KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN 

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

pet, 3. novembar 2023 / 19. rebi'u-l-ahir 1445

 

SULEJMAN, A.S.

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike na Pravome putu.

Braćo moja u Dini Islamu! Danas, akobogda, započinjemo serijal hutbi o poslaniku Sulejmanu, a.s., koji je uz svog oca Davuda, a.s., centralna ličnost povijesti Sinova Israilovih, s obzirom na to da su njih dvojica bili vladari prve jevrejske države koja je trajala 76 godina. Ova tema se nameće kao zanimljiva s obzirom na trenutna dešavanja u Palestini, odnosno na tlu kojim je hodio Sulejman, a.s., te činjenicu da je druga jevrejska država također ušla u 76. godinu svoga postojanja. 

Kao što znate, u Kur'anu postoji sura pod nazivom El-Isra' (Noćno putovanje) a koja je dobila naziv po Muhammedovom, s.a.v.s., putovanju sa burakom od Mekke do Jerusalema. Malo je poznato da ova sura, kao i neke druge, ima i drugo ime. Ona se još zove Beni Israil (Sinovi Israilovi), a na njenom samom početku Uzvišeni Allah govori o propasti obje jevrejske države.

S tim u vezi želim još jednom da naglasim da smo mi svjedoci postojanja te druge države, te da vas pozovem da se pozabavite iščitavanjem sure El-Isra' i njenih komentara, s obzirom na to da ćemo, sudeći po svemu, uskoro biti svjedoci velikih događaja, kao i velikih predznaka Smaka svijeta, a koje treba pomno da pratimo i da se za njih, kao i za sami Sudnji dan, ozbiljno pripremamo. 

Danas ćemo govoriti o rođenju i djetinjstvu Sulejmana, a.s.

Nakon što je Davud, a.s., donio Zavjetni kovčeg Sinova Israilovih u Jerusalem i postavio šator na brežuljku pored ruševina El-Aksa džamije (čiju gradnju je započeo Ibrahim, a.s., a dovršio Ja'kub, a.s.), počeo je da razmišlja o tome da obnovi taj časni Hram i da u njega pohrani Zavjetni kovčeg. Međutim, samo što je započeo sa pripremama, od Uzvišenog Allaha je dobio Objavu da će mu se roditi sin, koji će ga naslijediti i u vlasti i u poslanstvu i koji će obnoviti Bejtul-makdis. Tako je Davud, a.s., samo očistio prostor, a svo blago koje je prikupio za gradnju Hrama pohranio na posebno mjesto, kako bi ga njegov budući sin mogao iskoristiti pri gradnji Hrama.

Iako je Davud, a.s., volio svu svoju djecu i svima posvetio potrebnu pažnju, njegov sin Sulejman mu je posebno prirastao srcu. On je kod Sulejmana još od samog rođenja uočio poseban Allahov bereket, koji se kasnije posebno izrazio kroz Sulejmanovu izuzetnu mudrost i oštroumnost, te njegovu pobožnost, čestitost, dobroćudnost i milost. Zbog toga se Davud, a.s., nimalo nije ustručavao da se posavjetuje sa svojim sinom oko raznih državnih i pravnih pitanja. 

Tako je npr. poznat slučaj kada su kod Davuda, a.s., došla dvojica parničara. Naime, ovce tuženoga su noću ušle u njivu tužitelja i potpuno opasle njegove usjeve, tako da od njih više ništa nije ostalo. Davud, a.s., je presudio da se tužitelju namiri njegova šteta i to na način da dobije u vlasništvo ovce tuženoga.

Međutim, Sulejman, a.s., koji je bio prisutan ovom suđenju, imao je drugačije mišljenje. Njegova presuda je bila slijedeća: da tuženi preda svoje ovce tužitelju i istovremeno zasije iste usjeve na njivi tužitelja. Tužitelj ima pravo da koristi mlijeko i priplod ovaca sve dok usjevi ne porastu do onog nivoa na kojem su bili u trenutku kada su uništeni. Nakon toga, jedan drugom treba da vrate ovce, odnosno njivu sa usjevom. Čuvši to mišljenje Davud, a.s., je shvatio da ga je Uzvišeni Allah nadahnuo da tako presudi, pa je prihvatio presudu svoga sina i tako riješio slučaj.

Eto, tako je Sulejman, a.s., rastao uz svog plemenitog oca, a pod milošću, pažnjom i blagoslovom Gospodara svjetova. Tako je naslijedio i neke blagodati od svoga oca, a jedna od njih je bila ta da je mogao da razumije govor ptica. Sulejman, a.s., je potpuno sazrio za života svoga oca, tako da je bio spreman da ga naslijedi. 

Prvi znak njegove zrelosti te sposobnosti da koristi darovane blagodati, bila je mu'džiza na dan ukopa njegovog oca. Naime, na dženazi se okupio ogroman broj ljudi (samo pobožnjaka i asketa je bilo oko četrdeset hiljada), a kako je tog dana bila velika žega ubrzo im je postalo veoma vruće. Primijetivši to Sulejman, a.s., je pozvao ptice, a zatim im naredio da prekriju nebo i naprave sjenu, odnosno hlad iznad Kudsa. Kako je broj ptica koje su se rasporedile po nebu bio ogroman, ljudima je ubrzo postalo sparno i zagušljivo, pa su se požalili Sulejmanu, a.s. On je tada naredio pticama da oslobode onu stranu sa koje dolazi vjetar, što su one naočigled svih prisutnih i učinile. Tako su Sinovi Israilovi na dan ispraćaja svoga vladara i Allahova poslanika Davuda, a.s., odmah upoznali i svog novog vladara i novog Allahovog poslanika – Sulejmana, a.s.

Nastavit ćemo, akobogda.

Molim Dragog Allaha da bude na pomoći svim muslimanima ma gdje oni bili i da pomogne borcima tevhida i na kopnu i na miru i u zraku. Amin.

 

Sulejman, a.s..doc
Microsoft Word Dokument 60.0 KB