KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN 

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 

Hutba napisao Zehrudin-ef. Hadžić, glavni imam

Medžlisa IZ-e Jajce 

 

pet, 24. maj 2024 / 16. zu-l-ka'de 1445

 

Kurban - pokornost, poslušnost i žrtva

 

Zahvalni smo Uzvišenom Allahu na mnogobrojnim i različitim blagodatima, na opskrbi i na nebrojenim ni’metima. Izgovarajući salavate spominjemo poslanika Muhammeda, a.s., a radeći po njegovom sunetu slijedimo ga. 

Hadž i kurban su pokazatelji tjelesnog i materijalnog ibadeta, a putovanje na hadž i obredi hadža i žrtvovanje kurbana su manifesti tog ibadeta.

Poštovana braćo, ističući važnost žrtve kao materijalnog ibadeta Uzvišeni Allah, dž.š., je rekao: ''Reci: 'Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova.''' (El-En’am 162.)

Svaki postupak istinskog vjernika na ovome svijetu je u ime Allaha, dž.š., i prema islamskom učenju svako djelo se prosuđuje prema namjeri. Približavanje Bogu postiže se čistim srcem i bogobojaznošću, a simbolika kurbana se temelji na žrtvi i bogobojaznosti baš kao i u primjeru dvojice Ademovih, a.s., sinova, Kabila i Habila.

Allah, dž.š., je kazao: "I ispričaj im istinito kazivanje o dvojici Ademovih sinova, onako kako je bilo, kad su njih dvojica žrtvu prinijeli, pa kad je od jednog bila primljena a od drugog nije, ovaj je rekao: 'Sigurno ću te ubiti!' - 'Allah prima samo od onih koji su bogobojazni' - reče onaj." (El-Maide, 27.)

Iz ljubomore i zavidnosti očigledne Kabil ubi iskrenog, i u pokornosti Bogu odanog, brata Habila zato što mu Allah darova Svoju blagodat i primi njegovu žrtvu koju on iskreno u ime Njegovo prinese. Kroz ovaj primjer kurban se spominje kao iskrena pokornost Habila uzvišenom Allahu, dž. š., i rješavanje porodičnog spora među braćom.

Sama riječ kurban dolazi od glagola karrebe-jukarribu, što znači približite se, i podrazumijeva kretanje-radnju, stalno približavanje Allahu, dž.š., a što određuje smisao i cilj kurbana. Postoji i drugi arapski pojam koji se koristi za kurban “udhijjetun”, koji znači žrtva, žrtvovanje u ime Allaha, dž.š. Pitanje žrtve u islamu uvijek je vezano za lični odnos čovjeka prema svome Gospodaru. Bez žrtvovanja nema dobrih djela, nema Pravog puta baš kako nas uči i naš Vjerovjesnik Muhammed, a.s., koji je rekao: ''Žrtvujte (kurban), to je sunnet vašeg praoca Ibrahima.''

Još jedan spomen kurbana je u slučaju poslanika Ibrahima, a.s. Kurban kao izraz poslušnosti roditeljima spominje se u kur’anskom kazivanju o Ibrahimu a.s. i njegovom sinu Ismailu, a.s., gdje Uzvišeni Allah kaže:  ''I kad on odraste toliko da mu poče u poslu pomagati, Ibrahim reče: 'O sinko moj, u snu sam vidio da treba da te zakoljem, pa šta ti misliš?' - 'O oče moj' - reče - 'onako kako ti se naređuje postupi; vidjet ćeš, ako Bog da, da ću sve izdržati.'' (Es-Saffat, 102.)

Odlučan u svojoj iskrenoj namjeri, srca raskomadana i dušom prepunom tuge Ibrahim a.s., se nakani da učini žrtvu Gospodaru svome. I baš u tom trenutku začu glas: ''O Ibrahime, ti si se Objavi u snu odazvao; – a Mi ovako nagrađujemo one koji dobra djela čine; – to je zaista bilo pravo iskušenje!'' (Es-Saffat, 104.-106.)

Kada je Ibrahim, a.s., pogledao u pravcu odakle je dolazio glas, ugledao je meleka Džibrila koji je nosio velikog, bijelog i rogatog ovna kao zamjenu i iskup za njegovog sina Ismaila. 

Poslanik Muhamed, a.s., je u hadisu kojeg prenosi Tirmizi rekao: ''Čovjek ne može uraditi bolje djelo za Bajram od klanja kurbana. Kurban će na Sudnji dan donijeti svoje rogove, vunu i papke. Njegova će krv biti primljena kod Allaha prije nego što padne na zemlju (prilikom klanja), zato dobrovoljno prinesite žrtvu.''

Kurban je ibadet pojedinca - u slučaju Habila, ali i "porodični ibadet" - u slučaju Ibrahima, a.s. Jedan kurban dovoljan je za ibadet cijele porodice. U konačnici, kurban je ibadet Zajednice i naša Islamska zajednica tokom cijele godine dijeli kurbane potrebnima. Odgovorni ljudi iz Islamske zajednice rekli su:

''Kao što je prvi kurban u dvorištu Gazi Husrev-begove medrese bio izazov svog vremena i adekvatan odgovor poboljšanja nekoliko obroka za učenike Medrese, deset godina kasnije akcijom se uspijevaju pokriti ukupne potrebe učenika sa mesom i mesnim prerađevinama. Danas akcijom pokušavamo dati odgovor na izazove našeg vremena: podržati domaće uzgajivače, povećati domaći stočni fond, biti podrška domaćim klaoničarima i mesnim industrijama, domaćoj radnoj snazi, zapošljavanju i ukupnom privrednom razvoju domovine. Kurban na svom topraku, u svojoj domovini sa svojom Islamskom zajednicom. Socijalni aspekt akcije se ogleda u tome što ima organizovanu halal preradu i podrška je raznim ustanovama i pojedincima u stanju potrebe tokom cijele godine u Bosni i Hercegovini.'' 

Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini putem Rijaseta i medresa pruža i usluge klanja kurbana onima koji nemaju uslova da sami to urade, da im olakša izvršenje obaveze i ibadeta. 

Princip kurbana je individualni, međutim kurban treba razumijeti kao porodični ibadet, a posebnost kurbana je socijalna dimenzija gdje podjela kurbana na tri djela upućuje na važnost brige o zajednici. 

Molimo Allaha, dž.š., da krv naših kurbana čuva krv naše djece i naših porodica onako kako je kurban sačuvao Ismaila, a.s., i njegovu krv. Molimo Allaha, dž.š., naši kurbani budu otkup za nas i naše porodice. Amin.

 

Zehrudin-ef. Hadžić, glavni imam Medžlisa IZ-e Jajce

 

Kurban - pokornost, poslušnost i žrtva.d
Microsoft Word Dokument 15.9 KB