KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN 

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

pet, 2. juni 2023 / 13. zu-l-ka'de 1444

 

ŠTA JE, UOPĆE, ČOVJEKOVO?

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike na Pravome putu.

Braćo moja u Dini Islamu! Uzvišeni Allah na mnogo mjesta u časnom Kur'anu na slikovit način opisuje pravu prirodu života na Dunjaluku, s ciljem da ljudima skrene pažnju da na Dunjaluku ne treba da puštaju korijene, jer će ga jednog dana sigurno napustiti i iza sebe ostaviti apsolutno sve što su na njemu zvali svojim. 

U jednom od tih ajeta Uzvišeni Allah poručuje: ''Znajte da je život na ovome svijetu igra i razonoda, uljepšavanje i međusobno hvalisanje te nadmetanje u imecima i broju djece! On je poput biljke, čiji rast poslije kiše oduševljava nevjernike, pa ona zatim uzbuja, ali je poslije vidiš požutjelom, da bi se na kraju skršila. A na onome svijetu je teška patnja ali i Allahov oprost i zadovoljstvo; a život na ovome svijetu je samo varljivo uživanje.'' (El-Hadid, 20.)

U ovom ajetu nas Uzvišeni Allah podsjeća da je (u poređenju sa životom na Ahiretu) život na Dunjaluku samo igra i zabava. Na taj način nas On upozorava da život na Dunjaluku treba da shvatimo ozbiljno, kao jedinstvenu priliku da se pripremimo za vječni život na Ahiretu, a ne bezazleno kako to čine nevjernici, koji smatraju da je smisao života na Dunjaluku samo igra i zabava te da nakon smrti više nema života. 

Zatim nas Gospodar obavještava da ljudi, zaboravljajući da će jednog dana napustiti Dunjaluk, veliku pažnju poklanjaju uljepšavanju. Uljepšavaju sebe fizički (dotjeruju se, šminkaju, kupuju lijepu i skupu odjeću); uljepšavaju svoje domove kako bi im boravak u njima bio što ugodniji; uljepšavaju i svoju životnu zbilju, koja zna da bude jako ružna i tmurna, ali se mora pokazati drugima i to u što boljem svjetlu. Naravno, uljepšavanje nije zabranjeno, ali ono ne smije čovjeka udaljiti od sjećanja na smrt, kao što se ne smiju pri uljepšavanju ni koristiti zabranjene stvari, poput laži i slično.

Slijedeća stvar koju spominje Gospodar, a na koju ljudi bespotrebno troše svoje vrijeme, energiju i živce jeste svoje dokazivanje drugima te nadmetanje u imetku i djeci. Ljudi se takmiče u tome ko će više imati novca na kontu, čija će djeca imati bolje ocjene u školi i bolje se snaći u životu, ko će napraviti veću kuću, ko će kupiti ljepši i skuplji namještaj, ko će kupiti bolje i jače auto, ko će napraviti veću džamiju i višu munaru, čiji će džemat biti veći i imati više djece u mektebu, čiji će džemat imati više aktivnosti, koji džemat će bolje organizovati kermes ili neku drugu manifestaciju...

Ljudi sve od sebe dadoše da dokažu svoju čast, a zaboravljaju da se čast nalazi u ljudskosti i da onome ko nije ''čovjek'' (insan) ne pomažu nikakve titule. Zaboravljaju da su u životu na ovome svijetu, kao i na putu prema Gospodaru, djela važnija od porijekla

Jer, kako kaže naš Gospodar, svi smo mi poput biljke koja ozeleni poslije kiše pa poslije vremenom požuti i skrši se. Dakle, proživimo mladost, dočekamo starost i umremo. I šta onda? Idemo kod svoga Gospodara da nam podari zasluženu platu – pa ili kaznu ili oprost i zadovoljstvo (odnosno, nagradu). A na osnovu čega će nam ih dati? Na osnovu naših djela. Jer sa ovoga svijeta ne nosimo ništa drugo. A ništa drugo i nemamo. Čak ni tijelo ni duša ne pripadaju nama. Samo djela.

Zato se čudim ljudima, koji su stekli veliki imetak na Dunjaluku, a koji govore kako neće halaliti svojoj djeci ako prodaju njihovo nasljedstvo. Kako, bolan, nećeš halaliti kad to više nije tvoje? Hoćeš li ti, možda, da odrediš kako će se postupati sa tvojim imetkom sve do Smaka svijeta? Ne možeš, bolan! I nećeš! Sve što imaš samo si posudio od svoga Gospodara do roka određenog. Pa kad umreš onda to vraćaš Gospodaru, pa onda tvoji nasljednici to dalje posude od Gospodara pa rade s tim imetkom šta oni hoće, pa kad oni umru opet sve vraćaju Gospodaru i tako ukrug. 

Šta ti u svemu tome možeš (ako hoćeš)? Možeš da im olakšaš pa da im još za svoga života podijeliš imetak ili da im pismenim putem (npr. putem testamenta) dadneš instrukcije kako će da ga podijele, da se ne bi posvađali i prekinuli porodične veze, što danas, nažalost, nije rijedak slučaj.

Kao što ćeš moći, uz Allahovu dozvolu, da im na Sudnjem danu pokloniš višak svojih dobrih djela kako bi im olakšao ulazak u Džennet. A da bi stekao višak dobrih djela, onda se moraš, i sa drugima a i sa samim sobom, takmičiti u dobru. I, naravno, nadati se Allahovoj milosti.

Gospodaru naš, podari nam dobro i na ovome i na onome svijetu i spasi nas od džehennemske vatre. Gospodaru naš, oprosti nama, našim roditeljima i svim vjernicima na Sudnjem danu. Amin

 

Djela - jedini imetak.doc
Microsoft Word Dokument 60.0 KB