KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

Dornbirn, 30.12.2011

 

PRVI VELIKI PREDZNAK SUDNJEG DANA - DEDŽDŽAL

 

Zahvala i salavat!

Draga braćo! Današnja hutba će, akobogda, biti posvećena stanju u islamskom svijetu. Činjenica je, naime, da mi živimo u vremenu velikih laži, u kojem nam se stvari prikazuju drugačijim, lijepe stvari se prikazuju kao ružne, a ružne stvari kao lijepe i tome slično. Tako nam se i stanje u islamskom svijetu prikazuje pogrešno, ubjeđuju nas da se tamo odvija borba za demokratiju, dok se iza paravana dešavaju velike stvari.

Jednostavno rečeno, braćo moja, na osnovu dešavanja u svijetu, sa velikom sigurnošću možemo reći da su se mali predznaci Sudnjeg dana primakli svome kraju i da se nalazimo pred samim vratima velikih predznaka Sudnjeg dana. Pokušat ću u nekoliko rečenica da objasnim tu činjenicu. Zamolit ću vas da pažljivo saslušate svaku rečenicu.

Kao prvo, želim da vas upoznam sa velikim predznacima Sudnjeg dana. Jednom prilikom je Poslanik, a.s., došao ashabima, dok su jedni druge savjetovali, pa ih je upitao na šta to oni jedni druge podsjećaju. Oni rekoše: ''Na Sudnji dan!'' Poslanik, a.s., reče: ''Sudnji dan neće nastupiti sve dok prije toga ne vidite deset predznaka!'' Pa je spomenuo: duhan (dim), pojavu Dedždžala, životinju koja će izaći iz utrobe Zemlje i obratiti se ljudima, izlazak Sunca sa Zapada, pojavu Isa, a.s., sina Merjemina, izlazak Je’džudža i Me’džudža, tri potresa: na Istoku, Zapadu i Arapskom poluotoku, te pojavljivanje vatre iz Jemena, koja će ljude tjerati ka mjestu okupljanja!

DMB! Prvi od deset velikih predznaka Sudnjeg dana jeste pojava Dedždžala, osobe koja će, poput prokletog šejtana, zavoditi ljude. Činit će velika čuda i ljudima će stvari prikazivati naopako. Njega će prepoznati jedino iskreni Allahovi robovi. O tome je Poslanik, a.s., rekao: "Dedždžal će između očiju imati napisano "kafir", što će moći pročitati svaki vjernik, bio pismen ili ne! To neće vidjeti nevjernici, makar znali čitati i on neće imati djece.''

Dedždžal će se pojaviti sa istoka, iz Horosana, dakle, iz Irana, od isfahanskih Jevreja. Nema mjesta na planeti u koje neće ući, osim Mekke i Medine. Njegovi pomoćnici će biti prokleti šejtani, koji će se pretvarati u ljudske likove, kako bi mu pomogli u ostvarenju njegova cilja. A njegov cilj će biti da dokaže ljudima da je, neuzubillah, on Bog i da ih tako što više odvede u zabludu i Džehennem. Mjesto odakle će početi svoje djelovanje jeste Mesdžidu-l-Aksa (Bejtu-l-makdis, džamija el-Aksa), koja se nalazi u zemlji koja će se uskoro prostirati od Nila (u Egiptu) do Eufrata (u Iraku). Muslimansku vojsku protiv njega će okupiti i povesti Imam Mehdi, koji će se otkriti u Mekki. Dio Dedždžalove vojske će po Dedždžalovoj naredbi krenuti na Mekku da porazi Imama Mehdija. A krenut će iz Sirije i propast će u zemlju nakon trećeg potresa (u Arabiji), a Imam Mehdi će, potom, doći sa vojskom u Damask gdje će biti spušten Isa, a.s., koji će potom ubiti Dedždžala.

O tome je Muhammed, a.s., rekao: ''Kada bude Imam (Mehdi) predvodio muslimane na sabah namazu u Bejtu-l-makdisu, pojaviće se Isa, a.s. Kada ga Imam ugleda i prepozna, izmaknut će se nazad, kako bi Isa, a.s., predvodio džemat. Isa, a.s., će staviti ruku na pleća Imama i reći: 'Ne! Prođi naprijed i imami, jer je ikamet proučen tebi!' I Isa, a.s., će klanjati iza Imama. Kada završe namaz ustat će Isa, a.s., i sa njime muslimani. Kada Isa, a.s., otvori vrata Bejtu-l-makdisa, ugledat će Dedždžala sa 70 000 naoružanih Jevreja. Kada Dedždžal bude pogledao prema Isa, a.s., počet će se topiti, kao što se topi so u vodi i pokušat će pobjeći, a Isa, a.s., će ga slijediti i stići će ga kod vrata Ludd u Palestini. Potom će ga Isa, a.s., ubiti i ljudi će se riješiti dedždžalova zla.''

Dragi moji! Nadam se da vam je sada malo jasnije zašto se zadnjih godina vrše prokopavanja i radovi na džamiji El-Aksa, zašto je srušen režim u Libiji, zašto je došlo do podjele Sudana, zašto je okupiran Irak, zašto su pokrenuti neredi u islamskom svijetu, a pogotovo u Siriji, zašto se sprema napad na Iran i zašto su misli većine muslimana okrenute nebitnim stvarima i užicima. Sve su to stvari, koje najavljuju ubrzani dolazak Dedždžala.

Braćo! Ovo što sam vam danas rekao nije bajka, nego stvarnost, koja nam se uskoro sprema. Zato, pamet uglavu! Pred nama je teška 2012. gregorijanska i paganska godina. Prošli put smo govorili o pogubnosti njenog obilježavanja, a danas smo dobili razlog više zašto joj se ne možemo radovati. Zato se okanimo glupih svađa i prepirki, koje su rezultat naše opijenosti dunjalukom, a obratimo pažnju na važne stvari. Čvrsto se držimo džemata!!! Držimo se užeta, koje nas vodi ka Allahu, dž.š., i ka sigurnosti u okrilju Njegove milosti!!!

Molim Dragog Allah da nas zaštiti od: kazne u džehennemu, od patnje u kaburu, od iskušenja u životu i smrti i od zla Dedždžala! Amin!