KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

ODNOS PREMA KOMŠIJAMA

 

            Zahvala i salavat!

Draga moja braćo! Iza nas je još jedno bajramsko veselje, koje smo uspješno organizirali. Naš angažman oko tog veselja je pokazao da smo mi još uvijek džemat koji sazrijeva i koji tek treba da pokaže svoje plodove. To bukvalno znači da se organizacija bajramskog veselja spustila na pleća 40-ak ljudi, i da je posjeta bila prilično slaba. Ali, i pored svega toga, mi smo, u suštini, zadovoljni. S toga, koristim priliku da se zahvalim svima onima koji su učestvovali u organizaciji našeg bajramskog veselja, kao i onima koji su bili prisutni, i da zamolim Dragog Allaha da svima njima podari sreću, zdravlje, nafaku i berićet.

            S druge strane, organizacija našeg bajramskog veselja ukazala nam je na još jedan problem. Na veselju nisu bili prisutni naše komšije iz Feldkircha i Bludenza. Mi ćemo, akobogda, kao džemat poraditi na tom problemu, a prvi korak u tom smjeru jeste da se upoznamo sa islamskim propisima koji su vezani za odnos prema komšiji. Mi smo prošlog petka govorili o obavezi čovjeka da bude član džemata i da čuva svoj džemat, a danas ćemo, akobogda, govoriti o obavezi održavanja lijepih komšijskih odnosa.

Uzvišeni Allah u suri En-Nisa’ poručuje: ''I Allahu robujte i nikoga Njemu ravnim ne smatrajte i dobročinstvo činite roditeljima i rođacima i siročadi i siromasima i komšijama bližnjim i komšijama daljnjim i drugovima i putnicima-namjernicima i onima koji su u vašem posjedu! Allah, zaista, ne voli one koji se ohole i hvališu!''

U navedenom ajetu smo vidjeli da nam Dragi Allah naređuje da se lijepo ophodimo prema svim osobama s kojima smo u kontaktu, a među njima i prema našim bližim i daljim komšijama! Naše bliže komšije su u prvom redu naše džematlije, pa onda i komšije nemuslimani, dok su dalje komšije džematlije susjednih džemata, kao i naše komšije u Bosni. Navedeni ajet nam, također, govori da prvo moramo uspostaviti lijepe odnose sa bližim, pa tek onda sa daljim komšijama, jer ako ne možemo živjeti u miru sa prvim komšijom, nećemo moći ni sa onim daljim.

Koliko je ozbiljna obaveza imati lijep odnos prema komšiji dovoljno svjedoči hadis u kome Poslanik, a.s., kaže:  ''Džibril me je toliko puta podsjetio na komšiju, da sam pomislio da će se komšije početi međusobno nasljeđivati!'' Ovim hadisom Poslanik, a.s., poručuje da se prema komšiji treba odnositi isto kao i prema najbližoj rodbini. Jer, komšija ti nekada može zatrebati i pomoći više nego tvoja rodbina, pa čak i tvoji roditelji.   

A lijep odnos prema komšiji je vezan i za naš iman, odnosno, to je 67. ogranak našega imana. Navest ćemo tri hadisa o tome:

''Nije pravi vjernik onaj koji zanoći sit, a njegov komšija gladan.''

''Tako mi Allaha, nije vjernik, tako mi Allaha, nije vjemik, tako mi Allaha, nije vjernik!'' Neko upita: ''Ko to, Allahov Poslaniče?'' On reče: ''Onaj čiji komšija nije siguran od njegova zla!''

''Čuvaj se grijeha, bit ćeš najpobožniji čovjek; budi zadovoljan onim što ti je Allah dao, bit ćeš najbogatiji; lijepo postupaj prema komšiji, bit ćeš mu'min (vjernik); želi ljudima ono što želiš sebi, bit ćeš musliman i nemoj se puno smijati, jer to umrtvljuje srce.''

A o tome koje su obaveze komšije prema komšiji, Poslanik, a.s., je rekao: ''Kada komšija od tebe zatraži pomoć – pomozi mu!; kada se razboli – posjeti ga!; kada ga zadesi blagodat – čestitaj mu!; kada ga zadesi nesreća – saosjećaj sa njim!; kada umre – dođi mu na dženazu!; nemoj graditi kuću visoko, kako bi mu pravio zaklon, osim ako ti on dozvoli; nemoj ga uznemiravati mirisom iz svoga lonca, osim da i njemu uspeš od toga!; ako kupiš voća – udijeli mu od toga, a ako to nisi u mogućnosti onda unesi u kuću a da on ne vidi; i neka tvoje dijete s tim u ruci ne izlazi u dvorište, da komšijsko dijete ne bi poželjelo isto.''

Na kraju ćemo navesti jedan slučaj iz života Muhammeda, a.s. Njegov prvi komšija je bio židov, koji ga je stalno uznemiravao i ispred njegovih vrata ostavljao smeće. Poslanik, a.s., je to strpljivo podnosio. Kada jednog jutra ispred svojih vrata nije našao uobičajeno smeće i uznemiravanje, Poslanik, a.s., upita ashabe šta je s tim židovom. Kazaše mu da se židov razbolio i da je na smrtnoj postelji. Muhammed, a.s., ode u njegovu kuću da ga obiđe, kao komšiju bolesnika. Kada je židov ugledao Poslanika, a.s., izgovorio je šehadet, jer je bio svjestan da na toliko uznemiravanje, uzvratiti dobrim je mogao samo onaj kojeg je Allah Milosni poslao kao Poslanika.

Zato, draga moja braćo, budimo dobri prema svojim komšijama kako bismo bili pravi vjernici i postigli rahatluk i sreću i ovoga i budućeg svijeta!

Gospodaru naš, učini nas od onih koji paze na svoje komšije i prema njima ispunjavaju sve svoje obaveze, budi nam milostiv na Sudnjem danu i uvedi nas u lijepi Džennet! Amin!

Midhat-ef. Sejfić

Dornbirn, 18.11.2011.