KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

2013 – 26. muharrem 1435.H. / 29. novembar 2013.g.

 

BEREKET (BERIĆET)

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Nakon malo težih tema o kojima smo govorili u prethodna dva petka, danas ćemo, akobogda, kratko govoriti o jednoj lakšoj i ljepšoj temi – o bereketu.

Šta je to, ustvari, bereket? Mi znamo samo to da je to arapska riječ koja znači: blagoslov, blagodat, sreća i da je to neka vrsta duhovnog dara od našeg Gospodara, koji ispunjava naš život zadovoljstvom i srećom i bez koga bi naš život bio prazan i besmislen.

U suštini, mi ne znamo puno o bereketu, ali i pored toga mi ga, ipak, želimo. Želimo ga u imetku i djeci, u ljubavi i braku, u znanju i radu. Želimo ga i kada smo imućni, a i kada smo u oskudici. Želimo ga kod kuće, na putu, u džamiji, svugdje. S druge strane, vrlo često čujemo da se neki ljudi žale kako nemaju bereketa. Imaju sve (pare, auta, vile, vikendice, djecu, sve!), ali nisu sretni. Jednostavno, nemaju bereketa. I da se ne bi desilo da i mi budemo dio te grupe ljudi, mi ćemo se danas upoznati sa nekim mjestima na kojima se nalazi bereket, sa nekim djelima sa kojima se on stiče i sa nekim djelima sa kojima se on gubi.

Idemo redom. Uzvišeni Allah poručuje: ''Doista, prvi hram podignut za ljude jeste onaj u Bekki (Mekki). Mubarek je on, i putokaz svjetovima.'' (Ali Imran, 96.) A na drugom mjestu veli: ''A ova Knjiga koju objavljujemo je mubarek – ona potvrđuje Knjigu prije nje objavljenu – da opomeneš stanovnike Mekke, i cijeli svijet! Onî koji u Ahiret vjeruju oni i u Knjigu vjeruju, i svoje namaze strogo čuvaju.'' (El-En'am, 92.)

Dakle, Uzvišeni Allah je bereketom obasuo centar svijeta – svoju Ka'bu, a preko nje je obasuo i sve džamije u svijetu, jer su one putem namaza povezane sa Ka'bom. Prema tome, ko želi do bereketa doći, neka ga potraži ili u haremu Ka'be, to jest, na hadžu ili umri, ili neka ga pronađe na namazu, i to prvenstveno u džamiji. I neka ne zaboravi da će učenje mubarek knjige - Kur'ana na tim mubarek mjestima, pojačati njegov bereket.

I neka ne zaboravi i to da, od svih namaza, najviše bereketa sa sobom nosi sabah-namaz. Poslanik, a.s., je molio svoga Gospodara: ''Allahu, podari bereket mome ummetu u ranim jutarnjim satima!'' Pa zato, ko hoće ovaj bereket da uzme, neka klanja rani sabah, po mogućnosti u džematu, a ne bi bilo loše ni da ustane malo ranije i da klanja noćnu nafilu.

U čemu ćemo još naći zadovoljstvo (bereket)? Naći ćemo ga u slijeđenju Poslanika, a.s., jer je on bio mubarek čovjek, a bio je mubarek, uz Allahovu milost, zbog svog ponašanja i svojih djela. Pa tako, što budemo više oponašali Poslanika, a.s., dobit ćemo i više bereketa.  

A jedan od najboljih dijelova Poslanikovog, a.s., bereketa naći ćemo u džematu, jer svaki čovjek svojim članstvom u džematu i svojim dolaskom u džamiju i na džematska druženja, unosi u džemat dio svoga bereketa, te uživa u blagodatima zajedničkog bereketa. I što bude više članova u džematu i što budemo više aktivniji, i naš a i džematski bereket će biti veći. I obratno! Što budemo više bježali od džemata, džematskih aktivnosti i džamije, i naš a i džematski bereket će biti manji.

U vezi s ovim poslušajmo primjer Isa, a.s. Kada je on progovorio u bešici, rekao je: ''Učinio me je (Allah) berićetnim gdje god budem i naredio mi je da klanjam i da zekat dijelim dok sam živ.'' (Merjem, 31.) U komentaru ovog ajeta stoji da riječi: ''Učinio me je berićetnim'' znače: ''Učinio je da budem koristan ljudima.'' A o tome je Poslanik Muhammed, a.s., rekao: ''Najbolji od vas su oni koji najviše koriste ljudima (džematu).'' Pa bujrum!

I na kraju, navest ćemo još jednu stvar sa kojim vrlo lahko možemo naći sreću (bereket)? To je selam. On je mubarek pozdrav mubarek vjere Islama. Dragi Allah nas, u vezi s tim, uči: ''A kada u kuće ulazite pozdravljajte se selamom, Allahovim mubarek i lijepim pozdravom!'' (En-Nur, 61.) Dakle, nemojmo škrtariti sa selamom! Kad god sretnemo muslimana, zaboravimo na ćao, servus, merhaba i slično, i nazovimo mu selam.

Braćo moja! Znajmo još i to da do bereketa neće doći oni koji poriču da Allah postoji, da On bereket daruje, da On sve daruje. Takvi stradaju! Dragi Allah o tome govori: ''A da su stanovnici sélā i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im bereket i s neba i iz zemlje slali, ali, oni su poricali, pa smo ih kažnjavali za ono što su zaradili.'' (El-E'raf, 96.)

Prema tome, braćo moja, moramo dobro paziti! Nipošto ne smijemo činiti ona djela koja od nas i iz naše kuće odnose bereket. To su grijesi. A na neke od najopasnijih grijeha ukazuje jedan naš velikan, koji veli: ''Kad bilo koji od četiri poroka uđe u kuću, srušit će je i odnijeti bereket iz nje. To su: prevara, krađa, alkohol i blud.'' Zato se čuvajmo tih djela (grijeha) i čuvajmo se mjesta gdje se ta djela čine!

Braćo draga! Ako, zaista, želimo sreću i zadovoljstvo, onda potražimo bereket gdje god to možemo i zatražimo u dovama bereket za svoju drugu braću i za svoj džemat!

 

Molim Dragog Allaha da nas učini berićetnim gdje god da se nađemo. Amin.

Bereket.doc
Microsoft Word Dokument 38.5 KB