KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN 

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

pet, 19. januar 2024 / 7. redžeb 1445

 

AJETUL-KURSIJA

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike na Pravome putu.

Braćo moja u Dini Islamu! Najbolja uputa je Allahova Uputa. Najbolji govor je Allahov Govor. Najbolja knjiga je Allahova Knjiga – Kur'an. Najbolja sura u Kur'anu (među njih 114) jeste sura El-Fatiha. A najbolji ajet u Kur'anu (među njih 6236) jeste Ajetul-Kursija. 

Zato, ko želi uputu, neka je traži kod Uzvišenog Allaha, jer mu je niko drugi neće dati. Ko želi da uljepša svoj govor, neka što više čita i citira Kur'an. Ko želi sebi i svojoj duši da nađe smiraj, neka u svom domu nađe jedan miran kutak, ostavi svoj telefon i ostale medije na stranu te uzme Mushaf u ruke. Ko želi da iz Kur'ana izvuče ono što je najvrednije, neka redovno klanja namaze, jer se na svakom namazu i na svakom rekatu uči sura El-Fatiha. A ko želi da sebe i svoju dušu približi Gospodaru, neka uči Ajet koji je najbliži Rahmanu. To je Ajetul-Kursija. Ajet koji je napisan na Kursu – Allahovom prijestolju.

Braćo moja! Nema zadovoljstva bez duševnog zadovoljstva. A nema duševnog zadovoljstva bez povezanosti sa Gospodarom. Onaj ko bude u kontaktu sa Gospodarom, taj nesretan ne može biti. Bit će iskušan, ali nesretan neće biti. Postoji više načina da se stupi u kontakt sa Gospodarom, ali su ova dva spomenuta najvrednija – namaz i Kur'an. Pa ko želi zadovoljstvo duši, neka ih u njima potraži. Jer materijalno zadovoljstvo je kratkotrajno i varljivo i, kao takvo, ne može biti alternativa duševnom zadovoljstvu. 

U svemu tome Ajetul-Kursija igra veliku ulogu. Ona je spona koja veže dva svijeta – Dunjaluk i Ahiret, odnosno, pojavni i svijet tajni. Zato nije čudo što je Poslanik, s.a.v.s., povezao Ajetul-Kursiju sa namazom, obećavši Džennet onima koji je budu poslije svakog namaza učili. I nije čudo što je Poslanik, s.a.v.s., preporučio da je učimo prije spavanja, rekavši da nam tom prilikom Uzvišeni Allah šalje meleka koji nas čuva dok ne osvanemo. I nije čudo što se njeno učenje preporučuje prilikom liječenja od sihira, jer učenje Ajetul-Kursije smeta šejtanima, i ljudskim i džinskim. Kao takva, ona je ustvari most koji povezuje materijalno i duševno zadovoljstvo. 

 Ajetul-Kursija ima 9 rečenica, koje na prvi pogled izgledaju nasumično i nepovezano. Zbog toga ju je poteško naučiti napamet, dok se mnogi ustručavaju da je uče javno bojeći se greške. A ona glasi: Allahu la ilahe illa huvel-Hajjul-Kajjum (Allah, nema boga osim Njega, je Živi, Vječni); la te'huzuhu sinetun ve la neum (ne obuzima ga ni drijemež ni san); lehu ma fis-semavati ve ma fil-erd (Njegovo je sve što je na nebesima i na Zemlji); men zellezi ješfe'u 'indehu illa bi iznih (niko se pred Njim ne smije zauzimati osim sa Njegovom dozvolom); ja'lemu ma bejne ejdihim ve ma halfehum (On zna šta je bilo prije njih i šta će biti poslije njih); ve la juhitune bi šej'in min 'ilmihi illa bima ša' (a od Njegovog znanja oni ne mogu dokučiti ništa osim onoga što On hoće); vesi'a kursijjuhus-semavati vel-erd (Njegovo prijestolje obuhvata nebesa i Zemlju); ve la je'uduhu hifzuhuma (i Njemu ne dosadi njihovo održavanje); ve huvel-Alijjul-Azim (i On je Svevišnji, Veličanstveni).

Ako malo bolje pogledamo, primjetit ćemo veliku povezanost među rečenicama i to ako krenemo od krajeva prema unutrašnjosti: odnosno, prva i deveta, druga i osma, treća i sedma, četvrta i šesta, te središnja peta rečenica, koja veže njen prednji i zadnji dio. Ako ih na taj način budemo povezali, otvorit će nam se jedna sasvim nova dimenzija Ajetul-Kursije.

U tom slučaju ona bi zvučala ovako: Allah, nema boga osim Njega, je Živi, Vječni. I On je Svevivšnji, Veličanstveni. (Dva slična teksta sa po dva lijepa Allahova imena). 

Ne obuzima Ga ni drijemež ni san. I Njemu ne dosadi njihovo održavanje. (Kada bi Allah samo na jedan trenutak zadrijemao ili zaspao, propali bi i nebesa i Zemlja. Ali, On ne drijema i ne spava i Njemu nije dosadno da ih održava). 

Njegovo je sve što je na nebesima i na Zemlji. Njegovo prijestolje obuhvata nebesa i Zemlju. (Allah je Malik i Melik – Vlasnik i Vladar. Vlasnik nebesa i Zemlje, ali i njihov Vladar). 

Niko se pred Njim ne smije zauzimati osim sa Njegovom dozvolom. A od Njegovog znanja oni ne mogu dokučiti ništa osim onoga što On hoće. (I četvrta i šesta rečenica završavaju sa izuzimanjem. Niko ne smije i niko ne može osim sa Njegovom dozvolom i Njegovom voljom. I svaki će se zagovornik zauzimati na osnovu svoga znanja o dotičnoj osobi, a onda će Allah na osnovu Svoga znanja da presudi). 

On zna šta je bilo prije njih i šta će biti poslije njih. (On u tančine poznaje sve ljude koji su živjeli i koji će živjeti, kao i sve događaje koji su se desili i koji će se desiti. Kao što zna i šta dolazi prije i šta dolazi poslije ove rečenice). 

Braćo moja! Budemo li htjeli u ovom mjesecu sjetve da iz svojih grudi izbacimo korov, znajmo da će nam Ajetul-Kursija u tome puno pomoći.

Molim Dragog Allaha da Ajetul-Kursija postane sastavni dio naše svakodnevnice. Amin.

 

Ajetul-Kursija II.doc
Microsoft Word Dokument 64.5 KB