KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

2013 – 05. muharrem 1435.H. / 08. novembar 2013.g.

 

DESILO SE NA AŠURU

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Nalazimo se u Muharremu, jednom od četiri časna mjeseca, u kome je zabranjeno griješenje, a nagrada za dobra djela je višestruka. Nalazimo se u Allahovom, dž.š., mjesecu, u periodu kada bi trebalo da što više činimo ono što Uzvišeni Allah najviše voli, a to je da postimo.

Alija, r.a., prenosi da ga je jedan čovjek upitao u kojem mjesecu bi mu on, nakon obaveznog ramazanskog posta, naredio da posti. Alija mu je odgovorio: ''Bio sam jednom prilikom kod Poslanika, a.s., kada ga je jedan čovjek upitao baš o ovome o čemu ti mene sada pitaš, pa mu je Poslanik, a.s., rekao: 'Ako želiš da postiš poslije obaveznog ramazanskog posta, onda posti u Muharremu, jer je to Allahov mjesec u kome je Allah, dž.š., oprostio nekim narodima i u kome će oprostiti i drugim narodima.' ''

Prema tome, sa ciljem da steknemo naklonost Dragog Allaha i da nam On oprosti dio naših grijeha, na početku današnje hutbe želim da nam preporučim da u mjesecu Muharremu što veći broj dana postimo. Dan je kratak, a vrijeme je pogodno za post. Pa, bujrum!

A u vezi sa postom u mjesecu Muharremu, danas ćemo se, akobogda, kratko podsjetiti na značaj njegovog desetog dana, koji je poznat kao Jevmi Ašura (Dan Ašure), a koji nastupa u srijedu, akobogda.

Prenosi se da je Muhammed, a.s., kada je došao u Medinu i vidio da Jevreji da poste deseti dan Muharrema, upitao ih: ''Šta je to?'' ''Ovo je dobar dan'' – odgovorili su, ''dan u kome je Bog spasio Izraelćane od njihovog neprijatelja i Musa ga je zato postio.'' ''Pa ja sam Musau preči od Vas'' – rekao je Muhammed, a.s., pa ga je od tada postio i naredio je drugima da poste.

Iz drugih predaja koje su zabilježene, saznajemo da su ashabi ovaj dan obilježavali dobrovoljnim postom, i da su čak i svoju djecu angažovali da poste taj dan. Kada bi djeca osjetila glad, ashabi su ih onda zabavljali raznim igrama, kako bi djeca zaboravila na glad i ispostila čitav dan. Toliko je, dakle, ovaj dan bio bitan prvim muslimanima. A koliko je nama bitan ovaj dan?

Post Dana Ašure ima posebnu vrijednost. Ebu Katade, r.a., prenosi da je neko upitao Poslanika, a.s., o postu desetog dana Muharrema, pa je on rekao da post ovog dana briše (manje) grijehe za proteklu godinu. Prema tome, to je dobra prilika za čišćenje od grijeha, posebno za one ljude, koji su, iz bilo kojeg razloga, propustili da poste Dan Arefata.

  Inače, muslimani imaju još nekoliko razloga da poste Dan Ašure, jer je on poznat kao dan u kome su se desili neki važni događaji u povijesti Islama. Sa slabijim ili jačim predajama, zabilježeno je da je na Dan Ašure:  

1) Dragi Allah oprostio Ademu, a.s., prekršaj, koji je on učinio u Džennetu nakon što ga je prokleti Iblis zaveo i prevario.  

2) Nuh, a.s., sa svojim vjernicima iskrcao se na planinu El-Džudijj, nakon što je bio potopljen njegov narod, odnosno nevjernici iz njegovog doba. Tog dana je Nuh, a.s., od ostataka hrane i žitarica napravio jedno jelo, kojim je počastio putnike (vjernike). U sjećanje na ovaj događaj kod nas je ostala praksa da se na Dan Ašure priprema jelo, poznato kao ''Ašura'', u koje se stavlja veliki broj sastojaka i koje se dijeli sa komšijama i rodbinom.

3) Junusa, a.s., kit izbacio na obalu nakon što mu je Allah, dž.š., oprostio njegovu pogrešku i neposlušnost.

4) Jusufa, a.s., karavana izbavila iz bunara u koji su ga bila bacila njegova braća.

5) Uzvišeni Allah vratio Jakubu, a.s., njegov vid, koji je bio izgubio nakon dugogodišnjeg plača za svojim sinom Jusufom, a.s.

6) Dragi Allah podario ozdravljenje Ejjubu, a.s. O tome smo nedavno govorili na jednoj hutbi. 

7) Rođen Ibrahim, a.s.

8) Musa, a.s., sa svojim sljedbenicima bio spašen od Faraonove vojske, tako što je prošao kroz prolaz preko Crvenog mora, nakon čega se Faraon utopio.  

9) Sulejman, a.s., postao vladar nad Izraelćanima.

10) Rođen i uzdignut Isa, a.s.

Vidimo, dakle, da su ovaj dan obilježili i neki događaji koji su, osim za vjeru Islam, povijesno i religijski bitno vezani i za judaizam i kršćanstvo. I, u vezi s tim, tvrdim da nije isključeno da ovaj dan obilježi i još neke događaje u bliskoj budućnosti, a koji su najavljeni kao predznaci Sudnjeg dana.

11) Muhammed, a.s., obradovan drugim ajetom iz sure El-Feth, koji govori da mu je oprošteno sve što je prije činio i što će činiti ubuduće.

Braćo draga! Svaki od navedenih događaja ima svoju simboliku i svoju poruku. S toga vam od srca preporučujem da ovaj dan postite i da u njemu što više Allaha Dragog spominjete.

 

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, na put onih kojima je darovao svoje blagodati, a ne na put onih koji su zbog utrke za Dunjalučkim blagodatima otišli u zabludu i izazvali Allahovu srdžbu. Amin.

Asura II.doc
Microsoft Word Dokument 36.5 KB