KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 02.09.2011

 

DESET ODLIKA DANA PETKA

 

            Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Koji je učinio petak najodabranijim danom u sedmici. Neka su salavat i selam na Muhammeda, a.s., koji je petkom poklanjao posebnu pažnju svome Gospodaru i svome Ummetu.

            DMB! Mi obično kada osvane petak, prvo što pomislimo jeste: ''Eh, evo osvanuo je još jedan petak, valja mi opet u džamiju da otarasim onu džumu.'' Rijetko ko od nas pomisli da je petak dan ibadeta i najbolji dan u kome Sunce obasja Zemlju. Pogotovo je malo među nama koji znaju i koji su svjesni da petak ima stotinu odlika i da su neke od tih odlika posebno važne za Ummet Muhammeda, a.s. Da bismo probudili našu svijest o vrijednostima dana petka, danas ćemo navesti njegovih deset najvažnijih odlika:

 

  1. Petak je mubarek dan ovog ummeta. ''Zaista je petak Allah muslimanima učinio mubarek-danom. Pa ko dođe na džuma-namaz, neka se okupa, ako bude imao miris, neka se namiriše i neka upotrijebi misvak.'' Dakle, dok jevreji imaju subotu, a kršćani nedjelju, muslimani imaju petak, kao mubarek-dan.

  2. ''Najvredniji namaz kod Allaha je sabah u džematu petkom.'' Ovo je hadis, ali ujedno i poziv svima nama da ubuduće svakog petka klanjamo sabah u džematu.

  3. ''Džehennem se potpaljuje svakim danom osim petkom.'' Ovaj hadis ukazuje na posebnu Allahovu milost koju On petkom poklanja Svojim robovima. Pa tako vjernik koji bude preselio na Ahiret u petak, bit će oslobođen kaburskog ispitivanja i kaburskog azaba, a imat će i nagradu šehida.

  4. Petkom je lijepo poraniti u džamiju. ''Ljudi će na Sudnjem danu sjediti do Allaha onim redoslijedom kako su dolazili na džuma-namaze: prvi, pa drugi, pa treći.'' Postoje i drugi hadisi koji govore o vrijednosti ranog dolaska na džumu, ali, zaista, trebamo znati da čovjeku ne treba bolja nagrada, ni na Dunjaluku ni na Ahiretu, od boravka u Allahovoj, dž.š., blizini.

  5. ''Ko klanja džumu, a zatim prouči sure Ihlas, Felek i Nas, te Fatihu po sedam puta, bit će sačuvan do sljedeće džume.'' Ovdje se misli na fizičku sigurnost onoga ko klanja džumu, njegovog imetka i njegove porodice.

  6. Petkom se poništavaju grijesi. Odnosno, onaj ko klanja dvije džume uzastopno, Dragi Allah mu oprašta manje grijehe, koje je učinio, između te dvije džume. ''Džuma do džume briše manje grijehe između njih.''

  7. ''Petkom postoji jedan trenutak, u kome ako musliman zatraži neki hajr od Allaha, On će mu to podariti. Taj trenutak je kratak.'' Davanje ovakvog trenutka predstavlja veliku Allahovu, dž.š., blagodat nama. Taj trenutak je skriven, a o njemu postoji mnogo mišljenja. Skriven je iz sličnog razloga iz kojeg je skriveno i najveće Allahovo, dž.š., ime – da bismo što više petkom učili dove i proveli što više vremena u ibadetu.

  8. Petkom se umnogostručuje više stvari. Uvećava se imetak sadakom, umnogostručuje se nagrada za dobra i kazna za loša djela. Zato Poslanik, a.s, preporučuje svom Ummetu da petkom što više daju sadaku, da čine što više dobrih djela i da se čuvaju loših, podsjećajući da se sedmica po petku poznaje.

  9. Poslaniku se petkom izlažu djela njegovog Ummeta i zato on savjetuje svome Ummetu da petkom što više donose salavate na svoga Poslanika. ''Donosite puno salavata na mene svakog petka, pa ko bude više salavata na mene donosio, bit će bliži meni (u Džennetu).''

  10. ''Allahu se djela izlažu ponedjeljkom i četvrtkom, a vjerovjesnicima, očevima i majkama petkom, pa se oni raduju njihovim dobrim djelima i lica im postaju bjelja i ozarenija.'' Ovim hadisom Poslanik, a.s., nas obavještava da se našim merhumima petkom izlažu naša djela i zato nas on podstiče da budemo što bolji kako bi naši merhumi petkom bili radosni. On nas u drugim hadisima podstiče da petkom obiđemo i mezarja naših merhuma, jer su oni svjesni tih posjeta, i da na taj način steknemo dobro djelo.

DMB! Evo čuli smo koje su to najvažnije odlike dana petka. Nadam se da ste ih upamtili i da ćete u buduće biti svjesniji njihove vrijednosti, pa onda svaki petak sa radošću dočekivati.

Molim Dragog Allaha da nas uputi na put koji vodi ka Njegovoj blizini, milosti, oprostu i zadovoljstvu. Amin!

 

Odlike petka.doc
Microsoft Word Dokument 29.5 KB