KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

HIDŽRA – ISPIT ZA MUSLIMANE

 

Zahvala i salavat!

DMB! Večeras, akobogda, nastupa nova 1433. hidžretska godina. Tim povodom ćemo se danas podsjetiti na jedan od najvažnijih događaja u historiji Islama – hidžru.

Hidžra je selidba Muhammeda, a.s., i muslimana iz Meke u Medinu. Ona se dogodila 622. godine kao direktna posljedica svakodnevnih napada mušrika na Islam i muslimane. Hidžra je kao takva bila veliki ispit za muslimane, koji su bili prinuđeni da dadnu svoje kuće i svu imovinu u zamjenu za slobodu. O tome Uzvišeni Allah kaže: "Onaj ko se iseli radi Allaha, uprkos neprijateljima, naći će na Zemlji mnogo mjesta i slobodu. A onome ko napusti svoj rodni kraj, radi Allaha i Poslanika Njegova, pa ga stigne smrt, nagrada od Allaha je sigurna. - Allah mnogo prašta i milostiv je." (En-Nisa', 100.)

Hidžri su prethodila tri sastanka Medinelija sa Muhammedom, a.s., u mjestu Akaba kod Mekke. Prvom susretu je prisustvovalo 6 Medinelija, sa kojima je Muhammed, a.s., poslao Mus‘ab b. Umejra, r.a., da ih podučava Islamu. Na drugom sastanku je bilo prisutno 12 ljudi, koji su se po prvi put zavjetovali Poslaniku, a.s., na vjernost. Na trećem susretu prisustvovala su 73 muškarca i dvije žene. Tom prilikom su se medinski muslimani zavjetovali da će biti poslušni i pokorni Poslaniku, a.s., da će se brinuti na njegovu opskrbu, da će naređivati ljudima dobro i odvraćati ih od zla, da će činiti dobro u ime Allaha, dž.š., da se, radi Allaha, neće bojati ničijeg prijekora i da će pomagati Poslaniku, a.s., kada od njih zatraži pomoć i pružiti mu zaštitu kao što štite sebe, svoje žene i svoju djecu, bez obzira na posljedice.

Nakon tog susreta Poslanik, a.s., naređuje ashabima da počnu sa hidžrom u Medinu. Dva mjeseca nakon toga zabrinuti mušrici iz Mekke održali su sastanak, na kojem su raspravljali o zadavanju konačnog udarca Islamu i muslimanima. Sastanku je prisustvovao i prokleti šejtan u obliku starca iz Nedžda. Tada je prihvaćen prijedlog Ebu Džehla da se iz svakog plemena uzme po jedan mladić i da onda oni svi zajedno ubiju Muhammeda, a.s. Na taj način bi se izbjegla osveta potomaka Abdu-l-Menafa, koji se ne bi mogli boriti protiv svih Mekkelija.

Tada je Džibril, a.s., došao Poslaniku, a.s., i obavijestio ga o zavjeri mušrika, te o Allahovoj naredbi da mora napustiti Mekku. Upozorio ga je da te noći ne smije spavati u svojoj postelji. Tako je, kako bi zavarao mušrike, te noći u njegovoj postelji zanoćio njegov amidžić Alija, r.a. Kada je pala noć, mušrički mladići su opkolili kuću, sa planom da ubiju Muhammeda, a.s., kada krene na sabah-namaz. O tome govori i Kur'an: "I kada su ti nevjernici zamke razapinjali, da bi te u tamnicu bacili ili da bi te ubili ili da bi te protjerali; oni su zamke pleli a Allah ih je ometao, jer to Allah najbolje zna!" (El-Enfal, 30.)

Muhammed, a.s., je neprimjećen izašao iz svoje kuće i sa Ebu Bekrom započeo hidžru. Prvo su stigli do pećine Sevr gdje su se zadržali tri dana. U tom periodu Mekelije su organizirali potjeru za njima, ali su svi pokušaji da pronađu Muhammeda, a.s., i Ebu Bekra, r.a., ostali uzaludni. Nakon toga njih dvojica su nastavili putovanje ka Medini. To putovanje od 400 km je trajalo 11 dana. Prije samog ulaska u Medinu, svratili su u mjesto Kubba, gdje je Muhammed, a.s., predvodio prvu džumu-namaz i udario temelje za izgradnju prve džamije u Islamu.

Muslimani Medine – Ensarije bratski su prihvatili Muhammeda, a.s., i ostale muhadžire iz Mekke, pobratimili se sa njima i nastavili da s njima dijele i dobro i zlo. O tome Allah, dž.š., kaže: "I onima koji su Medinu za življenje izabrali i domom prave vjere još prije njih učinili; oni vole one koji im se doseljavaju i u grudima svojim nikakvu tegobu, zato što im se daje ne osjećaju i više vole njima nego sebi, mada im je i samima potrebno. A oni koji se uščuvaju pohlepe, oni će sigurno uspjeti!" (El-Hašr, 9.)

Hidžra je promijenila tok historije čovječanstva. U Medini je uspostavljena islamska vlast i time su se stekli uvjeti za očuvanje i širenje Islama. To je bio i glavni razlog zašto je Omer, r.a., donio odluku da se islamski kalendar računa od hidžre, a ne od prve objave Kur'ana.

Poslanik, a.s., se osme godine po hidžri vratio sa muslimanima u svoju rodnu Mekku, i sa time je završena hidžra. Tada je Muhammed, a.s., rekao: "Nema više hidžre, nego samo džihad i nijet i kada budete pozvani u borbu, odazovite se!"

DMB! Hidžra znači jedan novi početak i zato je sjećanje na hidžru dobra prilika za svakoga od nas da sagleda svoje postupke i da preispita svoje stanje, odnosno, da se zapita da li je zadovoljan njima i da li nešto može popraviti. Navedene riječi hutbe i poruke hidžre mogu nam u tome dosta pomoći.

 

Gospodaru naš, uputi nas na Pravi put! Ponizi one koji ponižavaju muslimane, a nas učvrsti na putu Islama! Spusti na nas Svoju Ruku milosti i oprosti nam grijehe! Amin!

Poruke hidzre.doc
Microsoft Word Dokument 37.5 KB