KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

HADŽDŽ – PETA OBAVEZA

 

            Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Vlasniku Ka'be voljene. Neka su salavat i selam na poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve hadžije do Sudnjega dana.

            Draga moja braćo! Danas, kada hadžije, koje su sretno stigle u Mekku, obavljaju posljednje pripreme za obavljanje hadždža, prisjetit ćemo se najvažnijih odrednica vezanih za ovaj peti islamski šart.

            Uzvišeni Allah u Kur'anu, a.š., je objavio: ''I oglasi ljudima hadždž! Dolazit će ti pješke i na kamilama iznurenim. Dolazit će iz mjesta dalekih!'' (El-Hadždž, 27.)

            Ove riječi proglasa upućene su prvobitno Ibrahimu, a.s., graditelju Ka'be, a nakon njega i Poslaniku Muhammedu, a.s. Oni su oglasili ljudima hadždž, uputivši im riječi opomene: ''Obaviti hadždž, radi Allaha, dužan je svaki onaj koji je u mogućnosti.'' (Ali Imran, 97.)

            Te riječi vrlo precizno označavaju propis obavljanja hadždža kao farz, obavezu jedan put u životu svakoj punoljetnoj i pametnoj osobi, koja posjeduje odgovarajuća finansijska sredstva. Mi ga još nazivamo petim (posljednjim) islamskim šartom, tj. petim uvjetom da bi čovjek bio potpuni musliman.

            U vezi s tim je i hadis Poslanika, a.s., u kome on kaže: ''Ko bude u mogućnosti da obavi hadždž, pa ga ne obavi i zatekne ga potom smrtni čas, neka izabere hoće li umrijeti kao kršćanin ili židov.'' Ovdje vidimo da je hadždž veoma ozbiljna obaveza i da je kao takvu treba i prihvatiti.

Nažalost, mi hadždž olahko uzimamo i razmišljanje o njemu ostavljamo za stare dane, ne bi li nas smrt našla ubrzo nakon obavljenog hadždža i našeg potpunog čišćenja od grijeha. To je potpuno pogrešno. Čovjek i nakon hadždža mora se vratiti svakodnevnim obavezama, a s obzirom da je on griješno biće, on će i dalje grijehe činiti, ali će za njih i oprost tražiti, kako kaže i naš Poslanik, a.s., ''svi su ljudi griješnici, a najbolji su oni koji se kaju.'' Prema tome, o hadždžu treba početi razmišljati i za njega se pripremati u mladosti, kada je čovjek fizički sposoban da podnese to putovanje.

Hadždž treba obaviti prvom prilikom koja se ukaže punoljetnom muslimanu. Ovo, također, znači da djeca nisu dužna obaviti hadždž. Ali, ako obave, njihovi roditelji će imati nagradu, a djeca kad postanu punoljetna, morat će obnoviti hadždž.

Ukoliko čovjek ne ode na hadždž prvom prilikom, imat će grijeh zbog toga sve dok ne obavi hadždž. S druge strane, ako zanijeti da obavi hadždž, pa onda stekne sredstva i krene na put, pa ga smrt zadesi, imat će nagradu kao da je obavljao hadždž sve do Sudnjeg dana.

Zato je bitno odmah donijeti nijet za odlazak na hadždž i onda postepeno, koliko to finansijski uvjeti dozvoljavaju, odvajati sredstva za hadždž, a kada ona budu dovoljna, onda uz Allahovu pomoć treba krenuti svom Dragom Gospodaru u goste. Zamislite samo, otići svome Gospodaru u goste. Zar to nije nešto što ima ogroman značaj za čovjeka muslimana, vjernika, i nešto čemu bi trebalo čovjek da se veseli i da za tim žudi i prema tome žuri?!

Hadždž predstavlja krunu, kojom musliman upotpunjuje i kruniše svoju predanost Allahu Milosnom. On je vrhunac čovjekove bogobojaznosti, koja treba da ga dovede do Dženneta. Zato Poslanik, a.s., i kaže da za Mebrur hadždž slijedi nagrada – Džennet.

Draga moja braćo! Hadždž je veliko i zahtjevno putovanje, koje traži veliku žrtvu i odricanje. Znam da neki od vas iz tog razloga odgađaju hadždž za penzionerske dane. Ali, imajte u vidu i to da je hadždž vaša karta za Džennet. S toga vam, u najboljoj namjeri, preporučujem da požurite sa nijetom i pripremama za obavljanje hadždža. Osjetite slast obilaska naših časnih mjesta, slast oprosta grijeha i slast ulaska u Džennet!

Molim Dragog Allaha da ovogodišnjim hadžijama olakša obavljanje hadždža i povratak svojim kućama, a da u nama probudi želju i volju da u skorijoj budućnosti svi posjetimo časna mjesta Islama. Amin!

 

Midhat-ef. Sejfić      

Dornbirn, 4.11.2011.