KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

PROPISI O KURBANU

 

Zahvala i salavat!

Draga moja braćo! Danas je jedanaesti dan mjeseca Zu-l-ka'de, što znači da nam je do Kurban-bajrama ostalo još nekih mjesec dana. Zato je ovo idealno vrijeme da počnemo razmišljati o svojim kurbanima, kako bismo ih na vrijeme mogli obezbijediti i pripremiti.

Tim povodom ćemo se danas, ako Bog da, podsjetiti na najvažnije stvari vezane za klanje kurbana.

Klanje kurbana je 48. sastavni dio imana. To je propis koji datira još od vremena Ibrahima, a.s., a propisan je iz razloga da bi ljudi spominjali Allahovo, dž.š., lijepo ime. Zato se prije klanja kurbana i izgovaraju riječi: ''Bismillah! Allahu ekber!'' I samo sa tim riječima, kurban će biti ispravan, a kurbansko meso halal za korištenje. S druge strane, socijalna strana ovog ibadeta, koja se ogleda u podjeli kurbanskog mesa, dolazi u drugom planu i možemo reći da je ona usputna. O tome Dragi Allah kaže: ''Do Allaha neće doprijeti meso od kurbana niti krv njihova, ali će mu stići iskreno učinjena djela vaša. Tako vam je Allah potčinio kurbane da biste mu tekbire donosili, zato što vam je uputu podario. A ti obraduj one koji dobra djela čine.'' (El-Hadždž, 37.)

Prema hanefijskom mezhebu zaklati kurban je vadžib svakoj osobi koja nije musafir i koja posjeduje nisab. Dakle, ko nema nisab, nije dužan, ali ako ima sredstva za kurban, može ga zaklati i imat će nagradu za njega. Jedan kurban je dovoljan za jednu porodicu. Dakle, ne moraju i muž i žena i djeca svi posebno klati, nego je dovoljan jedan kurban.

Kurban se kolje nakon klanjanja bajram-namaza, pa sve do ikindije trećeg dana Kurban-bajrama. Sve što se zakolje prije ili poslije navedenog vremena, ne smatra se kurbanom, nego običnom sadakom.

Najbolje je da čovjek lično zakolje kurban i to tako što će ga povaliti na lijevu stranu i okrenuti prema kibli i onda prethodno naoštrenim nožem obaviti klanje. Ako neko ne može lično zaklati kurban, onda može ovlastiti drugoga da to učini za njega, s tim što bi bilo lijepo da bude barem prisutan kod klanja. A ako ne može biti ni prisutan, kurban će mu opet biti valjan. Ono što je najlakše nama jeste da preko Islamske zajednice uplatimo kurban za potrebe naših medresa. Time ćemo biti sigurni da su kurbani ispravni, a i pomoći ćemo rad naših medresa, koje moraju svakog dana napraviti po nekoliko stotina obroka za našu djecu i braću, koja se školuju.

A oni koji mogu organizovati klanje kurbana u rodnom mjestu, treba da imaju u vidu još i to da se u klanju krave kao kurbana, može udružiti najviše sedam osoba sa istim nijetom. Ako samo jedna osoba, od njih sedam, nema nijet da zakolje obavezni kurban, nijednoj od tih osoba neće kurban biti valjan. Krava, koja je određena za kurban, mora biti stara minimalno dvije godine, dok ovca mora imati godinu dana.

Dvije trećine kurbana se obavezno moraju podijeliti komšijama, rodbini i siromasima, dok jednu trećinu domaćin može ostaviti za sebe i svoju porodicu. Također, onim što ostane od utrobe i kostiju, treba nahraniti mačke i pse, a niukom slučaju to ne treba zakopavati u zemlju, jer kurbansko meso nije sveto, a za hranjenje životinja slijedi nagrada.

Kožica od kurbana se može ili iskoristiti ili podariti, ali se niukom slučaju ne smije prodati. Poslanik, a.s., je upozorio: ''Ko proda kožicu svoga kurbana, taj nema kurbana.''

Ovdje još moram skrenuti pažnju na jedan izmišljeni propis, koji je prisutan kod nas, a to je da se prije ili poslije klanja kurbana klanja dva rekata nafile. Ta nafila se ne spominje niti u Kur'anu, niti u hadisima, niti u našoj stručnoj literaturi, što znači da se radi o novotariji, koju treba što prije izbaciti iz upotrebe.

A kao što je pravilo za sve obaveze, da za njih kada se ispune slijedi nagrada, tako je i kada je u pitanju kurban. ''Za svaku dlaku od vune imat ćete sevap'', veli Muhammed, a.s. A rekao je i ovo: ''Ko sa zadovoljstvom zakolje kurban, računajući na Allahovu nagradu, kurban će mu biti zastor od vatre.''

Eto, draga moja braćo, oni među vama koji su u mogućnosti da zakolju kurban, kao i oni koji su obavezni da ga zakolju, imajte na umu riječi sa današnje hutbe, pa na vrijeme pripremite svoje kurbane.

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, da nam olakša pripremu naših kurbana i da sve one koji budu klali kurban, nagradi velikom nagradom. Amin!

Midhat-ef. Sejfić

Dornbirn, 7.10.211.