KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

02.08.2013

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

DŽEHENNEM

 

Hvala Allahu, dž.š.,
Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s.,
njegovu časnu porodicu i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Nalazimo
se u zadnjoj trećini mjeseca ramazana, koju je Muhammed, a.s., nazvao ''Spašavanje
od vatre''. Ovo je period kada treba da što češće činimo ono što nam je naš Poslanik, a.s., preporučio, a to je da molimo Allaha, dž.š., za ulazak u
Džennet i spas od Džehennema. Da bih vas podstakao na taj sunnet, danas ću vam,akobogda, prenijeti jedan poduži hadis koji govori o Džehennemu.

Enes b. Malik je rekao:
''Džibril je jedan put došao Poslaniku, a.s., u neuobičajeno vrijeme. Bio je neuobičajenog izgleda, pa ga je Poslanik, a.s., upitao: 'Zašto si tako promijenjen u licu?' On mu odgovori: 'Muhammede, došao sam ti u vrijeme kada je Allah naredio Džehennemu da ispusti svoj dah. Svako ko zna da je Džehennem istina, da je vatra istina, da je kaburska patnja istina i da je Allahova kazna najveća, ne bi trebalo da se veseli dok se ne osigura od toga.' Poslanik, a.s., reče: 'Džibrilu, opiši nam Džehennem.' On reče: 'Dobro. Kada je Allah stvorio Džehennem, hiljadu godina ga je raspirivao dok nije
pocrvenio, pa ga je hiljadu godina raspirivao dok nije pobijelio, pa ga je hiljadu godina raspirivao dok nije pocrnio. On je taman i crn i njegov plamen i žar se ne mogu ugasiti. Tako mi Onoga Koji te poslao sa istinom, kada bi se otvorilo koliko ušice igle Džehennema, svi na zemlji bi bili sprženi. Tako mi Onoga Koji te poslao sa istinom, kada bi se jedno džehennemsko odijelo,
pripremljeno za džehennemliju, okačilo između nebesa i zemlje, svi bi na zemlji pomrli od smrada tog odijela i njegove vrućine. Tako mi Onoga Koji te poslao sa
istinom, kada bi jedan lakat okova koje Allah spominje u Svojoj Knjizi bio stavljen na planinu, ona bi se rastopila i propala do sedmog nivoa zemlje. Tako mi Onoga Koji te poslao sa istinom, kada bi čovjeka kažnjavali na zapadu, od žestine kazne bio bi spaljen i onaj na istoku. Velika je vrelina u njemu i duboke su njegove provalije. Njegov nakit je užareno gvožđe, piće je rastopljeno olovo i gnoj, a odjeća skrojena od vatre. On će sedam kapija
imati i kroz svaku će određen broj njih proći
(El-Hidžr, 44.) i ljudi i žena.' Poslanik, a.s., upita: 'Da li su njegove kapije kao i naše?'
On reče: 'Ne, one su pootvarane jedna ispod druge. Razdaljina između svake kapije je sedamdeset godina. Svaka je vrelija i žešća od prethodne sedamdeset
puta. Allahovi neprijatelji će biti sprovedeni do njih. Kada dođu do neke kapije, dočekat će ih zebanije s okovima i lancima. Početak lanca će biti ubacivan u usta, a završetak će izlaziti na stražnjicu. Lijevu ruku će omotavati oko vrata, a desnu uvući u srce i iščupati je između pleća, a onda je stegnuti lancima. Svaki čovjek će biti svezan zajedno sa šejtanom, oboren na lice, a meleki će ga tući gvozdenim maljevima. Kad god pokušaju zbog teškog jada iz nje izaći, bit će u nju vraćeni (El-Hadždž, 22.).' Poslanik, a.s.,upita: 'Ko su stanovnici tog prostora između kapija?' Džibril reče: 'Stanovnici donjeg sloja su licemjeri, zatim oni koji su imali Trpezu, ali ipak nisu povjerovali, zatim faraonova porodica i sljedbenici. Taj sprat se zove Havije. Stanovnici sprata iznad njega su mnogobošci i taj sprat se zove Džehim. Treća kapija se zove Sekar i na tom spratu su Sabejci. Četvrta kapija je Leza i na tom nivou je Iblis, njegovi sljedbenici i vatropoklonici. Peta kapija je nastanjena Židovima i zove se Hutameh.
Šesta kapija je nastanjena kršćanima i zove se Se'ir.' Onda je Džibril zašutio, stideći se Poslanika, a.s., pa ga je ovaj upitao: 'Zar mi nećeš reći ko će nastanjivati sedmu kapiju?' Džibril odgovori: 'Na tom spratu će biti oni koji su činili velike grijehe iz tvog ummeta. Oni su umrli, a nisu se pokajali zbog svojih grijeha.' Poslanik, a.s., se tada onesvijestio. Džibril je spustio glavu na svoje krilo i nije je podizao dok se Poslanik, a.s., nije osvijestio. Onda mu je kazao: 'Džibrilu, velika je moja nevolja i tuga.Zar će iko od mog ummeta ući u Džehennem?' Džibril mu reče: 'Da, svi oni koji su činili velike grijehe iz tvog ummeta.' Poslanik, a.s., zaplaka, a sa njim je plakao i Džibril. Potom je Poslanik, a.s., ušao u svoju kuću i nakon toga je dugo vremena izbjegavao ljude. Izlazio bi samo radi namaza, klanjao bi i opet se vraćao u kuću, ne pričajući ni sa kim. U namazu bi plakao i usrdno molio Allaha. Treći dan je Ebu Bekr otišao pred njegova vrata i uzviknuo: 'Esselamu alejkum, stanovnici kuće milosti! Mogu li ući kod svog prijatelja Poslanika, a.s.?' Pošto mu niko nije odgovorio, on se vratio plačući. Zatim su na isti način otišli Omer, pa Selman, r.a., i obojica su se vratila na isti način. Kada se Alija, r.a., vratio sa puta, rekao je Fatimi, r.a.: 'Kćeri Allahovog Poslanika, a.s., tvoj otac se odvojio od ljudi i izlazi samo za namaze. Nikome se ne obraća, niti ikome dozvoljava da uđe kod njega.' Fatima je ogrnula odjeću i došla pred očeva vrata, nazvala selam i rekla: 'Allahov Poslaniče, ja sam, Fatima.' On je bio na sedždi i plakao. Podigao je glavu i rekao: 'Zbog čega bi, radost mojih očiju, Fatima bila uskraćena mog društva? Otvorite joj.' Poslušali su ga i ona je ušla. Kada ga je vidjela blijedog i izmučenog od plača i tuge, i ona je zaplakala. Rekla je:
'Allahov Poslaniče, zbog čega si takav?' On joj odgovori: 'Fatima, došao mi je Džibril i opisao džehennemske spratove. Rekao je da će u gornjem džehennemskom spratu biti počinioci velikih grijeha iz mog ummeta. To me je rasplakalo i rastužilo.' Ona upita: 'Allahov Poslaniče, kako će ga nastaniti?' On odgovori: 'Vodit će ih meleki u Džehennem. Njihova lica neće potamnjeti, niti će im se oči iskolačiti. Neće im biti zapečaćena usta i
neće biti vezani sa šejtanima. Neće biti okovani ni u lance ni u okove.
'
Ona reče: 'Allahov Poslaniče, a kako će ih meleki voditi?' On reče: 'Ljudi će biti vođeni za brade, a žene za pletenice i kose. Koliko je samo sijedih iz mog ummeta, koji će biti vođeni za brade i govoriti: 'Hej, moje li starosti i moje li slabosti!' Koliko je samo mladića iz mog ummeta koji će biti ščepani za bradu i vođeni u Džehennem i koji će vikati: 'Hej, puste li mladosti i lijepog izgleda!' Koliko je samo žena iz mog ummeta koje će biti ščepane za kosu i vođene u Džehennem, a koje će vikati: 'Puste li sramote i poniženja!' Bit će dovedeni pred Malika i on će reći melekima: 'Ko su ovi? Nisu mi dovedeni nesretnici, koji su nalik ovima. Njihova lica nisu potamnjela, niti su im oči iskolačene, niti su im usta zapečaćena, niti su zajedno sa šejtanima, niti su im okovi i lanci na vratovima.' Meleki će reći: 'Naređeno nam je da ti ih dovedemo u ovome stanju.' Malik će im se obratiti: 'Ko ste vi, nesretnici?'
Reći će: 'Mi smo od onih kojima je objavljen Kur'an, i od onih koji su postili ramazan.' Malik će reći: 'Kur'an je objavljen Muhammedovom, a.s., ummetu.' Kada čuju Poslanikovo ime, oni će povikati: 'Mi smo ummet Muhammeda, a.s.!' Malik će reći: 'Zar vam u Kur'anu nije zabranjeno griješenje?' Kada ih stavi na ivicu Džehennema i kada vide strahote njegove i zebanije, oni će reći: 'Malik, dozvoli nam da se isplačemo nad sobom.' On će im dozvoliti i oni će plakati toliko dok im suze ne presuše. Onda će početi isplakivati krv. Malik će reći:

'Kako je lijep ovaj plač. Samo da je bio na Dunjaluku. Da ste tako plakali na Dunjaluku, strahujući od Allaha, danas ne biste vidjeli vatru.' Onda će Malik reći zebanijama: 'Bacite ih u Džehennem!' Kada budu bačeni u vatru svi će reći:
'La ilahe illallah.' Vatra će se tada povući od njih. Malik će povikati: 'Vatro, drži ih!' A vatra će reći: 'Kako da ih uzmem kad govore: 'La ilahe illallah?' 'Malik će reći: 'Uzmi ih, jer tako je naredio Gospodar Arša!' Tada će ih vatra uzeti, nekoga za stopala, nekoga do koljena, nekoga do pojasa, a nekoga do pod bradu. Kada im htjedne spržiti lice, Malik će reći: 'Nemoj im paliti lice, jer su njima padali na sedždu Milostivom. Nemoj im paliti ni srca, jer su bila žedna u ramazanu!' Tako će ostati dok Allah bude htio. Onda će oni povikati: 'Ja Hannan, ja Mennan, Ti koji poklonu ne prigovaraš!' Kada Allah provede Svoju presudu, reći će: 'Džibrilu, šta je bilo sa griješnicima iz Muhammedovog, a.s., ummeta?' Džibril će reći: 'Allahu moj, Ti znaš o njima bolje od mene.' On će mu reći: 'Idi i vidi kakvo im je stanje.' Džibril će otići kod Malika koji će biti na prijestolju od vatre, u sredini Džehennema. Kada Malik vidi Džibrila, ustat će iz poštovanja prema njemu i reći: 'Džibrilu, šta te je dovelo na ovo mjesto?' Džibril će upitati: 'Šta si uradio sa griješnicima iz Muhammedovog, a.s., ummeta?' Ovaj će odgovoriti: 'U teškom su stanju. Tijesno im je. Tijela su im izgorjela i meso im je nestalo, a ostala su im lica i srca na kojima se ogleda iman.' Džibril će reći: 'Otvori mi vrata, da ih vidim.' Malik će narediti da se otvore vrata. Kada ga vide u njegovoj ljepoti, ljudi će znati da on nije melek mučitelj, pa će povikati: 'Džibrilu, poselami Muhammeda, a.s., od nas i reci mu da su naši grijesi podijeljeni između nas i tebe. Kaži mu kakvo je naše stanje!' Džibril će otići i stati pred Allaha, a On će ga upitati: 'U kakvom je stanju Muhammedov, a.s., ummet?' On će reći: 'Gospodaru, vrlo im je teško i tijesno.' On će ga upitati: 'Jesu li te nešto upitali i zamolili?' Džibril će reći: 'Jesu, Gospodaru. Tražili su da poselamim njihovog Poslanika i da mu kažem kakvo im je stanje.' Allah će reći: 'Idi i kaži mu!' Džibril će mi doći , a ja ću biti u šatoru od bijelog bisera. Na tom šatoru će biti četiri hiljade vrata, a na svakim vratima će biti dva krila od zlata. Reći će mi: 'Muhammede, došao sam ti od grupe griješnika iz tvog ummeta, koji su izloženi kazni u Džehennemu. Oni ti šalju selam i kažu da su u teškom stanju.' Ja ću otići ispod Arša i pasti na sedždu. Hvalit ću Allaha na način kako Ga niko nije hvalio. Allah će mi reći: 'Podigni glavu i traži šta hoćeš, dat će ti se. Zauzimaj se za koga hoćeš i bit će ti primljeno.' Ja ću reći: 'Gospodaru, nad nesretnicima iz ovog ummeta si proveo Svoju odredbu i kaznio ih. Udovolji mom zagovoru za njih.' Allah će mi kazati: 'Udovoljio sam tvom zagovoru za njih. Otiđi do Džehennema i izvedi svakoga ko je rekao: 'La ilahe illallah.' 'Tada ću otići i kada me Malik vidi, ustat će iz poštovanja prema meni. Reći ću mu: 'Malik, šta je sa nesretnicima iz mog ummeta?' On će reći: 'U teškom su stanju i tjeskobi.' Zatražit ću da se otvori kapija i da ih vidim. Kada se otvori kapija i kada me džehennemlije vide, povikat će: 'Muhammede, vatra nam je spržila kožu i jetru.'
Ja ću ih sve ugljenisane izvesti i odvesti do Rijeke života. Oni će se okupati u njoj i iz nje će izaći kao mladići, golobradi i vitki. Lica će im sijati kao
pun mjesec, a na čelima će im pisati: 'Džehennemlije, oslobođenici Milostivog'.
Takvi će ući u Džennet. A kada ostale džehennemlije vide da su muslimani izašli iz njihova boravišta, viknut će: 'Kamo puste sreće da smo i mi kao muslimani izašli iz Džehennema.' O tome govore Allahove riječi: '
Zažalit će nevjernici što nisu postali muslimani
(El-Hidžr, 2.).' '
Braćo moja draga! Poruka današnje hutbe i navedenog hadisa je vrlo jasna. Pokorimo se Allahu, dž.š., i Njegovom Poslaniku! Požurimo svome Gospodaru i bježimo od Džehennema!

Molim Dragog Allaha da nas
uputi na Pravi put i da nas spasi od Vatre. Amin.

Dzehennem.doc
Microsoft Word Dokument 48.5 KB