KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

Dornbirn, 02.12.2011

 

JEVMU-AŠURA

 

            Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Koji upućuje na pravi put onoga koga hoće, a ostavlja u zabludi onoga koga hoće i koji iz Svoje milosti prašta i nagrađuje! Zaista je On bogat, a mi smo siromašni i On je hvale dostojan! Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s, njegovu časnu porodicu, ashabe i sve one koji ga ispravno slijede do Sudnjeg dana!

Draga braćo! Danas ćemo se, akobogda, ukratko podsjetiti na vrijednosti mjeseca Muharrema i dana Ašure, koji, akobogda, nastupa u ponedjeljak.

Uzvišeni Allah u suri el-Enfal (36. ajet) poručuje: ''Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta: to je prava vjera. U njima nemojte griješiti!...''

 U navedenom ajetu smo vidjeli da je Allah, dž.š., od vremena kada je nebesa i Zemlju stvorio, odlučio da se vrijeme računa pomoću dvanaest lunarnih mjeseci, među kojima posebnu počast imaju četiri ''Časna (Sveta) mjeseca'' (Ešhuru-l-hurum). Naš Gospodar, također, od nas traži da u tim mjesecima izbjegavamo činenje velikih grijeha.

U vezi sa navedeni ajetom je i hadis Poslanika, a.s., u kome on kaže: ''Vrijeme kruži, kao i onoga dana kada je Allah stvorio nebesa i Zemlju. Godina ima dvanaest mjeseci, od čega su četiri sveta: tri dolaze jedan za drugim: Zu-l-ka'de, Zu-l-hidždže i Muharrem, te Redžeb, koji je između Džumade-l-uhra i Ša'bana!''

Prema tome, u četiri sveta mjeseca se ubraja i ovaj, mjesec Muharrem, čija se važnost ogleda u vrijednosti čovjekovog posta u njemu, a posebno posta desetog dana - ''Jevmu-Ašure''.

            O tome naš Poslanik Muhammed, a.s., u jednom hadisu kaže: ''Najbolji post poslije Ramazana jeste post mjeseca Muharrema, a najbolji namaz poslije farz-namaza jeste noćna nafila!''

Inače, Poslanik, a.s., je tokom svoga boravka u Mekki postio deseti dan Muharrema. Nakon dolaska u Medinu vidio je da i Jevreji poste taj dan, pa ih je upitao: ''Zašto postite danas?'' Oni rekoše: ''Ovo je lijep dan, dan u kojem je spašen Musa, a.s., sa Israelćanima od njihovog neprijatelja, pa ga je Musa postio.'' Poslanik, a.s., reče: ''Meni je Musa bliži nego vama!'' – pa je postio taj dan, a i drugima je naredio da ga poste.

 U drugoj predaji još stoji: ''...To je dan u kome se zaustavila Nuhova lađa na brdu el-Džudijj, pa ga je Nuh, a.s., postio...''

Govoreći o vrijednosti posta dana Ašure, Poslanik, a.s., je rekao da post toga dana briše manje počinjene grijehe u protekloj godini dana. Za svakoga onog ko nije bio u prilici da prošlog mjeseca posti dan Arefata, evo prilike da se postom dana Ašure kutariše velikog bremena manjih grijeha.

Poslanik, a.s., također, preporučuje da se pored desetog dana Muharrema posti i dan prije ili dan poslije, kako bi se i na taj način Muslimani razlikovali od jevreja. Jednom prilikom mu je, nakon što je postio Ašuru, bilo rečeno: ''O Allahov Poslaniče, to je dan koji obilježavaju Židovi i Kršćani!'' Muhammed, a.s., je rekao: ''Iduće godine ćemo, akobogda, postiti i deveti dan!'' Nažalost, on nije dočekao narednu godinu, jer je Poslanik, a.s., te godine preselio na Ahiret!

Draga braćo! Pred nama je još jedna jedinstvena prilika da se postom očistimo od jednog dijela naših grijeha, pa je zato iskoristimo! Postimo dan Ašure, a ako možemo i još koji dan u ovom časnom i mubarek mjesecu Muharremu! Na taj način ćemo se, akobogda, približiti svome Gospodaru i steći Njegove mnogobrojne blagodati.

            Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, put koji vodi ka Njegovoj blizini i zadovoljstvu i koji vodi ka Njegovoj milosti i Džennetu! Amn!

 

            Na kraju samo par napomena:

Sutra, akobogda, u Flawilu (Scweiz) ima večer Kur'ana i ilahija, a u Ravensburgu (Deutsch) bajramsko veselje, pa bujrum ko može i gdje hoće!

            U četvrtak naš džemat organizuje džematski turnir u bilijaru, pa bujrum svima koji znaju igrati bilijar! To je, također, zbog feiertaga i prilika za druženje džematlija. Prihod od bilijara ide u kasu džemata, a za prva tri mjesta pripremljene su nagrade.

 

Midhat-ef. Sejfić

Dornbirn, 02.12.2011.