KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

ZAJEDNIŠTVO

 

            Zahvala i salavat!

            Braćo moja u Islamu! Uzvišeni Allah u Kur'anu poručuje: ''Svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nemojte se razjedinjavati!'' (Ali Imran, 103.)

            Navedeni ajet, koji nosi sa sobom više poruka, govori o jednom od najvećih farzova svakom muslimanu, a to je biti član muslimanske zajednice, odnosno, džemata.

            Sistem života u kojem živi moderni musliman, njegovo nastojanje da ostvari što više dunjalučkih želja, što uzrokuje osjećaje sebičnosti, zavisti i zlobe, zatim okruženje u kojem živi, utrka sa modernim trendovima, želja za bogatstvom i isticanjem, sve su to razlozi koji čovjeka tjeraju da se zatvara u okvire svoje malobrojne porodice, da se udaljava od džemata, da se svađa sa svojim komšijom, da kida rodbinske veze, da zaboravlja na svoje roditelje, da se što više udalji od svoje vjere i svoga Gospodara i da se što više približi propasti i bankrotu i na Dunjaluku i na Ahiretu.

            Ako pogledamo kakvo je stanje muslimana u svijetu i, posebno, kakvo je stanje muslimana u našem džematu, vidjet ćemo da je ono alarmantno i da je krajnje vrijeme da se promijeni nabolje. Citirani ajet nam upravo daje rješenje navedenog problema – drži se džemata!

            Tim povodom ćemo danas govoriti o džematu i obavezi čuvanja zajedništva.

            Kada otvorimo prijevod Kur'ana i pogledamo stil Kur'anskog kazivanja, vidjet ćemo da su svi propisi došli u obliku naredbe vjerniku kao članu džemata.

''Obavljajte namaz i dajite zekat!'' (El-Bekare, 110.)

''O vjernici, propisuje vam se post...!'' (El-Bekare, 183.)

''A hadždž i umru radi Allaha obavljajte!'' (El-Bekare, 196.) I tako dalje.

Čak i kada se obraća pojedincu, vrlo brzo Uzvišeni Allah prelazi na stil obraćanja zajednici. ''Ko učini dobro djelo, to je njemu u korist, a ko učini loše djelo, njemu je na štetu. Zatim ćete se Gospodaru svome vratiti.'' (El-Džasije, 15.)

''Ko se preda Allahu i bude činio dobra djela, on će kod svoga Gospodara imati nagradu i oni neće imati straha i ni za čim oni neće tugovati.'' (El-Bekare, 112.) Ovakvih primjera je mnogo u Kur'anu.

Dakle, Uzvišeni Allah u svakom propisu ukazuje na džemat i od nas traži da se držimo džemata. A koliko je to važno, dovoljno nam govori Njegova naredba da se vjernici petkom moraju okupiti na džumi-namazu. (El-Džumu'a, 10.)

S druge strane, Poslanik, a.s., nagovještava da su ibadeti u džematu bolji od ibadeta pojedinca.

''Ko Me spomene u sebi i Ja njega spomenem u sebi. Ko Me spomene u džematu i Ja njega spomenem, ali u boljem džematu.''

''Namaz u džematu je bolji 27 puta od namaza pojedinca.'' Ovakvih primjera ima mnogo.

            Braćo moja u Islamu! Biti član džemata ima mnoge pogodnosti i prednosti, dok bježanje od džemata predstavlja propast za pojedinca i problem za džemat. Poslušajmo dva hadisa o tome.

            ''Allahova pomoć je na strani džemata, pa ko se izdvoji, izdvojio se u Vatru. Zaista, šejtan trči za onim koji razjedinjuje džemat.''

''Šejtan je sa usamljenim, a od dvojice bježi.''

            Zato, budimo članovi svoga džemata i čuvajmo svoje zajedništvo! Ne dozvolimo sebi da budemo usamljene ovce, koje su odlutale od svog stada, da ne bismo bili lahka meta vukovima!

            Također, imajte na umu da citirani ajet s početka džume, pored svega navedenog, poručuje i to da biti član džemata znači prisustvovati i aktivno učestvovati u svim aktivnostima, koje poduzima džemat. Mi smo svi manje-više upoznati sa aktivnostima našeg džemata, ali je naše učešće i naše prisustvo vrlo slabo i na tome moramo dobro poraditi i stanje popraviti.

Pred nama je naše bajramsko veselje, za čiju smo organizaciju i uspjeh svi odgovorni. Ja koristim priliku da vas sve pozovem da, u skladu sa vašim mogućnostima, pomognete džematu u održavanju bajramskog veselja i, svakako, da svojim prisustvom uveličate našu zajedničku radost i veselje. Danas iza džume-namaza počinje pripremanje sale u Messehalle, a veselje, ako Bog da, počinje sutra u 20 h. Pa, bujrum!

            Završit ćemo, kao što smo i počeli, sa jednim kur'anskim ajetom, u kome Uzvišeni Allah poručuje: ''Nemojte biti kao oni koji su se razjedinili i u mišljenju podvojili, kad su im već jasni dokazi došli; njih čeka patnja velika.'' (Ali Imran, 105.)

            Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, pa da budemo cigle, koje će se jedna na drugu naslanjati i na taj način graditi i učvršćivati naš džemat. Amin!

 

Midhat-ef. Sejfić

Dornbirn, 11.11.2011.