KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

2013 – 03. safer 1435.H. / 06. decembar 2013.g.

 

KAKO STEĆI BOGATSTVO?

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Kroz razgovor sa ljudima vidio sam da neki od njih nisu dobro razumjeli moj govor o Dunjaluku i da mi stavljaju u usta ono što nisam rekao. S toga, danas želim da demantujem neke njihove tvrdnje i da još jedanput objasnim svoje stavove.

A prije svega želim nas kratko podsjetiti na svrhu našeg postojanja. Dragi Allah je rekao: ''A džinne i ljude sam stvorio samo da mi ibadet čine.'' (Ez-Zarijat, 56.) U suri El-Mulk je rekao: ''(Uzvišen je) Onaj Koji je stvorio smrt i život kako bi vas iskušao ko će ljepša djela činiti.'' I na trećem mjestu veli: ''Oni koji budu zlo činili i grijesi njihovi ih budu sa svih strana stigli, oni će stanovnici Džehennema biti i u njemu će vječno ostati. A oni koji budu vjerovali i dobra djela činili, oni će stanovnici Dženneta biti i u njemu će vječno boraviti.'' (El-Bekare, 81-82.)

A sada idemo redom. Ja, zaista, nisam rekao da čovjek ne treba da radi i da zarađuje. Naprotiv, to bi bio moj doprinos rušenju Islama. Jer, kako bi se gradila, održavala i isplaćivala ova naša džamija, da nije donacija od naših zarađenih sredstava? S druge strane, rad je farz. Od kud bih ja imao pravo da zabranim nešto što je Dragi Allah naredio? Tada bih postao kafir (nevjernik). Ja sam samo rekao, citirajući hadis, da mi moramo voditi računa o tome da ćemo mi na Sudnjem danu odgovarati za to na koji smo način stekli i kako smo trošili svoj imetak – na halal ili haram način?

S tim u vezi, nisam rekao ni to da musliman ne smije biti bogat. Jesam rekao, navodeći hadis, da će siromašni ljudi ući u Džennet prije bogatih, što je i logično, jer će brže položiti račun za manje imetka. Ali, to nikako ne znači da su siromašni bolji od bogatih. Ne! Ali, također, mi moramo znati i to ko je pravi bogataš. ''Čovjeku pripada samo ono što podijeli'', veli naš Poslanik, a.s. Dakle, pravi bogataš je onaj koji bude bogat na Sudnjem danu, a to je onaj koji je na Dunjaluku često dijelio svoj imetak. Isto tako, pravi siromah je onaj koji bude siromašan na Sudnjem danu. To je onaj koji je na Dunjaluku škrtario i on će na Sudnjem danu to na čemu je škrtario nositi na svome vratu. (Ali Imran, 180.). Takve ljude će Allah, dž.š., poniziti i na Dunjaluku i na Ahiretu. Pogledajte samo kako ružno glasi jedna naša narodna šala: ''Ne bi beg bio beg, da nije bio cicija (škrtica).'' Zato se nemojmo žalostiti zbog činjenice da su neki arapski šejhovi, pa čak i neki naši ljudi, begovi – što uživaju u gomilanju novca, koga ne dijele. Taj novac će ih stezati na Sudnjem danu, istom onom jačinom, kojom ih sada steže pomisao da će osiromašiti ako nešto udijele.

Dakle, treba biti bogat i treba gomilati novac, ali prvenstveno u Allahovoj, dž.š., banci, koja nikada neće bankrotirati. Nažalost, tu činjenicu neki od nas nikada neće shvatiti. A, eto, Dragi Allah nas poziva: ''Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga On mnogostruko vrati? – A Allah uskraćuje i obilno daje, i Njemu ćete se vratiti.'' (El-Bekare, 245.)

U vezi s ovim, ja nisam rekao da ne smijete i u običnim bankama gomilati novac i uzimati kamatu na njega. Ja sam, na osnovu argumenata, rekao da ste dužni da očistite i osigurate vaš novac onda kada on uđe u područje nisaba, to jest, da date zekat, da zakoljete kurban i da odete na hadž (ako niste hadžije), te da kamatu morate uzeti i kompletnu je podijeliti. I ako tako ne postupite, onda primite od mene garanciju da će taj vaš novac vaš Gospodar sigurno na Svoj način očistiti.

Dalje, nisam rekao ni to da ne smijete raditi prekovremeno u firmi, ali sam vas upozorio na opasnosti koje sa sobom nosi taj vaš izbor. To jest, ako taj posao ugrožava vašu porodicu, odnosno, ako ćete zbog toga i vi a i vaše hanume otići u blud, a vašu djecu odgojiti igrice, fejsbuk, (idejno) ''opasni'' učitelji, loše društvo i ulica, e onda je ta zarada haram i Allah, dž.š., će je sigurno uništiti.

Također, nisam rekao ni to da čovjek ne treba da sebi obezbijedi lijepe i korisne stvari u kući. Ja sam samo citirao hadise o vrijednostima skromnog života, sa porukom da je za nas bolje da kupujemo samo ono što nam treba i da to maksimalno iskoristimo, a da viškom sredstava, koje svako od nas ima, pomognemo našoj braći, nego da svake druge godine kupujemo sebi novi namještaj, kuhinju, auto, zavjese i druge dugotrajne stvari, od kojih nam neke uopće i ne trebaju.

Dakle, braćo moja, nije u pitanju i nije problem naš rad i sticanje imetka na Dunjaluku, nego je problem i opasnost ako to postane smisao našeg života, ako nas to navede na neposlušnost našem Gospodaru i ako nas to odvede u haram i škrtost, odnosno, u propast.

Zato nas pozivam! Budimo skromni! Pošteno stičimo i pametno ulažimo Allahove, dž.š., blagodati! Redovno čistimo naše bogatstvo i nemojmo dozvoliti da se ono svede samo na ono što je prolazno i što će naši nasljednici rasturiti: na tone betona ukopane u zemlju, na papir čiju vrijednost mlađi računaju u eurima, a vi stariji, još uvijek, u šilingama i na nekoliko parcela zemlje, koju ne obrađujemo ni mi, a neće je obrađivati ni naša djeca.

Razmislimo još jednom o smislu našeg života! Neka nam pri tome budu na umu riječi Poslanika, a.s.: ''Dunjaluk u očima Dragog Allaha ne vrijedi ni koliko krilce od mušice, a kad bi i toliko vrijedio, Dragi Allah tada ne bi dao nevjernicima ni vode da se napiju.''

 

Molim Dragog Allaha da nam Dunjaluk ne bude cilj, već sredstvo za sticanja Dženneta. (El-Kasas, 77.) Amin.

Dunjaluk.doc
Microsoft Word Dokument 43.0 KB