116-117.)

S druge strane, i Poslanik, a.s., upozorava: ''Slagati nešto o meni nije isto što i slagati na nekog drugog čovjeka. Ko slaže na mene namjerno, neka sebi pripremi mjesto u Vatri.''

O čemu se radi? Ima ljudi koji proizvoljno uzimaju Kur'anske ajete ili Poslanikove, a.s., hadise kako bi na svoj način tumačili vjerske propise i pravdali svoje griješenje. To je, ustvari, čin kufra (nevjerstva), iako to ti ljudi nikada neće priznati. Ali, eto, vi ih susrećete i slušate ih kako nalaze izgovore za ne klanjanje namaza, za izbjegavanje ramazanskog posta, za ne davanje zekata, za ne obavljanje hadža, a, zatim, nalaze izgovore za uzimanje kamate, za kockanje, za pijenje alkohola, za jedenje svinjetine, za terorističke napade, za ubijanje drugih muslimana i tako dalje. Oni time iznose laž i na Allaha, dž.š., i na Poslanika, a.s., i na vjeru Islam. Oni su u zabludi i, što je još gore, i druge ljude odvode u zabludu. Oni lažu druge, i, što je još gore, lažu i sami sebe. O tom psihičkom problemu izrečena je šala: ''Od kad sam sebe uhvatio u laži, nikome više ne vjerujem.''

Tu, nažalost, spada i jedan dio uleme, koji podučavaju druge, a sami se ne drže svoga učenja. Npr., kažu kako je farz postiti u ramazanu, ali oni sami ne poste, i tome slično. Oni, ustvari, svojim jezicima govore istinu, ali svojim djelima lažu. To Dragi Allah prezire. (Es-Saff, 2-3.)

A sada nas želim upozoriti na još dva oblika laži, koji su prisutni kod nas, ali mi smatramo da su to male laži ili da, uopće, nisu laži.

Veli Poslanik, a.s.: ''Ko kaže djetetu: 'Dođi, evo ti!', a ne da mu ništa, to mu se ubraja u laž.'' Mi, možda, smatramo da ovo nije laž ili da djeca ne znaju šta je laž. A vjerujte mi, oni bolje od nas znaju šta je to laž i teško nama ako nas zapamte kao lašce i ako sa takvim mislima odrastu. Dakle, djeci treba ili ispuniti obećanje ili ne davati obećanje, koje ne možemo ili ne želimo ispuniti.

Drugi oblik laži, o kojem svi moramo dobro povesti računa, od mene pa nadalje, jeste pričanje viceva, bez obzira da li ih mi izmišljali ili ih prenosili od drugih ljudi. Poslanik, a.s., za ovu pojavu nije najavio konkretnu kaznu, ali je oštro zaprijetio: ''Teško onome ko izmišlja nešto kako bi nasmijao ljude! Teško njemu! Teško njemu!'' S druge strane, da bi iskorijenio ovu pojavu, Poslanik, a.s., je obećao konkretnu nagradu: ''Obećavam kuću u središtu Dženneta onome ko ostavi laž čak i kada se šali.'' Ovo ne znači da čovjek ne smije da se šali. On to smije, ali mora voditi računa o tome šta govori. Poslanik, a.s., se znao našaliti, ali u šali nikada nije koristio laž.

Naravno, postoje i takve situacije kada čovjek smije slagati, odnosno, kada se laži ne smatraju lažima. Ali i tu postoje granice, o kojima moramo voditi računa. Poslanik, a.s., je rekao: ''Laž je dobra samo u tri slučaja: ratniku u ratu, jer je rat varanje i strategija; čovjeku da bi izmirio dvojicu zavađenih; i mužu da bi popravio odnose sa svojom suprugom.'' Za nas je, svakako, najzanimljiviji ovaj zadnji slučaj. Dakle, dozvoljeno je mužu da slaže svojoj supruzi, ako je u pitanju opstanak braka, jer je brak vrlo ozbiljna stvar u Islamu. Ali, samo u tom slučaju. To, nipošto ne smije postati svakodnevna pojava, jer se brak ne smije i ne može zasnivati na lažima. Takav brak će pući kad-tad. Pa u tom slučaju je bolje da pukne odmah, jer će manje ljudi stradati.

Još je ostalo da vidimo zašto je laž opasna i štetna za čovjeka. Poslušat ćemo dva hadisa, koja govore o tome:

  1. ''Istina vodi ka dobročinstvu, a dobročinstvo vodi u Džennet. Zaista čovjek govori istinu sve dok kod Allaha ne bude upisan kao iskreni. A laž vodi u razvrat, a razvrat vodi u Džehennem. Zaista čovjek laže sve dok kod Allaha ne bude upisan kao lažac.''

  2. ''Kada čovjek slaže, melek se udalji od njega milju, zbog smrada koji ispušta taj postupak.''

Braćo moja! Na kraju današnje hutbe, nakon navedenih ajeta i hadisa, zapitajmo se: da li laž smije ''krasiti'' jednog vjernika? U vezi s tim, poslušajmo još jedan hadis. Ebu Derda, r.a., kazuje da je upitao Poslanika, a.s.: ''Može li se desiti da vjernik ukrade?'' ''Može!'' – odgovorio je Poslanik, a.s. ''Može li se desiti da vjernik počini blud?'' – upita Ebu Derda. ''Može!'' – odgovorio je Poslanik, a.s., ''makar se to i ne sviđalo Ebu Derdau''. ''A može li vjernik biti lažac?'' – opet je upitao Ebu Derda. ''Ne može! Laž izmišlja samo onaj koji ne vjeruje.'' – odgovorio je Poslanik, a.s.

Zato, braćo draga, povedimo računa o svome imanu! Poslušajmo svoga Gospodara Koji nam poručuje: ''O vjernici, bojte se Allaha i govorite samo istinu!'' (El-Ahzab, 70.) A da bismo to lakše postigli, onda poslušajmo i drugi savjet našega Gospodara: ''O vjernici, bojte se Allaha i družite se sa onima koji govore istinu!'' (Et-Tevbe, 119.)

 

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, na put istinoljubivih, kojima je On darovao svoje blagodati i molim Ga da od nas odstrani svaki oblik laži. Amin.

Laz.doc
Microsoft Word Dokument 44.0 KB