KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

09.08.2013

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

DŽENNET

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i sve sljedbenike.

 

Braćo moja u Islamu! Današnja hutba će, akobogda, na neki način, biti nastavak prošlosedmične hutbe. Naime, mi smo prošli put rekli da nam je Poslanik, a.s., predložio da tražimo od Allaha, dž.š., ulazak u Džennet i spas od Džehennema, pa sam tim povodom govorio o Džehennemu, kako bih nas podstakao da tražimo spas od njega i da bježimo od njega činjenjem dobrih djela i izbjegavanjem harama. Eh, a da bih nas još više podstakao na tu borbu, danas ćemo, akobogda, govoriti o Džennetu, o carstvu vječne sreće, u koje imamo želju da uđemo i da uživamo, akobogda. Dakle, danas ćemo se malo opustiti.

 

Inače, o Džennetu je izrečeno puno ajeta i hadisa i ljudi su napisali puno knjiga, tako da nema šanse da možemo pobrojati sve ljepote, koje je Dragi Allah pripremio za Svoje robove. Zato ću vam danas navesti samo nekoliko ajeta iz sura Ed-Dehr i El-Vaki'ah, te jedan hadis koji govore o ovoj temi, da bismo imali barem malu predstavu o tome kako izgleda ta ljepota koju ljudsko oko nije vidjelo. A ko želi da sazna više o Džennetu, bujrum, neka uzme Kur'an ili neku od zbirki hadisa ili neka pronađe neku od knjiga koje govore o toj temi.

 

Uzvišeni Allah je u suri Ed-Dehr rekao: ''Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće, sa izvora iz kojeg će samo Allahovi štićenici piti, i koji će kuda hoće bez muke razvoditi. (...) Naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni žegu neće osjetiti,  i blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im nadohvat ruke stajati. Služit će ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih, prozirnih, od srebra, čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti. U njemu će iz čaše piće inbirom začinjeno piti, sa izvora u Džennetu koji će se Selsebil zvati. Služit će ih vječno mlada posluga – da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosutī. I kud god pogledaš, vidjet ćeš udobnost i carstvo prostrano. Na njima će biti odijela od tanke zelene svile, i od teške svile, nakićeni narukvicama od srebra, i dat će im Gospodar njihov da piju čisto piće. 'To vam je nagrada; vaš trud je hvale vrijedan bio!'''

 

A u suri El-Vaki'ah stoji sljedeće: ''Oni će Allahu bliski biti u džennetskim baščama naslada – bit će ih mnogo od naroda drevnih, a malo od kasnijih – na divanima izvezenim, jedni prema drugima na njima će naslonjeni biti; služit će ih vječno mladi mladići, sa čašama i ibricima i peharom punim pića iz izvora tekućeg – od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti – i voćem koje će sami birati, i mesom ptičijim kakvo budu željeli. U njima će biti i hurije očiju krupnih, slične biseru u školjkama skrivenom – kao nagrada za ono što su činili. U njima neće slušati prazne besjede ni govor grješni, nego samo riječi: 'Mir, mir!' A onî sretni – ko su sretni?! Bit će među lotosovim drvećem bez bodlji, i među bananama plodovima nanizanim i u hladovini prostranoj, pored vode tekuće i usred voća svakovrsnog, kojeg će uvijek imati i koje neće zabranjeno biti, i na posteljama uzdignutim. Stvaranjem novim Mi ćemo hurije stvoriti i djevicama ih učiniti, milim muževima njihovim, i godina istih, za one sretne; biće ih mnogo od naroda drevnih, a mnogo i od kasnijih.''

 

Prelijepo, zar ne?

 

A kao što rekoh, i Poslanik, a.s., je izrekao puno hadisa o Džennetu, a ja sam za vas izabrao sljedeći: ''Stanovnici Dženneta će ući u njega visoki 60 laktova, lijepi kao Jusuf, 33 godine stari kao Isaa, a govorit će jezikom Muhammeda, golobradi, kovrdžave i crne kose.''

 

Braćo moja draga! Ovo su bile samo neke od džennetskih ljepota, koje čekaju Allahove robove. Kao što rekoh, njih ima još puno, ali i ovo je dovoljno da nas podstakne na rad i trud i na učenje dove Dragom Allahu za Džennet. Ostalo je još samo da vidimo kada je to, osim ramazana, najbolje vrijeme za učenje ove dove?

 

Poslušajte šta je u vezi s tim Poslanik, a.s., rekao: ''U posljednja tri sata koja preostanu od noći, Uzvišeni Allah silazi sa Svog Uzvišenog mjesta, i u prvom od ta tri sata pogleda u Knjigu u koju niko nema pravo gledati, pa briše ono što želi, a nešto ostavlja i potvrđuje. Zatim, u drugom satu pogleda u Dženneti 'adn, a to je Njegovo mjesto stanovanja, mjesto u kojem imaju pravo boraviti jedino vjerovjesnici, šehidi i iskreni Allahovi robovi, mjesto koje ničije oko nije vidjelo, tako lijepo da se ni zamisliti ne može. Zatim, u posljednjem satu noći, siđe i kaže: 'Ima li ikoga da traži oprost, pa da mu oprostim? Ima li ikoga da nešto traži, pa da mu dam? Ima li ikoga da me zove, pa da mu se odazovem?' I sve tako dok ne osvane zora.''

 

Pa, bujrum, braćo draga!

 

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put i da nam podari snage da, čineći dobra djela i izbjegavajući harame, stignemo do vječne sreće. Amin

Dzennet.doc
Microsoft Word Dokument 35.5 KB