KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

ZU-L-HIDŽDŽE  

 

Zahvala i salavat!

Draga moja braćo! Idućeg petka, inšallah, nastupa mjesec zu-l-hidždže, mjeseca hadža, pojačanog ibadeta, posta i oprosta.

Riječ zu-l-hidždže u prijevodu znači ''mjesec hadždža'', što znači da taj mjesec dobio naziv po petoj islamskoj dužnosti, koja se u njemu obavlja, a ona se obavlja od 9. dana (Arefata) pa do 13. dana (4. dana Bajrama).

Većina ovogodišnjih hadžija je već otišla u goste Uzvišenom Allahu i ovih dana uživaju u ljepotama i berićetu naših časnih mjesta, u milosti svoga Gospodara i pripremama za obavljanje hadždža. Oni su se odazvali naredbi Uzvišenog Allaha, Koji je rekao: "Prvi Hram sagrađen za ljude jeste onaj u Meki. Mubarek je on i putokaz svjetovima. U njemu su znamenja očita – mjesto na kojem je stajao Ibrahim. Onaj ko uđe u njega, siguran je. Posjetiti Kabu, dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj ko negira ovu obavezu neka zna da je Allah neovisan o svjetovima.'' (Ali Imran, 96-97.)

I zato, blago li se dušama i očima ovogodišnjih hadžija! Mi iz našeg džemata ove godine nemamo putnika na hadždž, ali se nadamo da ćemo ih imati idućih godina i zato preporučujem svima, koji nisu još uvijek bili na hadždžu, da počnu razmišljati o toj obavezi i da se počnu pripremati za to putovanje i za gostoprimstvo u Allahovoj Kući.

Prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždžeta imaju kod Allaha, dž.š., posebnu vrijednost. Allah, dž.š., na početku sure El-Fedžr kaže: "Tako mi zore! I deset noći!" Ulema smatra da se ovdje misli na prvih deset noći zu-l-hidždžeta. Allah, dž.š., se zaklinje ovim noćima, odnosno danima, a ono sa čime se zaklinje Gospodar svjetova ima posebnu važnost.

U vezi s tim Muhammed, a.s., je rekao: "Nema dražih dana Allahu, dž.š., za primanje dobrih djela od ovih dana.'' Navedeni hadis nam govori da su prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždžeta bolji od svih drugih dana, osim zadnjih deset dana Ramazana, jer je u njima noć Kadra, a ona je vrijednija od hiljadu mjeseci.

Govoreći o vrijednosti prvih deset dana zu-l-hidždžeta, Muhammed, a.s., je podsticao ashabe da pojačaju u njima svoje ibadete i zikrove. U jednoj predaji stoji da je rekao: "Nema vrijednijih dana kod Allaha, dž.š., niti dražih Njemu, od ovih deset dana, pa pojačajte u njima tehlil, tekbir i tahmid!"

Mi smo kao muslimani i sljedbenici Muhammeda, a.s., ovim hadisom pozvani da prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždžeta iskoristimo i provedemo ih, koliko smo u mogućnosti, u pojačanom ibadetu i približavanju Uzvišenom Allahu. Tim povodom ćemo, inšallah, u ovoj našoj lijepoj džamiji, prvih deset noći zu-l-hidždžeta, poslije jacije-namaza, učiti kraće zikrove.

Zu-l-hidždže je, kao što smo naveli, i mjesec posta, a post je jedan od najboljih načina približavanja Allahu, dž.š. Post prvih devet dana ovog mjeseca je sunnet, kao što prenosi Hunejde bin Halid, r.a.: ''Poslanik, a.s., je postio Ašuru, devet dana zu-l-hidždžeta, i od svakog mjeseca po tri dana (bijele dane).'' Ovo je, također, poziv svima, koji mogu, da poste te dane ili bar par dana.

Među tih devet dana je i Dan Arefata, a o postu toga dana Poslanik, a.s., je rekao: "Post po tri dana od svakog mjeseca i Ramazan do Ramazana su kao post cijelu godinu." Ashabi ga upitaše o postu Dana Arefata, a on reče: ''On briše manje grijehe učinjene godinu prije i godinu poslije." Ashabi ga upitaše o postu Ašure, a on reče: "On briše grijehe učinjene u prošloj godini!" Prema tome, zu-l-hidždže je, kao što smo i rekli, i mjesec oprosta, a pošto smo svi mi griješnici i treba nam oprosta, onda preporučujem svima nama da, ako ne možemo postiti svih devet dana s početka zu-l-hidždžeta, bar postimo deveti dan, Dan Arefata i da se na taj način očistimo od velikog broja naših grijeha.

Draga moja braćo! Pripremite se za berićet prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždžeta i iskoristite te dane da ih provedete u pojačanom ibadetu i postu, posebno postu dana Arefata!

Molim Dragog Allaha da olakša hadžijama obavljanje hadždža i da im ukabuli njihove ibadete i dove, a da nama pomogne da dane prve trećine mjeseca zu-l-hidždžeta provedemo u robovanju Njemu, da nas očisti od grijeha i uputi na Pravi put! Amin!

 

Midhat-ef. Sejfić

Dorbirn, 21.10.2011.