SADAKA

 

            Zahvala i salavat!

S obzirom da se nalazimo u mubarek mjesecu ramazanu, u kome smo navikli da budemo najdarežljiviji i u kojem je Poslanik, a.s., bio najdarežljiviji, danas ćemo govoriti o sadaki. Pod pojmom sadaka podrazumjeva se svako plemenito djelo učinjeno isključivo u ime Allaha, dž.š., i koje nije popraćeno pogovorom ili traženjem protuusluge.

Mi obično kada govorimo o sadaki mislimo na davanje novca siromasima, međutim, sadaka nije i ne mora biti samo materijalne prirode. Tako se u sadaku ubraja: presuditi pravedno među dvojicom, pomoći čovjeku oko njegove životinje, svaki zikr, duha-namaz, svaki korak kojeg čovjek napravi radi namaza, uklanjanje sa puta onoga što smeta, osmijeh na licu pri susretu sa bratom muslimanom, lijepa riječ, savjet, utjeha, podsticaj na činjenja dobra, sprečavanje činjenja zla, saučešće u bolu, zajednička podjela radosti i sl.

Dakle, ta i njima slična djela jesu ona koja je Poslanik, a.s., smatrao i ibadetom i sadakom. Čineći ta djela musliman živi u svojoj zajednici kao izvor dobra, koristi i plemenitosti i biva onaj za koga je Poslanik, a.s., u hadisu rekao: "Blago čovjeku koga Allah učini ključem dobra i branom za zlo!".

U svakom smislu ona podrazumijeva davanje, a Uzvišeni Allah o tome kaže: "Nećete ostvariti dobročinstvo sve dok ne budete davali od onoga što vam je najdraže"! (Ali Imran, 92.)        

Postoji više hadisa koji govore o tome koja je sadaka najbolja?

            "Najbolja je sadaka nahraniti gladna." (IPH,115)

            "Najbolja je sadaka da djeliš od svoje imovine kada si zdrav, kao i onda kada si prinuđen da štediš nadajući se bogatstvu a bojeći se siromaštva..." (IPH, 116)

            "Najbolja je sadaka vodom napajati žedne." (IPH, 119)

            "Najbolja sadaka je ona kojom čovjek neće ugroziti ni sebe ni svoju porodicu. Gornja ruka, (tj.ruka koja djeli) bolja je od donje ruke (ruke koje prima)..." (IPH, 120)

            Spomenut ćemo neke od koristi sadake:

            1. Sadaka liječi bolesne i otklanja nevolje. Poslanik, a.s, kaže: "Liječite bolesne sadakom, imetak osiguravajte zekatom, a nevolje otklanjajte dovom."

            2. Meleki svakodnevno čine dovu za davaoca sadake. U hadisu stoji: "Nema dana u kojem robovi osvanu, a da ne siđu dva meleka i jedan od njih gvori: "Allahu nadoknadi onome ko dijeli", a drugi govori: "Allahu, daj propast onome ko uskraćuje."

            3. Sadaka uvećava imetak. Allah, dž.š., kaže: "Oni koji udjeljuju svoje na Allahovm putu slični su zrnu iz kojeg nikne sedam klasova, a u svakom klasu po stotinu zrna. A Allah će kome hoće dati i više, jer je On široke ruke i sve zna.'' (El-Bekare, 261.).

           4. Sadaka briše grijehe.  Poslanik, a.s., kaže: "Sadaka gasi grijehe, kao što voda gasi vatru".

            5. Sadaka ublažava srdžbu Gospodara i štiti od teške smrti. Poslanik, a.s, je rekao: "Činjenje dobrih djela štiti od lošeg i teškog kraja, tajna sadaka gasi srdžbu Gospodara, a čuvanje rodbinskih veza produžava život".

            6. Sadaka će biti uzrok spasa na sudnjem danu. Poslanik, a.s, kaže: "Svaki će čovjek biti u hladu svoje sadake (na Sudnjem danu), sve dok se ljudima ne presudi."

            7. Postoji i sadaka za koju čovjek ima sevape i poslije smrti. Tako je Allahov Poslanik rekao: "Kada čovjek umre, prestanu mu sevapi stizati, osim u tri slučaja: - trajna sadaka, nauke kojom se svijet koristi, i dobrog djeteta koje mu dovu čini."

            Eto, vidjeli smo šta je to sadaka i šta se sve ubraja u sadaku, koje su sadake najbolje i koje su koristi od davanja sadake. Imajte u vidu ove činjenice kada u buduće budete davali sadaku i ne zaboravite da nije sadaka samo materijalne prirode, nego je sadaka nešto puno više i ona je potvrda našeg imana, islama i ihsana. Zato je podijelimo kad god možemo.  

Molim Allaha, dž.š., da nam pomogne u Islamu, ojača u imanu i omili u ihsanu, da budemo od onih koji čine dobro i sprečavaju zlo. Amin!

 

Midhat-ef. Sejfić

Dornbirn, 12.8.2011.